Työryhmäaikataulut

Työryhmäkoordinaattorit vastaavat oman ryhmänsä aikatauluttamisesta.

TEEMA 1: Työelämän laatu – organisaationäkökulma

1.1. Työelämässä oppiminen – nykytilanne ja kehittämistarpeet
Työryhmäkoordinaattorit:
Auli Airila, Työterveyslaitos ja Mikko Nykänen, Työterveyslaitos
Työryhmätila: Linna LS K110

Torstai 7.11
Kukin esitys kestää 15 min + 5 min keskustelu.

14.00 – 14.05 Työryhmän avaus
14.05 – 14.25 Auli Airila, Anna-Leena Kurki, Pauliina Mattila-Holappa ja Mikko Nykänen. Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö ammatillisen koulutuksen uudistuessa
14.25 – 14.45 Heta Rintala: Työelämässä oppiminen: vaihtelevat yhteisöt, alat ja oppimispolut
14.45 – 15.05 Susanna Mattila, Noora Nenonen, Sanna Nenonen & Sari Tappura: Turvallisuusosaamisen varmistamisen haasteet ja käytännöt työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa
15.05 – 15.25 Merja Kauppinen ja Sari Sulkunen: Lukion toimintakulttuurin kehittäminen: opettajien käsitykset kehittämistyön pohjana
15.25 – 15.35 Yhteinen keskustelu
15.35 – 16.15 Tauko
16.15 – 16.35 Anna-Leena Kurki, Pauliina Mattila-Holappa, Auli Airila & Mikko Nykänen: Keinoja työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittämiseen
16.35 – 16.55 Mikko Nykänen ja Auli Airila: Pilottitutkimus muutospajaprosessin vaikutuksista työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen
16.55 – 17.15 Laura Seppänen, Hilkka Ylisassi ja Heli Heikkilä: Muutospaja ja ihmislähtöinen laaja-alainen arviointi oppimisen kehittämismenetelminä vankiloissa
17.15 – 17.25 Työryhmän lopetus

 

1.2. Tuottavuuden ja työelämän laadun kehittäminen työn murroksessa
Työryhmäkoordinaattorit:
Niilo Hakonen, KT Kuntatyönantajat
Työryhmätila: Päätalo LS A2A

Torstai 7.11.2019
14:10-14:20 Digitalisoituva vanhustyö ja työhyvinvointi työntekijöiden näkökulmasta: Bordi, Laura (Tampereen yliopisto)
14:25-14:35 Mikä saa demokraattisen dialogin toimimaan työorganisaatioissa?: Heiskanen, Tuula (Tampereen yliopisto)
14:40-14:50 Työn intensifikaatio ja organisaatiomuutosprosessi: Yhteydet eettisen kuormittuneisuuden ja työn merkityksellisyyden kokemiseen sairaanhoitopiirin työntekijöillä: Huhtala, Mari (Jyväskylän yliopisto)
15:00-15:10 Reilua ja kestävää työtä – moninaisuus yritysten voimavarana: Komulainen, Marjatta (Metropolia AMK)
15:15-15:25 Työnohjaus ja vertaistuki digitaalisesti – uusia etämalleja etsimässä: Laaksonen, Hannele & Kivinen, Pirkko (TAMK)
15:30-15:40 Diversiteetin johtaminen työn imun edistäjänä: Lappalainen, Pia (Aalto-yliopisto)
15:45-15:55 Robotti tuli töihin: Mäkelä, Tapio (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
16:00-16:15 TAUKO
16:15-16:25 Taloushallinnon robotisaatio organisaation sisäisenä muutosprosessina –henkilöstön näkemykset muuttuvasta työstä ja muutosta tukevista tekijöistä: Nuutinen, Sanna (Tampereen yliopisto)
16:30-16:40 Dialoginen johtaminen ja kehittäminen tuloksellisuuden ja työelämän laadun tekijänä: Syvänen, Sirpa (Tampereen yliopisto) ja Loppela, Kaija (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)
16:45-16:55 Työnteon vaativuustekijät mikro- ja pk-yrityksissä: Vanharanta, Outi (Aalto-yliopisto)
17:00-17:10 Terveys-, sosiaali- ja kuntoutusalan opettajien jatkuvan ammatillisen kehittymisen malli: Wallin, Outi & Koivula, Meeri (Tampereen yliopisto)
17:15-17:25 Muuttuva asiantuntijuus varhaiskasvatuksessa: Wallin, Outi & Ukkonen-Mikkola, Tuulikki (Tampereen yliopisto)

Työryhmän 1.2. esitysjärjestys -excel
Työryhmän 1.2. kuvaus -doc

10 min esitys + 5 min keskustelu

 

1.3. Työaikaratkaisut terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukemassa
Työryhmäkoordinaattorit: Annina Ropponen, Työterveyslaitos ja Kati Karhula, Työterveyslaitos
Työryhmätila: Päätalo LS C5
Kommentaattori: Mikko Härmä, Työterveyslaitos

Esitysaika 15 min + keskustelu 5 min

14:00-14:10 Työryhmän toimintatavat ja ensimmäisen osan avaus
Vanhempi tutkija Annina Ropponen, Työterveyslaitos
14:10-14:30 Asiantuntijoiden työajan olosuhteet kiinteistöalalla
Kehityspäällikkö Virpi Slotte, Kiinteistöalan koulutuskeskus
14:30-14:50 Liikkuva työ ja työ-perhesuhteet
Professori Jouko Nätti, Tampereen Yliopisto
14:50-15:10 Mindful Managers -hanke julkisen sektorin esimiesten psyykkisen hyvinvoinnin tukena
Yliopettaja Ulla Isosaari, Vaasan Ammattikorkeakoulu
15:10-15:30 Asiantuntijatyöhön suunnatun ajanhallinnan verkkovalmennuksen vaikuttavuuden arviointi
Tutkija Kirsi Yli-Kaitala, Työterveyslaitos
15:30-16:00 Keskustelu ja yhteenveto
16:00-16:15 Tauko
16:15-16:20 Työryhmän toisen osan avaus
Erikoistutkija Kati Karhula, Työterveyslaitos
16:20-16:40 Vaihtaminen 8 tunnin vuorojärjestelmästä 12 tunnin vaihtojärjestelmään. Mitkä ovat vaikutukset uneen, väsymykseen ja elpymiseen teollisuuden työntekijöillä?
Vanhempi tutkija Sampsa Puttonen
16:40-17:00 Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä
Puheenjohtaja Outi Puoskari, TEHY PPSHP ammattiosasto
17:00-17:20 Yhteisöllistä työvuorosuunnittelua tukevan työkalun käytön vaikutukset sairauspoissaoloihin
Erityisasiantuntija Jarno Turunen, Työterveyslaitos
17:20-17:45 Keskustelu ja yhteenveto

Työryhmä 1.3 aikataulu -doc

 

1.4. Vastuullisen johtamisen monet muodot
Työryhmäkoordinaattorit: Johanna Kujala, Tampereen yliopisto, Anna-Maija Lämsä, Jyväskylän yliopisto, sekä Elina Riivari, Jyväskylän yliopisto
Työryhmätila: Päätalo LS A05

Työryhmä toteutetaan työpajamuodossa. Työryhmään hyväksytyn abstraktin pohjalta osallistujat kirjoittavat enintään viiden sivun mittaisen työpaperin, joka jaetaan kaikille työryhmän osallistujille etukäteen tutustuttavaksi. Työpajassa kunkin paperin esittelylle on varattu aikaa noin 5 minuuttia, minkä jälkeen keskustellaan paperin kehittämisestä valmiiksi julkaisuksi. Kunkin paperin käsittelylle on varattu aikaa yhteensä 30 minuuttia.

