Esiintyjät

Tiedon valoa -tiedetapahtuma 27.1. Tampere-talo

Jorma Uotinen

Jorma Uotinen on tanssija ja koreografi, tanssitaiteen uudistaja, taiteilijaprofessori, muusikko, näyttelijä ja mediapersoona sekä paljon, paljon muuta. ”Ei huono!”

 

Olavi Kujanpää

ylikomisario

Olavi Kujanpää on ylikomisario, poliisikoulutuksen lisäksi hän on hallintotieteiden lisensiaatti ja kasvatustieteilijä. Kujanpää työskentelee tällä hetkellä Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös osallistuminen koulutuksen edustajana yhteiskunnallisesti vaikuttaviin turvallisuusekosysteemeihin sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Kujanpään viimeaikainen työnkuva on keskittynyt erityisesti vastuulliseen tutkimukseen ja innovaatioihin asiakaslähtöisten konseptien ja palveluiden suunnittelussa.

Kujanpää toimii palvelutehtävissä ohjausryhmissä, projektien asiantuntijatehtävissä sekä johtotehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Kujanpää on työskennellyt poliisina alalla erilaisissa turvallisuustehtävissä vuodesta 1983 ja aloittanut opetustehtävissä vuonna 1995. Ennen nykyistä tehtäväänsä Kujanpää työskenteli yliassistenttina Tampereen yliopiston hallintotieteiden laitoksella. Kujanpää on työskennellyt useita vuosia Pirkanmaan turvallisuusklusterissa. Viime vuosina Kujanpää on julkaissut artikkeleita mm. innovaatioista, vastuullisista menetelmistä turvallisuuden tuottamiseksi yhdessä eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.

Pirjo Jukarainen

Pirjo Jukarainen on työskentelee Poliisiammattikorkeakoulussa tutkimus- ja opetustehtävissä.  Hän on ollut mukana kehittämässä poliisin varautumista vakaviin häiriötilanteisiin, kriisiviestintää sekä yleisempää viestintä- ja vuorovaikutusosaamista. Tuoreimmat tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat liittyneet vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan sekä sosiaalista mediaa ja digipelaamista hyödyntävään poliisitoimintaan. Jukarainen on hallintotieteen tohtori ja Tampereen yliopiston dosentti.

Teppo Särkämö

Teppo Särkämö työskentelee neuropsykologian apulaisprofessorina Helsingin yliopiston Psykologian ja logopedian osastolla ja Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä, jossa hän johtaa Musiikki, ikääntyminen ja kuntoutus -tutkimusryhmää.

Maarika Kujanen

Maarika Kujanen on valtio-opin väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa.

Pihla Leppänen

Pihla Leppänen on politiikan tutkimuksen opiskelija Tampereen yliopistossa.

Tapio Raunio

Tapio Raunio on valtio-opin professori Tampereen yliopistossa.

Aino Tiihonen

Aino Tiihonen on valtio-opin tutkijatohtori Tampereen yliopistossa.

Kaari Martin

Flamencotanssija, koreografi, pedagogi, Compañía Kaari & Roni Martinin toinen taiteellinen johtaja.


Kaari Martin (s. 1972) on kansainvälisesti tunnettu taiteilija, jonka ainutlaatuinen tyyli juontaa juurensa tarpeesta ilmaista itseään vapaasti. Martinin näyttämöteokset tunnetaan vahvasta estetiikasta. Teoksissa flamencon tekniikka yhdistyy nykytanssin vapauteen,
punk-asenne kohtaa kaunokirjallisuuden ja flamencon intensiiviset rytmiset kudelmat kietoutuvat musiikin lomaan saumattomasti.

Jyrki Nummenmaa

Jyrki Nummenmaa on tietojenkäsittelyn professori Tampereen yliopistossa. Hänen päätutkimusalueensa on luonnollisen kielen käsittely. Hän on tutkinut myös algoritmeja, tiedonhallintaa, tiedon louhintaa, ja ohjelmistokehitystä ja harrastaa mm. pöytätennistä, musiikkia, tanssia ja keskiaikaa.

Otto Sahlgren

Otto Sahlgren on filosofian väitöskirjatutkija Tampereen yliopistosta, jonka tutkimus käsittelee tekoälyn eettisiä riskejä erityisesti oikeudenmukaisuuden ja syrjimättömyyden näkökulmasta.

Jenni Kulmala

Jenni Kulmala on terveystieteiden tohtori ja Tampereen yliopiston gerontologian professori. Hänen tutkimusteemansa liittyvät ikääntyneiden ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, aivoterveyden edistämiseen ja muistisairaiden ihmisten hyvän elämän edellytysten mahdollistamiseen. Jenni Kulmala toimii myös valtakunnallisen muistisairaiden ja heidän läheistensä potilasjärjestön, Muistiliiton, puheenjohtajana.

Anneli Kylliäinen

Anneli Kylliäinen on neuropsykologi ja Tampereen yliopiston psykologian yliopistonlehtori. Hänen tutkimuksensa käsittelevät autismikirjon lasten sosiaalista havaitsemista ja lapsen kehityksen tukemista neuromininaisuutta kunnioittaen.

Siiri Suominen

Siiri Suominen on väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston Sydänryhmästä, joka keskittyy kantasoluteknologian hyödyntämiseen sydänsairauksien ja ateroskleroosin mallinnuksessa. Sydänryhmä on osa Monikudosmallintamisen huippuyksikköä (Center of Excellence in Body-on-Chip Research).

Kaisa Tornberg

Kaisa Tornberg on väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston Mikro- ja nanosysteemien tutkimusryhmästä, joka on osa Monikudosmallintamisen huippuyksikköä (Center of Excellence in Body-on-Chip Research).

Leonidas Ntziachristos

Panu Karjalainen

Mikko Huttunen

Yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto