Ohjelma

Työelämän tutkimuspäivä 2020 järjestetään yhden päivän aikana. Päivän tiivis ohjelma tarjoaa kaikille Suomen työelämästä kiinnostuneille kattavan ja mielenkiintoisen tarjonnan puheenvuoroja ja työryhmiä.

Ohjelmakokonaisuus pyritään toteuttamaan Päätalossa poikkeusolosuhteiden sallimissa rajoissa.

klo 10.15 Avajaiset ja plenum

Eeva Jokinen (UEF): ”Ilmassa prekaarisuuden tuntua”

Hanna Sutela (Tilastokeskus) ”Tilastot ja tarina suomalaisista työoloista – paranemista vai eriytymistä?”

Satu Ojala (TAU) ”Työvoiman käyttö: Tilastollinen tarkastelu ja työpolitiikka”

klo 12.15 Lounastauko

klo 13.15 Työryhmät I (90 minuuttia)

klo 14.45 Tauko

Klo 15.15 Työryhmät II

klo 16.45 Kokoontuminen Juhlasalin Zoomissa

Pertti Haapala (TAU) ”Työyhteiskunnan loputon historia”

Hyvä TYÖ! -palkinnon saaja julkaiseminen

Klo 17.30 Päätös

 

1.Työelämän kehittäminen- Koordinaattorit Sirpa Syvänen ja Kaija Loppela

Klo 13:15-13:45 Sirpa Syvänen ja Kaija Loppela:
Johtamisen, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kehittämistä SoteDialogit-hankkeessa
Klo 13:45-14:15 Sari Käpykangas, Anna-Leena Kurki, Mari Turja ja Elina Weiste: Asiakasosallisuutta edistämässä yhteiskehittämisen keinoin
Klo 14.15-14:45 Elina Weiste, Melisa Stevanovic ja Lise-Lotte Uusitalo: Expertise of experience in co-development of social and health care services: Self-promotion and self-dismission as interactional strategies
Klo 14:45-15:15 Tauko 30 min.
Klo 15:15-15:45 Nina Law ja Maaria Nuutinen: Muutosmatka ja mullistukset – monitilatoimiston rakentaminen organisaation toiminnan strategisena kehittämisenä
Klo 15:45-16:15 Kirsi Unkila ja Minna Savinainen: Uuden toimintamallin juurruttaminen asiakastyöhön
Klo 16:15-16:45  Janis Cukurs: Fenomenologisen henkilöstötutkimuksen mahdollisuudet työyhteisöjen arvioimisessa ja kehittämisessä
Klo 16:45 Päätös

 

  1. Työhyvinvointi- Koordinaattorit Kirsi Heikkilä- Tammi
Klo 13:15-13:45 Eerika Finell ja Annukka Vainio: Koronavirusinfektioriski, työyhteisöön samaistuminen ja stressioireet sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijöiden keskuudessa Suomessa
Klo 13:45-14:15 Mari Huhtala, Sabine Geurts, Saija Mauno ja Taru Feldt: Työn intensiivistyminen riskinä työhyvinvoinnille ja potilastyytyväisyydelle terveydenhoitoalalla
Klo 14:15-14:45 Kemppainen Anne, Nurminen Jutta, Kivinen Pirkko & Laaksonen Hannele: Työn kuormitustekijät ja etätuen tarve sote-esimiehillä
Klo 14:45-15:15 Tauko 30 min.
Klo 15:15-15:45 Heini Pensar: “Switching off” – Psykologinen irrottautuminen etätyöstä
Klo 15:45-16:15 Marko Tanskanen, Susanne Kumpulainen & Minna Männikkö: CARVE -hanke: työn tuottavuuden parantaminen yksilölliseen vuorokausirytmiin ja rauhoittumishetkiin perustuvalla työn tuunaamisella
Klo 16:15-16:45 Laura Bordi ja Sanna Nuutinen: Osaamis- ja tietokäytäntöjen rakentuminen robotisoituvassa työssä
16:45 Päätös

 

  1. Johtaminen- Koordinaattori Kalle Pajunen
Klo 13:15-13:45 Joona Koistinen: Yksityisen palveluntuottajan niveltyminen osaksi julkista sote-järjestelmää: esimiesten ja keskijohdon hallinnollinen vastuu
Klo 13:45-14:15 Anne Lindfors: Järjestöjohtaminen – yleistä vai erityistä?
Klo 14.15-14:45 Pauli Sumanen: Mitä ylimmän johdon pitää tietää palkkakartoituksesta?
Klo 14:45-15:15 Tauko 30 min.
Klo 15:15-15:45 Mirjami Ikonen: ”On vähän erilaiset linjat ja käytännöt” Organisaation arvojen tarkastelua luottamuksen näkökulmasta
Klo 15:45-16:15 Janne Kaltiainen ja Jari Hakanen: Työhyvinvointia etätyöstä korona-aikana?
Klo 16:15-16:45 Hilpi Kangas: Kokemuksia lähijohtajuudesta korona-aikana
Klo 16:45 Päätös

 

  1. Maahanmuuttajat ja ulkomaiset työntekijät suomalaisilla työmarkkinoilla – Koordinaattori Rolle Alho
Klo 13:15-13:45 Anniina Jokinen: Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö rakenteellisena ongelmana
Klo 13:45-14:15 Esa Jokinen: Työperäinen maahanmuuto – Kenen taskuun ja kenen laskuun?
Klo 14.15-14:45 Elina Niinivaara: Rodullistetut maahanmuuttajat ja etnospesifien työmarkkinoiden synty?

 

  1. Sukupuoli ja valta – Koordinaattorit Suvi Heikkinen ja Marke Kivijärvi
Klo 15:15-15:45 Daria Kosinova: The Gendered Nature of Social Recruiting in Network Marketing and Direct Selling Industry
Klo 15:45-16:15 Anna-Maija Lämsä, Anna Kokko ja Suvi Heikkinen: Millaiset ovat isien mahdollisuudet yhteensovittaa työtä ja perhettä?
Klo 16:15-16:45 Mukhammadyusuf Shaymardanov: The evolvement of social networks of women managers and professionals with a foreign background for career advancement in Finland

 

  1. Etätyö ja teknologia- Koordinaattorit Arja Haapakorpi & Mia Tammelin
1A- Mia Tammelin
Klo 13:15-13:45 Heljä Franssila: Ilmiöpohjainen ja poikkihallinnollinen työote – fyysiset, digitaaliset ja sosiaaliset esteet ja mahdollisuudet valtionhallinnon henkilöstön kokemana
Klo 13:45-14:15 Tapio Mäkelä: Robotti tuli töihin
Klo 14.15-14:45 Anna-Leena Kurki, Inka Koskela ja Virpi Kalakoski: Miten tekoälyllä voidaan tukea kehittämistoimintaa työ- ja virtuaaliyhteisöissä? 
1B- Arja Haapakorpi
Klo 13:15-13:35 Taina Savolainen, Mirjami Ikonen ja Elina Ivakko: Luottamuksen rooli etätyössä – vuorovaikutus ja läsnäolon merkitys
Klo 13:35-13:55 Arja Haapakorpi ja Mia Tammelin: Covid-19 kriisi ja finanssialan etätyö
Klo 13:55-14:15 Heini Pensar ja Ida-Maria Palmu: Etätyö vai digityö? Digitaalinen työympäristö etätyöpaikkana
Klo 14:15-14:35 Heli Katajamäki ja Jenni Kantola: Etätyö joustavuuden normien näkökulmasta
Klo 14:45-15:15 Tauko 30 min.
Mia Tammelin ja Arja Haapakorpi
Klo 15:15-15:45 Cimmo Nurmi, Jari Kyngäs ja Nico Kyngäs: Työterveyslaitoksen liikennevalomallin haasteet ja ratkaisut työvuorosuunnittelussa
Klo 15:45-16:15 Virpi Ruohomäi: Etätyön vaikutukset työhyvinvointiin koronaepidemian aikana
Klo 16:15-16:45 Liubov Vetoshkina ja Sami Paavola: Digitaaliset työvälineet akateemisessa työssä
Klo 16:45 Päätös

 

9. Epätyypillinen työ- Koordinaattorit Armi Mustosmäki ja Antti Saloniemi

1A- Armi Mustosmäki Yrittäjyysteemaiset
Klo 13:15-13:45 Katariina Mäkinen: Äitiys- ja perhebloggaaminen epätyypillisenä työnä
Klo 13:45-14:15 Hanna-Maria Ikonen: Yrittäjyyden ja äitiyden yhdistämisen tyypillisyydet ja epätyypillisyydet
Klo 14.15-14:45 Sara Lindström, Heli Ansio ja Reetta Raitoharju: Mä ite määrittelen ne reunaehdot sille työlle”. Merkityksellinen työ, ikä ja yrittäjyys
Klo 14:45-15:15 Tauko 30 min.
Klo 15:15-15:45  Merja Kauhanen: Multiple job holding in the changing labour market
Klo 15:45-16:15 Laura Seppänen: Virtuaalinen asiantuntijatyö alustoilla – mitä se on ja miksi sitä tehdään? Kurkistus Upwork-työhön Suomessa
Klo 16:15-16:45 Armi Mustosmäki: Alustatalouden sääntely Suomessa
Klo 16:45 Päätös
1B- Antti Saloniemi
Klo 13:15-13:45 Leena Unkari-Virtanen, Jussi Onnismaa ja Arto O. Salonen: Uraloikkarit epätyypillisillä urapoluilla
Klo 13:45-14:15 Laura Haapala: Matkalla työn tulevaisuuteen. Millaisin keinoin luovan luokan itsensätyöllistäjyyttä ja työn monimuotoisuuden kehitystä tuetaan ja edistetään työmarkkinoiden murroksessa?
Klo 14.15-14:45 Vivan Storlund: Why a changed working life requires basic income
  1. Kansainvälisen työliikkuvuuden tulevaisuus – Koordinaattorit Liisa Mäkelä ja Vesa Suutari
Klo 13:15-13:35 Tania Biswas ja Liisa Mäkelä:Expatriates’ and repatriates’ well-being during COVID-19 pandemic
Klo 13:35-13:55 Inés Escobar Borruel: Reviewing the cross-cutting reach of social capital in expatriation research: main trends and implications
Klo 13:55-14:15 Mäkelä, L., Tanskanen, J., Kangas, H. & Suutari, V.: Fyysinen etäisyys esimies-alaisvaihtosuhteissa kansainvälisen työn kontekstissa
Klo 14:15-14:35 Kaisu Kanstrén ja Vesa Suutari: Ulkomaantyöskentelyn vaikutukset mukana seuraavan puolison urapääomalle