Torstai 7.11.2019
14:00-15:30
Heidi Hirsto & Merja Porttikivi: Näkökulmia johtamisviestinnän vastuullisuuteen
Seija Ollila & Anne Kujala: Onnistunut rekrytointi on kaiken A ja O – vastuullinen toiminta organisaatiossa edellyttää hyviä johtamisvalintoja
Fanni Hollström, Anna-Maija Lämsä & Suvi Heikkinen: Tulevaisuus tähtäimessä: Mitä nuoret kauppatieteilijämiehet odottavat uran ja perheen yhdistämiseltä?

15:30-15:45
TAUKO

15:45-17:15
Piia Leppämäki: Can servant leadership heal a hostile work environment?
Shabnam Shaikh, Anna-Maija Lämsä, Suvi Heikkinen & Fanni Hollström: The meaning of collaborative leadership in academic organization in Pakistan
Henna Tomperi, Anna-Maija Lämsä, Suvi Heikkinen, Fanni Hollström: A sustainable career and factors affecting its construction

Työryhmä ei kokoonnu perjantaina.

 

1.5. Reilua ja kestävää työtä – moninaisuus yritysten voimavarana
Työryhmäkoordinaattorit: Kari Hyvärinen, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kati Kiiski, Saimaan ammattikorkeakoulu
Työryhmätila: Päätalo RH C2

Torstai 7.11.
14:00 – 14:15 Tilaisuuden avaus: Reilua ja kestävää työtä – moninaisuus yritysten voimavarana. Hyvärinen, Kari. Metropolia AMK, Tuottavasti moninainen -hanke
14:15 – 15:00 “Toki mä voin saada töitä.” Korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden naisten odotukset ja kokemukset työnhakuprosessista Suomessa. Lehtovaara, Heidi. Helsingin yliopisto
15:00 – 15:45 Esteetön rekrytointi. Vaajakallio, Pia. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
15:45 – 16:00 Tauko
16:00 – 16:45 Oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla – Yhteistyötä ja asennetta. Ahola, Marja. LAMK
16:45 – 17:30 Kulttuurisesti moninaisten tiimien luovuus nopeissa luovissa prosesseissa. Oksanen, Minna. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
17:30 – 17:45 Yhteenveto ja loppukeskustelu. Kati Kiiski, Saimia AMK.

 

1.6. Työturvallisuus- ja työhyvinvointinäkökulmia työnteon eri muotoihin
Työryhmäkoordinaattorit: Maria Lindholm, Oulun yliopisto ja Marja Keväjärvi, Oulun yliopisto
Työryhmätila: Pinni A2089

Torstai 7.11.
14.00 – 14.05 Työryhmän avaus
14.05 – 14.25 Hanna Honkavuo, Johanna Lammintakanen, Tarja Poikkeus & Teija Norri-Sederholm: Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa
14.25 – 14.45 Pirkko Mäkinen: Työhyvinvointikorttikoulutus ja sen tavoitteiden toteutuminen
14.45 – 15.05 Maria Lindholm, Marja Keväjärvi & Arto Reiman: Omaishoitajan turvallisuus ja hyvinvointi
15.05 – 15.20 Tauko
15.20 – 15.40 Anna-Mari Simunaniemi: Työkyky, työhyvinvointi ja tuottavuus mikroyrittäjyyden kontekstissa
15.40 – 16.00 Reetta Oksa, Henri Pirkkalainen, Markus Salo, Nina Savela & Atte Oksanen: Sosiaalinen media kaksiteräisenä miekkana: työ kuormittaa mutta tuntuu tuottavammalta
16.00 – 16.20 Marja Keväjärvi, Maria Lindholm & Arto Reiman: Miten työelämässä käytetyt viitekehykset soveltuvat omaishoitotyöhön
16.20 – 16.30 Työryhmän lopetus

 

