'Toimeentulon tasa-arvo' -paneelikeskustelu konferenssissa perjantaina

Työelämän tutkimuspäivillä kuullaan perjantaina 8.11.2019 paneelikeskustelu aiheesta 'Toimeentulon tasa-arvo'.
Asiasanoina tuloerot, tasa-arvo, köyhyys ja toimeentulo.

Panelisteina dekaani Juho Saari, Tampereen yliopisto, tutkimuspäällikkö Susan Kuivalainen, Eläketurvakeskus ja tutkijatohtori Paula Koskinen Sandberg, Tampereen yliopisto.

Paneelin puheenjohtajana toimii johtaja Jaakko Kiander, Eläketurvakeskus.

Tuloerot ovat kasvaneet tasaisesti niin Suomessa kuin muissa länsimaissakin ja ilmiötä on selitetty työn vaativuuden ohessa yhteiskunnallisesti määrittyvillä asioilla, kuten alakohtaisilla palkkaeroilla, sukupuolella ja etnisellä taustalla. Tulojen määräytyminen liittyy yleisimmin palkkatasoon, jolla on kumulatiivisia vaikutuksia eläkekertymän ja muiden ansiosidonnaisten tulojen muodossa. Usein esimerkiksi naisten työuran aikaiset tulot jäävät äitiyslomien ja hoitovapaiden vuoksi pienemmiksi kuin miesten heijastuen niin työttömyysturvan kuin eläkkeidenkin tasoon.

Epätyypillisissä työsuhteissa tulot saattavat jäädä reilusti alle minimitoimeentulon tai niiden epäsäännöllisyys hankaloittaa talouden ja elämän suunnittelua. Tiedossa on, että yhä useampi yhdistää palkkatyötä ja yrittäjyyttä, ja että näistä saattaa aiheutua merkittävä riski toimeentulolle. Tuloerot kolahtavat pienituloisiin ihmisiin toimeentulon ongelmina, mutta niillä on myös yhteiskunnallisesti merkittäviä seuraamuksia, mm. syrjäytyminen, eläkeläisköyhyys ja lapsiperheiden köyhyys.

Paneelissa keskustellaan toimeentulon tasa-arvosta. Panelisteja pyydämme keskustelemaan nykytilanteesta ja visioimaan tulevaa. Miksi naisten palkkataso pysyy matalampana kuin miesten? Miten työura muotoilee eläkkeitä? Miksi köyhyys on yhä ongelma yhteiskunnan vaurastumisesta huolimatta? Miten toimeentulon ongelmiin voidaan puuttua? Miten sosiaaliturvaa tulisi kehittää, että se paremmin vastaisi työelämän muutoksiin? Millainen on visio toimeentulon tasa-arvon kehittymisestä tulevaisuudessa?