HYVÄ TYÖ! -palkinto

Vuodesta 2008 lukien Työelämän tutkimuspäivillä on jaettu Vuoden työelämän tutkija -palkinto. Palkinto on ollut luonteeltaan henkilökohtainen tunnustus, kannustus ja kiitos palkinnonsaajien huomattavasta ja merkityksellisestä työstä suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämisen parissa.

Vuonna 2015 Työelämän tutkimuspäivien palkitsemisen muoto uudistui ja päivillä jaettiin ensimmäistä kertaa HYVÄ TYÖ! -tunnustuspalkinto.

Pyydämme ehdotuksia vuoden 2019 Työelämän tutkimuspäivien yhteydessä jaettavan HYVÄ TYÖ! -palkinnon saajaksi. Palkintoa voi ehdottaa esimerkiksi seuraaville tahoille tai hankkeille:

  • Yksittäinen työelämän tutkija, kehittäjä, kehittäjien ryhmä, kehittäjä-konsultti -organisaatio tai –yritys
  • Kehittävä ja tutkiva ammattijärjestö tai työnantajajärjestö
  • Tutkimusta ja kehittämistä tukeva, rahoittava, innostava taho tai ko. tahon edustaja
  • Tutkimusteko, kehittämisteko
  • Uusi ja tuore innovatiivinen tutkimus- ja/tai kehittämisote, käsite, metodi, teoria, malli, konsepti, tutkimuksen tai kehittämisen näkökulma, joka edistää kestävän ja inhimillisen työelämän tavoitteita
  • Organisaatio, työpaikka, ammattiryhmä, tiimi tai johtoryhmä julkisella, yksityisellä, kolmannella tai neljännellä sektorilla, joka on kehittänyt pitkäkestoisesti ja omaehtoisesti toimintaansa
  • Jokin muu

Ehdotuksissa pyydetään esittämään vapaamuotoiset perustelut sille, miksi tunnustus tulisi ehdotetulle taholle/tahoille myöntää.

Vuoden HYVÄ TYÖ! -palkinnon saajan valitsee ehdotusten perusteella tänä vuonna Työelämän tutkimusyhdistys ry:n hallitus.

Ehdotukset tulee lähettää viimeistään ma 7.10.2019 klo 16.00 Tutkimuspäivien sähköpostiosoitteeseen. Lisätiedot TÄÄLLÄ.