1.8. Itseohjautuvat organisaatiot
Työryhmäkoordinaattori: Johanna Vuori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Työryhmätila: Päätalo LS A06

torstai 7.11.
14.00 – 15.30

Kaija Collin; Sara Keronen & Soila Lemmetty: Oppimisen ja osaamisen kehittämisen haasteet itseohjautuvissa organisaatioissa
Noora Vänttinen & Tuukka Kostamo: Valta, status ja hierarkia itseohjautuvissa organisaatioissa
Teija Ahopelto & Sanni Tiitinen: Itseohjautuvuus esimiehettömässä organisaatiossa

16.15 – 17.45
Frank Martela: The Narrow Corridor: The Necessity of Balancing Openness and Closeness in Organizational Structure
Antti Uski: Osallistuvan vastuun johtaminen suomalaisissa teollisuusyrityksissä
Kati Tikkamäki, Riitta Kolehmainen, Seija Strömberg, Johanna Ruusuvuori, Tuomas Korhonen ja Teemu Laine: Itseohjautuvuus ja dialoginen kehittäminen

perjantai 8.11.
9.00 – 10.00

Reima Launonen & Tuukka Kostamo: Itseohjautuvuus ja demokraattinen monikollinen johtajuus reilumman työelämän mahdollistajina
Perttu Salovaara & Johanna Vuori: Johtajuus itseohjautuvassa organisaatiossa

 

1.9. Tunteet ja reilu työelämä
Työryhmäkoordinaattorit: Heini Ikävalko, Jyväskylän yliopisto ja Päivi Hökkä, Jyväskylän yliopisto
Työryhmätila: Päätalo LS A2B

Työryhmä toteutetaan kolmessa ryhmässä torstai-iltapäivän ja perjantaiaamupäivän aikana.

Kullekin esitykselle on aikaa yhteensä 20 minuuttia (15 min esitys + 5 min keskustelu)

To 7.11.2019, Päätalo LS A2B

14.00-14.10 Avaussanat
14.10-14.30 Sota Suomesta – Toimihenkilöt ja lamapuhunta. Ilkka Levä
14.30-14.50 Työelämän intuitio tulevaisuuden työssä. Satu Mättö, Mirjami Ikonen, Taina Savolainen
14.50-15.10 Emotion Regulation in Business Interaction. Jaana Tähtinen
15.15-15.35 Opettajien emootiot ja virittyneisyys opetukseen liittyvien tehtävien aikana. Petri Nokelainen, Susanna Hartikainen, Laura Pylväs
15.35-15.55 Itsearvioinnit ja ihon sähkönjohtavuus tunteiden ja työssä oppimisen tutkimuksessa. Susanna Paloniemi, Markku Penttonen, Päivi Hökkä, Katja Vähäsantanen
16.00 – 16.15 Kahvitauko
16.15-16.35 Kohti konfliktipositiivista organisaatiokulttuuria. Jenni Kantola, Elina Kaunismäki, Eva Nyberg, Virpi Juppo
16.35-16.55 Digitaalinen tarinankerronta turvallisena tunteiden käsittelyn ja jakamisen tilana työyhteisössä. Pirita Juppi, Ilona Tanskanen, Liisa-Maria Lilja-Viherlampi
16.55-17.15 Mielenkiintoinen mahdollisuus vai ahdistava uhka? Hoitotyön digitalisaatiokehityksen herättämiä tunteita. Liisa Mäkelä, Kati Söderlund
17.15-17.45 Yleiskeskustelu

Pe 8.11.2019
9.00-9.20 Tunneosaamista työpaikalle. Heini Ikävalko, Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen
9.20-9.40 Tunnetoimijuus ja sen mittaaminen. Päivi Hökkä, Heini Ikävalko, Susanna Paloniemi, Eija Räikkönen
9.40-10.00 Tunneinterventio henkilöstön tunnetoimijuuden vahvistajana. Susanna Paloniemi, Päivi Hökkä, Heini Ikävalko
10.00-10.20 Tunneilmaston johtaminen organisaation muutoksessa. Jarkko Rantanen
10.20-10.30 Työryhmän päätös

Työryhmän 1.9. aikataulu -doc

 

