Työryhmät

TEEMA 1: Työelämän laatu – organisaationäkökulma (työryhmäkuvaukset)

1.1. Työelämässä oppiminen – nykytilanne ja kehittämistarpeet
1.2. Tuottavuuden ja työelämän laadun kehittäminen työn murroksessa
1.3. Työaikaratkaisut terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukemassa
1.4. Vastuullisen johtamisen monet muodot
1.5. Reilua ja kestävää työtä – moninaisuus yritysten voimavarana
1.6. Työturvallisuus- ja työhyvinvointinäkökulmia työnteon eri muotoihin
1.7. Työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin kehittäminen
1.8. Itseohjautuvat organisaatiot
1.9. Tunteet ja reilu työelämä
1.10. Reilu työelämä – lisää asiakasta sote-palveluihin
1.11. Aikakehykset ja aikapaine asiantuntijatyössä
1.12. Opetus-/ tutkimustyö yliopistossa

TEEMA 2: Työmarkkinat – trendit ja haasteet (työryhmäkuvaukset)

2.1. Ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuus
2.4. Taiteessa ja kulttuurissa töissä: Tekijät, organisaatiot ja käytänteet
2.5. Työelämän joustot 2000-luvun Suomessa: kuinka työnteon ehdot ja työolot ovat muuttuneet tai muuttumassa?
2.6. Eettisyys ja eettinen osaaminen virtuaalisissa toimintaympäristöissä ja työyhteisöissä
2.7. Osallisuuden edistäminen työelämää koskevissa ongelmanasetteluissa ja ratkaisumalleissa
2.8. Fragmented labour market and work careers?
2.9. Mikä motivoi mikroyrittäjää? Kurkistus kasvukeskustelun taakse

Avoin työryhmä
Työryhmäkordinaattorit:
Tuija Koivunen, Tampereen yliopisto, ja Tiina Saari, Tampereen yliopisto
Työryhmään ovat tervetulleita kaikki työelämän tutkimuksen esittelyt, jotka eivät löydä paikkaansa muista työryhmistä.