Työelämän tutkimuspäivät 2019

7. – 8.11.2019
Tampereen yliopisto

Reilu, toimeentuloon riittävä ja palkitseva työ kaikille!

Reilu, toimeentuloon riittävä ja palkitseva työ kaikille!
Kansainvälinen työjärjestö ILO täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja Työelämän tutkimuspäivät 2019 juhlistaa syntymäpäiväsankaria päivien teemalla.

Pääpuhujina tapahtumassa presidentti Tarja Halonen, sekä professori Jon Kvist!

Reilu, toimeentuloon riittävä ja palkitseva työ kaikille –teema haastaa osallistujia pohtimaan työelämän kiperiä kysymyksiä monipuolisesti. Reiluus työelämässä viittaa sekä juridiseen että psykologiseen sopimukseen niistä ehdoista, joilla työtä tehdään. Onko työntekijällä riittävästi vaikutusvaltaa, jotta hän voi kantaa tehtäviin sisältyvän vastuun? Joustavatko työnantaja ja työntekijä siten, että kummatkin hyötyvät? Miten työelämän tasa-arvo toteutuu työelämässä niin sukupuolen, iän, aseman kuin muidenkin ominaisuuksien osalta? Entä miten reiluus toteutuu globaalissa katsannossa?

Toimeentuloon riittävä työ viittaa keskeiseen yhteiskuntapoliittiseen kysymykseen työmarkkinoiden tarkastelussa. Ansiot voivat jäädä niukoiksi esimerkiksi riittämättömien työtuntien tai toimeksiantojen takia. Toimeentuloa turvaavat järjestelmät eivät aina tunnista uusia ansainnan muotoja, jolloin keskeinen kysymys järjestelmien kehittämisestä turvaamaan toimeentulo kaikissa elämäntilanteissa.

Palkitseva työ on osaamista hyödyttävää ja kehittävää, tyydytystä antavaa työtä. Se palkitsee niin työntekijöitä kuin työnantajiakin, sillä motivoitunut työntekijä on hyvä työntekijä. Pohjoismaisissa työelämäsuhteissa ja -käytännöissä työnantaja-työntekijä -kumppanuus on tuottanut hyviä tuloksia. Tämä myönteinen kehitys edellyttää jatkossakin aktiivista otetta ja tutkimusperustaista yhteistyötä.

Järjestäjät

Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus ja Työelämän tutkimusyhdistys ry