1.10. Reilu työelämä – lisää asiakasta sote-palveluihin
Työryhmäkoordinaattorit: Elina Weiste, TTL ja Leini Sinervo, THL
Työryhmätila: Linna RH K106

Torstai klo 14–16
14.00–14.20 Tervetuloa Reilu työelämä – lisää asiakasta sote-palveluihin työryhmään – Elina Weiste, TTL ja Leini Sinervo, THL
14.20–14.40 Tytti Tuulos. Miten asiakkaiden osallisuus ja yhteiskehittäminen vaikuttavat ammattilaisen työhyvinvointiin?
14.40–15.00 Johanna Vihtari. Asiakasosallisuuden edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa esimiesnäkökulmasta.
15.00–15.20 Sari Käpykangas ja Elina Weiste. Asiakkaiden osallistumisen jännitteisyys sote-ammattilaisten ja asiakkaiden yhteiskehittämispajoissa.
15.20–15.40 Sakari Ilomäki. Osallistuminen videovälitteisillä erikoislääkärikonsultaatioilla – Milloin, miten ja miksi potilaat osallistavat yleislääkäreitä.
15.40–16.00 Yhteinen keskustelu kaikista alustuksista

Perjantai klo 9–10.30
9.00–9.20 Outi Hietala. Kokemusasiantuntijat moniammatillisen tiimin jäsenenä – voiko yhteiskehittäminen uudistaa sote-alan ammatillisuutta?
9.20–9.40 Tanja Hirschovits-Gerz. Verkostoiva työ – onnistuneen kehittämistyön mahdollistaja?
9.40–10.00 Leini Sinervo. Asiakkaan osallisuus ja toimijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa.
10.00–10.20 Kirsi Unkila. Jaettu asiantuntijuus tukee toimijuutta.
10.20–10.30 Loppukeskustelu.

 

1.12. Opetus-/ tutkimustyö yliopistossa
Työryhmäkoordinaattori: Pertti Järvinen, Tampereen yliopisto
Työryhmätila: Pinni A2088

Kullekin 30 min – lyhyt muistiin palauttaminen, ja sitten keskustelu.

Torstai 7.11.
14:00-16:00
Esitysjärjestys:
Road to AACSB accreditation – An assurance of learning or legitimacy in Finnish business schools?: Kallio, Kirsi-Mari (Turun yliopisto)
Digitalisaatio ja akateemisen työn muutos: Motivaation ja tarpeiden konkretisointi: Paavola, Sami (Helsingin yliopisto)
Suomalaisen tietotyön kulttuuri – kansainvälinen tarkastelu: Ruohonen, Mikko (Tampereen yliopisto)
On a supervisor’s work as commentator and guide: Järvinen, Pertti (Tampereen yliopisto)

 

TEEMA 2: Työmarkkinat, trendit ja haasteet

2.4. Taiteessa ja kulttuurissa töissä: Tekijät, organisaatiot ja käytänteet
Työryhmäkoordinaattorit:Paul Jonker-Hoffrén, Tampereen yliopisto ja Riikka Nissi, Vaasan yliopisto
Työryhmätila: Pinni B4115

Torstai 7.11.
14.00-14.15 Annika Blomberg & Heidi Kurvinen:
Luovuuspuhe suomalaisessa työelämässä 1960-luvulta 2010-luvulle
14.15-14.30 Paul Jonker-Hoffren:
Mitä on (taide)työ ja mitä siitä voi oppia?
14.30-14.45 Timo Tanskanen:
Kulttuurialoille valmistuneiden työllisyys ja muuttuva työelämä
14.45-15.00 Riikka Nissi & Piia Mikkola:
Myyntityön monet ulottuvuudet. Kielentutkimuksen näkökulma hybridien taiteilija-kehittäjien työkäytänteisiin
15.00-15.15 Saara Jäntti:
Tapaus THEATRE – Teatteri toipumisen välineenä. Yksi yritys tehdä taiteesta työtä
15.15-15.30 aikaa esitelmiä koskeville kysymyksille ja kommenteille

