Avhandlingsworkshop för doktorander

I samband med Litteraturforskningens dagar ordnas också en avhandlingsworkshop för doktorander den 11 maj 2022. Workshoppen är riktad till doktorander inom ämnet litteraturvetenskap. I workshoppen berättar doktoranden först kort om sin egen forskning, varefter den text doktoranden inlämnat kommenteras av ett antal professorer och andra deltagarna.

Texten som behandlas i workshoppen kan till exempel vara ett artikelutkast, en del av en monografi eller en forskningsplan. Den skall vara max 10 sidor lång + avhandlingens disposition. För att bli antagen till workshoppen skall doktoranden skriva en abstrakt och ett kort presentationsbrev. I abstrakten (200-300 ord) skall doktoranden presentera en central idé eller ett centralt problem i sin text. I presentationsbrevet (max 1 sida) skall doktoranden berätta kort om sig själv, i vilket skede hans/hennes forskning är och förklara varför det vore nyttigt för honom/henne  att delta i workshoppen. Presentationen kommer också att innehålla doktorandens kontaktuppgifter och information om instruktörerna av forskning. Vänligen sänd abstrakter och presentationsbrev senast 28.2.2022 genom returformulär (öppnas i ett nytt fönster). Slutliga papper bör skickas senast 15.4.2022.

Eftersom ett begränsat antal deltagare antas till doktorandworkshopen rekommenderas att sökande till workshopen även skickar in ett föredragsabstract till Litteraturforskningsdagarna.

För doktorandworkshopen ansvarar litteraturämnet vid Tammerfors universitet samt Sällskapet för litteraturforskning i Finland (KTS).

 

Kontakt: ktsseminaari@gmail.com