Prekonferenssi 14.2.2024

Poliittisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen sosiaalityön tutkimuksessa

Sosiaalityön tutkimuksen päivien yhteydessä järjestetään prekonferenssi sosiaalityön väitöskirjatutkijoille.

Aikataulu: 14.2.2024 klo 12–19, Tampereen yliopisto, päätalo auditorio A2a

Programme

12–12:15 Welcome

Professor Riikka Korkiamäki (TAU)

12:15–13:45 Political and societal effectiveness of social work research

Postdoctoral researcher Tuomo Kokkonen (JYU), Doctoral Researcher Marja Hekkala (TAU) and Doctoral Researcher Maija Haapala (TAU)

13:45–14:15 coffee break (by Sosnet)

14:15–17:00 working groups

17:00–19:00 social & light dinner (by Sosnet)

Prekonferenssissa tarkastellaan väitöskirjatutkimusten aiheita, asetelmia, metodeja ja tuloksia poliittisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmista. Erittelemme poliittisuuden ja vaikuttavuuden käsitteiden merkityksiä erilaisissa sosiaalityön tutkimusympäristöissä. Kiinnitämme huomiota tutkijoiden ja tutkimukseen osallistuvien erilaisiin asemiin sekä erittelemme niiden vaikutuksia poliittisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmista. Käsittelemme myös tutkimukseen liittyvää mediaviestintää sekä tiedepoliittisia näkökulmia julkaisemiseen ja rahoitukseen. Seminaarin pääohjelma on pääosin englanniksi. Osa pienryhmistä on englanniksi sekä suomeksi.

Prekonferenssin suorittaminen osana tohtoriopintoja
Sosiaalityön tohtorikoulutettavilla on mahdollisuus suorittaa seminaari 2 opintopisteen suuruisena opintona. Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista prekonferenssissa ja noin viiden sivun seminaaripaperin kirjoittamista. Seminaaripaperin ideana on pohtia, mitä poliittisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen tarkoittavat omassa tutkimuksessani. Voit käsitellä esimerkiksi tutkimusaiheeseen, teoreettiseen viitekehykseen, tutkimusasetelmaan, tutkijan tai tutkittavien asemaan tai tutkimustuloksiin liittyviä poliittisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kysymyksiä. Poliittisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta voi lähestyä laajasti ja se voi liittyä esimerkiksi tutkimusta koskevaan viestintään ja tutkimustulosten popularisoimiseen sekä tiedepoliittisiin näkökulmiin, kuten millaisia mahdollisuuksia ja reunaehtoja tutkimusaiheesi tiedejulkaisemiseen ja tutkimusrahoitukseen liittyy.

Voit eritellä aihettasi esimerkiksi valtasuhteiden, tulosten viestimiseen liittyvien suhdeverkostojen ja/tai sosiaalityön tutkimuksen eettisistä näkökulmista. Lisäksi on mahdollista pohtia mikä oikeuttaa tutkimuksesi esimerkiksi sosiaalisen tai eettisen kestävyyden näkökulmasta tai pohtia tutkimuksesi moraalista oikeutusta siitä, mikä toiminta on tietyissä olosuhteissa oikein ja mikä väärin.

Seminaaripaperissa tulee noudattaa oman yliopiston tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Siinä voi hyödyntää esimerkiksi jo valmista tutkimussuunnitelma- tai väitöskirjatekstiä. Seminaaripaperiin liitetään lisäksi kansilehti, johon kirjoitetaan oma nimi, yliopisto, väitöskirjan aihe ja väitöskirjatutkimuksen lyhyt tiivistelmä. Seminaaripaperin pohjalta tulee valmistella lyhyt alustus pienryhmään.

Prekonferenssiin otetaan 20 jatko-opiskelijaa.

Opintopisteiden hyväksymisestä osaksi tohtorintutkintoa tulee sopia kotiyliopiston kanssa.

Lisätietoja: sttp2024@tuni.fi sekä Mari Suonio (mari.suonio(at)uef.fi)

 

Järjestäjät

Tampereen yliopisto