[15.30-16.00 vapaata keskustelua ja verkostoitumista]

Sessio II
16.15-16.30 Maria Hirvi-Iljäs:
Taiteilijan työ kulttuuripoliittisen tutkimuksen kohteena
16.30-16.45 Hanna Helavuori:
Taidetyö esitävissä taiteissa – Miten pois tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tietokatveista?
16.45-17.00 Anna-Mari Rosenlöf & Marja Susi:
Taiteilija uusissa toimintaympäristöissä – moniammatillisessa yhteistyössä kohtaavat eri alojen eettiset periaatteet
17.00-17.15 Heli Ansio, Susanna Visuri, Vuokko Puro & Henriikka Kannisto:
”Taiteellisen ratkaisun takia kaikki menee uusiksi”: työturvallisuus ja työhyvinvointi esittävissä taiteissa
​17.15-17.30 Anne Soronen, Merja Koskela & Niina Koivunen:
Ajanhallinnan ihanteet ja käytännöt osana journalistista professionalismia
17.30-17.45 aikaa esitelmiä koskeville kysymyksille ja kommenteille

Työryhmä ei kokoonnu perjantaina.

 

2.5. Työelämän joustot 2000-luvun Suomessa: kuinka työnteon ehdot ja työolot ovat muuttuneet tai muuttumassa?
Työryhmäkoordinaattori:
Päivi Järviniemi, Työ- ja elinkeinoministeriö
Työryhmätila: Päätalo LS A07

Esitysten pituus keskusteluineen on 30 minuuttia.

Torstai 7.11.
klo 14.00-
Työryhmän avaus – työmarkkinaneuvos Päivi Järviniemi, työ- ja elinkeinoministeriö
14.10- Strateginen hallitus, uudelleen muotoutuva korporatismi ja tasa-arvon uudet agentit – tutkijatohtori Armi Mustosmäki, Tampereen yliopisto
14.40- Vaihtelevaa työaikaa tekevien oikeusasema ja mahdollisuus kohtuulliseen toimeentuloon – Oik.lis., VTT Yrjö Mattila, Helsingin yliopisto
15.10- Uberisaatio ja kuljetuspalvelualan työolojen sääntely Suomessa, Venäjällä ja Iso-Britanniassa – yliopistotutkija Mikko Perkiö, Tampereen yliopisto
15.40- Tauko
16.00- `Sit se on semmosta 24/7 duunia´ – Nuorten naisten työn ja perheen yhteensovittamisen odotukset ja ratkaisutavat – apurahatutkija Outi Alakärppä, Jyväskylän yliopisto
16.30- Työolot, vanhus- ja hoivatyön digitalisaatio: katsaus uuteen tutkimusaineistoon – Yliopistotutkija Tomi Oinas, Jyväskylän yliopisto
17.00- Loppukeskustelu

Työryhmän 2.5. aikataulu -doc

 

2.6. Eettisyys ja eettinen osaaminen virtuaalisissa toimintaympäristöissä ja työyhteisöissä
Työryhmäkoordinaattorit: Arja Koski, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Raija Koskinen, Hämeen ammattikorkeakoulu
Työryhmätila: Päätalo D12