 

  1. Tuottavuuden ja työelämän laadun kehittäminen työn murroksessa – Koordinaattorit Juha Antila & Niilo Hakonen
Klo 13:15-13:45 Hakonen Niilo: Kunta-alan työelämän kehittäminen: Tarpeita, tuloksia ja suunnitelmia
Klo 13:45-14:15 Anu Järvensivu, Annica Isacsson, Eija Raatikainen, Henna Heinilä ja Nina Simola-Alha: Kaaosteoreettinen lähestymistapa organisaatiositoutumista vahvistaviin johtamis- ja kehittämiskäytäntöihin
Klo 14.15-14:45 Virpi Kalakoski, Teppo Valtonen ja Teemu Paajanen: Kognitiiviset tekijät työn uusina riskeinä
Klo 14:45-15:15 Tauko 30 min.
Klo 15:15-15:45 Heta Rintala, Essi Ryymin ja Liisa Postareff: Jatkuva oppiminen ja oppiminen työssä: työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia
Klo 15:45-16:15 Telma Rivinoja: Verkkovalmennus työn tuunaamisen ja työn imun lisäämisen keinona kuntatyöntekijöillä
Klo 16:15-16:45 Tiina Soininen: Asiakaslähtöisyys ja työvoiman riittävyyden hallinta sosiaali- ja terveydenhuollon julkisessa järjestämisessä
Klo 16:45 Päätös

 

  1. Itseohjautuvuudesta yhteisöohjautuvuuteen- Koordinaattori Johanna Vuori
Klo 15:15-15:45 Riitta-Liisa Larjovuori, Hannu Nieminen, Ismo Kinnari ja Kirsi Heikkilä-Tammi: Työhyvinvointi itseohjautuvissa organisaatiossa: kuormitustekijät, voimavarat ja työhyvinvoinnin edistäminen
Klo 15:45-16:15 Frank Martela: Itseohjautuvuuden motivaatio- ja hyvinvointivaikutukset – Itseohjautuvuuden määrä ja yhteys työn imuun ja työuupumukseen kansallisesti edustavassa suomalaisessa aineistossa
Klo 16:15-16:45 Perttu Salovaara ja Johanna Vuori: Yhteisöohjautuvuuden skriptit

 

  1. Avoin ryhmä- Koordinaattorit Tuija Koivunen ja Tiina Saari
1A- Tuija Koivunen
Klo 13:15-13:45 Päivi Seppälä: Miten tekoälyratkaisut voivat tehdä rekrytoinnista oikeudenmukaisempaa?
Klo 13:45-14:15 Susanna Visuri, Helena Palmgren, Simo Kaleva, Mervi Ruokolainen ja Mika Nyberg: Covid19 –pandemian vaikutuksia mikroyritysten toimintaan ja talouteen sekä henkilöstöstä ja asiakkaista huolehtimiseen
Klo 14.15-14:45 Jonne Parkkinen ja Jari Kolehmainen: ”Vähän pitää tietää kaikesta”: Aluekehittäjien moninaiset valmiudet ja kyvyt
1B- Tiina Saari
Klo 13:15-13:45 Yrjö Mattila: ”Nollasopimuksella työskentelevän mahdollisuudet kohtuulliseen toimeentuloon”
Klo 13:45-14:15 Hanna-Leena Ristimäki: ”Hyvän työntekijyyden” tuottaminen työterveysneuvotteluissa
Klo 14.15-14:45 Seppo Tuomivaara, Tuomo Alasoini, Arja Ala-Laurinaho, Eveliina Saari ja Laura Seppänen: Digitaalinen käyttötapakuilu suomalaisten palkansaajien keskuudessa
Klo 14:45-15:15 Tauko 30 min.
Tuija Koivunen ja Tiina Saari
Klo 15:15-15:45 Rodrigo Mello, Vesa Suutari & Michael Dickmann: Career success of expatriates
Klo 15:45-16:15 Ilkka Levä: Jälkiteollisesta jälkien teollisuuteen – filosofi Bernard Stieglerin näkemys tulevaisuuden työelämästä
Klo 16:15-16:45 Tiina Saari, Tuija Koivunen, Pasi Pyöriä ja Harri Melin: Ylpeät duunarit -Ammattiylpeys teollisuus- ja kiinteistöpalvelutyössä
Klo 16:45 Päätös