Puhujat

Torstai 10.12.2020

Eeva Jokinen

Yhteiskuntatieteiden professori, Itä-Suomen yliopisto

Eeva Jokinen toimii yhteiskuntapolitiikan professorina Itä-Suomen yliopiston Yhteiskuntatieteiden laitoksella, sekä tutkijana LEAN-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tutkia lean-tuotantomallia ja sen soveltamisen vaikutuksia julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelutyössä. Jokinen onkin tuonut julkisuudessa esiin esimerkiksi puutteita soteuudistuksen valmistelussa erityisesti hoitoalojen sukupuolisen ja ammatillisen edustuksen näkökulmasta. Teoksessa tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia (2020) Jokinen on mukana avaamassa lean-ajattelun ongelmallisuutta tasa-arvonäkökulmasta artikkelilla ‘Ammatillinen toimijuus lean-ajattelussa’.

Julkaisuja:

Ammatillinen toimijuus lean-ajattelussa. Hirvonen, Helena; Mankki, Laura; Lehto, Iiris; Jokinen, Eeva / Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia. 2020.
Viimeisin muttei viimeinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Jokinen Eeva; Pehkonen, Aini. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 2019.
Ovatko yliopistot syrjinnästä vapaita tiloja? Pehkonen, Aini; Jokinen, Eeva. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 2019.

Satu Ojala

Yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Satu Ojala on sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa ja Työelämän tutkimuskeskuksessa. Ojala on tutkinut työllisten työoloja ja viime aikoina työuria eri Tilastokeskuksen työmarkkina- ja työoloaineistoilla viime vuosikymmenillä. Hän perehtynyt osa-aikaisesti ja määräaikatyösuhteissa olevien työoloihin ja arvioinut, miten työntekijöiden epävarmuus on muuttunut aikojen saatossa yhtäältä työntekijöiden subjektiivisena kokemuksena ja toisaalta eri objektiivisilla mittareilla arvioituna.

Ojala on tutkinut myös työn aikoja ja paikkoja, nuorten työasenteita sekä työelämän tasa-arvoa. Näitä teemoja on koottu työelämän tutkijoiden yhteisjulkaisuun Työelämän myytit ja todellisuus, jonka Pasi Pyöriä toimitti (Gaudeamus 2017).

Ojala johtaa Työsuojelurahaston hanketta Pirstoutuvatko työurat? (2018–2020), jossa tarkastellaan FOLK-kokonaisrekisteriaineistolla suomalaisten työikäisten sekä erityisesti teollisuustyössä olevien työuria. Ojalan johtaman hankkeen artikkelikokoelma julkaistaan 11.12.2020 kaikille avoimessa tutkimusseminaarissa, jossa useat suomalaiset työuratutkijat esittelevät uusinta tutkimustaan.

Tutkimusseminaarin ohjelma löytyy täältä.

Voit ilmoittautua tutkimusseminaariin tämän linkin kautta.

Julkaisuja:

Peutere Laura, Ojala Satu, Lipiäinen Liudmila, Järvinen Katri-Maria, Saari Tiina & Pyöriä Pasi. 2019. Relational justice, economic fluctuations, and long-term sickness absence: a multi-cohort study. Scandinavian Journal of Work Environment and Health 45 (4), 413–420.

Pietiläinen Marjut, Nätti Jouko & Ojala Satu. 2019. Perceived gender discrimination at work and subsequent long-term sickness absence among Finnish employed women. European Journal of Public Health.

Hanna Sutela

Erikoistutkija, Tilastokeskus

Hanna Sutela toimii Tilastokeskuksen erikoistutkijana ja vetää Tilastokeskuksen Työolotutkimusta. Hänen asiantuntemuksensa kattaa muun muassa työolojen laadun, sukupuolten tasa-arvon työelämässä, erilaiset työsuhteet, yrittäjät ja itsensätyöllistäjät, työn digitalisaation, työn ja perheen yhteensovittamisen, ulkomaalaistaustaiset työelämässä sekä vahvan surveyosaamisen.

Sutela on toiminut aktiivisesti monissa ILO:n, UNECE:n, Eurofoundin, EIGE:n, OECD:n, Eurostatin ja Euroopan komission kansainvälisissä työryhmissä ja verkostoissa.  Sutelan monipuoliseen asiantuntemukseen pääsee tutustumaan Tilastokeskuksen sivuilla julkaistujen blogien ja artikkelien myötä, joista viimeisimmät käsittelevät yli 55-vuotiaita työelämässä, etätyötä, työ- ja vapaa-ajan rajojen häilymistä, poikkeusajan vaikutuksia sekä erilaisten työprofiilien sisältöä ja jakautumista.

https://www.stat.fi/tietotrendit/kirjoittajat/hanna-sutela/

Julkaisuja:

Sutela Hanna & Pärnänen Anna & Keyriläinen Marianne (2019) Digiajan työelämä – Työolotutkimuksen tuloksia 1977–2018. SVT. Tilastokeskus.

Sutela Hanna & Pärnänen Anna (2018) Yrittäjät Suomessa 2017. Tilastokeskus.

Nieminen Tarja, Sutela Hanna & Hannula Ulla (toim.) (2015) Ulkomaista syntyperää olevien työn ja hyvinvointi Suomessa 2014. Tilastokeskus.

Pärnänen, A. & Sutela, H. (2014) Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013. Tilastokeskus.

Sutela, H. & Lehto, A-M. (2014) Työolojen muutokset 1977–2013. Tilastokeskus.

Pertti Haapala

Suomen historian professori, Tampereen yliopisto

Pertti Haapala toimii Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikön (HEX) johtajana sekä historian professorina Tampereen yliopistossa. Haapalan tutkimusaloja ovat erityisesti sosiaalihistoria sekä historiantutkimuksen metodologia. HEX:in puolella tutkimus keskittyy sosiaalisiin rakenteisiin sekä yhteiskuntatieteeseen erityisesti histografian ja kansallisen identiteetin alueilla. Haapala on tehnyt kattavan uran työn historian tutkimuksen parissa, jonka osoittaa vuosikymmenet kattava julkaisuhistoria sisältäen muun muassa; Tehtaan valossa (1986), Suomen rakennehistoria (2018) ja globaali Tampere (2019).

Julkaisuja:

Haapala Pertti, Jalava Marja, Larsson Simon (toim.). 2017. Making Nordic Historiography : Connections, Tensions and Methodology, 1850–1970. New York: Berghahn Books.

Nummi, Jyrki; Laakso, Maria; Lahtinen, Toni; Haapala, Pertti (toim.). 2020. Väinö Linna: Tunnettu ja tuntematon. Helsinki: WSOY.