Torstai 7.11. klo 14.00 – 18.00
Klo 14.00 – 14.10 Tervetuloa! Johdattelua yhteiseen työskentelyyn, Arja Koski & Raija Koskinen
Klo 14.10 – 14.35 Teknologia ja muuttuva asiantuntijuus, Jenni Huhtasalo
Klo 14.35 – 15.00 Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden yhteinen tiedonluominen, Sanna Juvonen & Hanna Toiviainen
Klo 15.00 – 15.25 Tekoälyn eettisyys sote-alalla, Olli Vesterinen
Klo 15.25 – 15.50 Esimiehet eettisten ja vastuullisten ihmisvoimavarojen johtamiskäytäntöjen ajureina digitalisaation sävyttämillä työpaikoilla, Mirja Airos
Klo 15.50 – 16.10 TAUKO
Klo 16.10 – 16.35 Sosiaali- ja terveysalan eettisen osaamisen muutostarpeet digitalisaation myötä, Raija Koskinen & Kristiina Helminen
Klo 16.35 – 17.00 Digitalisaatio eettisen osaamisen haasteena, Arja Koski, Birgitta Lehto, Päivi Sihvo & Katariina Välikangas
Klo 17.00 – 17.15 Arvot ja eettinen johtaminen korkeakouluopettajien työssä, Oskari Karlsson & Taina Paananen
Klo 17.15 – 17.30 Digitalisaatio ja vammaispalveluiden johtamisen etiikka, Janne Kortelainen & Teemu Ratinen
Klo 17.30 – 17.45 Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kokemuksia eettisen johtamisen toteutumisesta, Minna Jantunen & Katja Sundström-Kuitunen
Klo 17.45 – 18.00 Päätöskeskustelu, Arja Koski, Raija Koskinen & Mikko Malkavaara

Työryhmän 2.6. aikataulu -doc

 

2.7. Osallisuuden edistäminen työelämää koskevissa ongelmanasetteluissa ja ratkaisumalleissa
Työryhmäkoordinaattorit: Pauli Kettunen, Helsingin yliopisto ja Anna Kuokkanen, Helsingin yliopisto
Työryhmätila: Linna RH K112

Torstai 7.11.
14.00 – 14.05
Työryhmän avaus
14.05 – 14.30 Anna Kuokkanen: Työntekijöiden osallisuuden merkitys Postin henkilöstölehdissä 1984-2018
14.30 – 14.55 Sami Outinen: Aktiivinen työvoimapolitiikka, rajoittava aktivointi ja osallistava sosiaaliturva: Osallisuuden ja toimijuuden muuttuvat diskurssit työmarkkinoiden aktivointipolitiikan valmistelussa
14.55 – 15.20 Ilkka Kärrylä: Paikallinen sopiminen työntekijän osallistumisena? Työmarkkinajärjestöjen näkemykset 1980–1990-luvuilla
15.20 – 15.40 Tauko
15.40 – 16.05 Sara Lindström ja Marianne Ekonen: Osallisuus pk-yritysten uudistumiskyvyn kehittämisessä: Tavoitteet, keinot ja työntekijäpositiot
16.05 – 16.30 Helka Raivio: Tuetun työllistymisen IPS-toimintamallin soveltamisen mahdollisuudet Suomessa
16.30 – 16.50 Loppukeskustelu ja työryhmän lopetus

 

2.8. Fragmented labour market and work careers?
Session coordinators: Satu Ojala, Tampere University and Susanna Bairoh, Academic Engineers and Architects in Finland TEK
Room: Päätalo (main building) C6

Thursday November 11.
14.00-14.25 Multiple job holding in the changing labour market: Kauhanen, Merja (Palkansaajien tutkimuslaitos)
14.25-14.50 Gender equality in academic leadership: Bangladesh, China, Finland and Uganda: Kohtamäki, Vuokko (Tampereen yliopisto)
14.50-15.15 Structural labour market change, economic cycles and mid-career stability in Finland, 1988-2016: Riekhoff, Aart-Jan (Eläketurvakeskus)
15.15-15.40 Possibilities of co-configuration in platform-mediated online knowledge work: Seppänen, Laura (Työterveyslaitos)
15.40-16.00 Income development among highly educated women in STEM: estimating the effects of gender and family formation in four cohorts: Ojala, Satu (Tampereen yliopisto

Coffee at 16.00
Opportunity to listen to other sessions after coffee break (16.15)
Key note speaker Jon Kvist participates the session and has promised to comment on the presentations.

 

2.9. Mikä motivoi mikroyrittäjää? Kurkistus kasvukeskustelun taakse
Työryhmäkoordinaattorit: Anna-Mari Simunaniemi, Oulun yliopisto ja Heli Kurikkala, Oulun yliopisto
Työryhmätila: Päätalo LS A08

Työpajan aikataulu (esitys 15 min + keskustelu 10 min):

13.45-14.00 Aloitus: puheenjohtajien ja osallistujien esittäytyminen; työpajan tausta ja tarkoitus
14.00-14.20 Anu Järvensivu ja Monika von Bonsdorff. Yrittäjän kasvu ja kehittyminen myöhäisuralla moninaisen kasvun mahdollistajana. Kommentaattori: Eeva
14.20-14.40 Eeva Leinonen. Mikroyrittäjien tuottavuus ja työkyky. Kommentaattori: Heli
14.40-15.00 Heli Kurikkala. Omistajajohtajien muutosjoustavuus perheyrityksissä. Kommentaattori: Tanja / Mervi

TAUKO

15.15-15.35 Tanja Lepistö ja Mervi Vähätalo. Pitkäkestoinen yrittäjyysvalmennus mikroyrittäjän tukena. Kommentaattori: Heli
15.35-15.55 Anna-Mari Simunaniemi, Leena Eskola ja Markus Rytinki. Mikroyrittäjyyden mielikuvat mediassa. Kommentaattori: Anu / Monika
15.55-16.15 Yhteinen keskustelu: Miten mikroyrittäjyyden tutkimusteemoja voidaan viedä eteenpäin yhdessä?

 

Avoin työryhmä
Työryhmäkordinaattorit: Tuija Koivunen, Tampereen yliopisto, ja Tiina Saari, Tampereen yliopisto
Työryhmätila: Linna LS K108

Esityksille on noin 25 minuuttia aikaa, sisältäen keskustelun.

Torstai 7.11.2019, klo 14.00-18.00

Minna Ylikännö, Milla Salin & Mia Hakovirta: Perhevapaiden jakamista koskevat asenteet  – 21 Euroopan maan vertailu
Miika Kujanpää, Jessica de Bloom, Anne Mäkikangas, & Ulla Kinnunen:
Vapaa-ajan tuunauksen yhteydet työn imuun ja työtyytyväisyyteen suomalaisilla ja japanilaisilla työntekijöillä: kolmen mittauskerran pitkittäistutkimus
Aki Lehtivuori, Kirsi-Mari Kallio, Tomi Kallio & Janne Engblom: Suoriutumiseen sidottu palkitseminen ja sisäinen työmotivaatio: Palkkion funktionaalisen merkityksen yhteys sisäiseen motivaatioon
Pilvi Karjalainen: Työn imua ja työhyvinvointia edistävät tekijät aikuisia maahanmuuttajia kouluttavilla opettajilla
Taru Konst & Mervi Friman: Kohti parempaa työelämää ilmastonmuutoksen aikana?

  • tauko 16.05-16.15

16.15 -17.30
Marja Känsälä & Minna Toivanen: Onnekkaat yhteensattumat asiantuntijoiden työssä
Kristiina Ruuskanen, Simo Kaleva & Helena Palmgren: Riskienarvioinnilla työhyvinvointia kymenlaakson teollisuusalueelle
Anne Kallio: Työelämäyhteydet työllistämispalveluiden vaikuttavuudessa

Perjantai 8.11.2019, klo 9.00- 10.20
Anja Härkönen: Voi Hyvin Yritys – yhteiskehittämisellä työhyvinvointisuunnitelmia yksin- ja pienyrittäjille
Aino Rantamäki & Hannele Laaksonen: YAMK-opinnäytetöiden organisaatioille tuottaman hyödyn arviointia
Riikka Franzén, Katriina Heljakka & Lenita Nieminen: ”Opettajan hommassa pitää olla yhtä aikaa pappi, sosiaalityöntekijä ja stand-up-koomikko” Leikillisyys lähestymistapana yliopisto-opetuksessa

Avoin työryhmä aikataulut -doc