Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2024

Valtakunnalliset XXVI Sosiaalityön tutkimuksen päivät Tampereella 15.–16.2.2024.
Paikka: Tampereen yliopisto, Keskustakampus, Päätalo
Osoite: Kalevantie 4, 33100 Tampere

Vaikuttava sosiaalityö muuttuvissa toimintaympäristöissä

Sosiaaliturvan järjestämisvastuuseen ja sosiaalityön toteuttamiseen on kohdistunut viime vuosina suuria rakenteellisia muutoksia ja muutosodotuksia. Jo toteutuneilla muutoksilla, esimerkiksi toimeentulotuen Kela-siirrolla, lastensuojelun asiakasmäärien rajauksella ja uusilla hyvinvointialueilla, on ollut sosiaalityölle ja sosiaalityön asiakkaille monia ennakoimattomiakin seurauksia. Lisäksi käynnissä on eri ammattilaisten työtä, sosiaaliturvaetuuksia ja palveluita yhteensovittava sosiaaliturvauudistus, ja keskustelu perustulosta jatkuu edelleen. Suomessa tapahtuvien toimintaympäristömuutosten rinnalla elämme sosiaalityössäkin todeksi erilaisia ylirajaisia tai globaaleja tapahtumia ja ilmiöitä, kuten ilmastonmuutosta, sotaa ja pandemiaa. Rajallisten resurssien maapallo on arjessamme läsnä. 

Vaikuttavan sosiaalityön teema kokoaa ajankohtaisia kysymyksiä niin sosiaalityön vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kuin vaikuttamisen kohteista ja keinoistakin. Voimme tarkastella ensinnäkin sitä, minkälaisia vaikutuksia sosiaalityöllä missäkin olosuhteissa on, ja miten sosiaalityön vaikuttavuutta ja vaikutuksia on mahdollista mitata ja tutkia. Voimme myös pohtia yleisesti sosiaalityön saavutettavuutta ja tavoitettavuutta jatkuvasti muotoutuvissa toimintaympäristöissä. On hyvä kysyä, mikä merkitys erilaisilla sosiaalityön tekemisen paikoilla on vaikuttavuuteen. Tällöin tarkastelun kohteena ovat esimerkiksi sosiaalityön monipaikkaisuus ja työhön tarvittavat välineet ja tilat: toimistot, hyvinvointikeskukset, kodit, yhteisöt, kadut, sosiaalinen media, etäyhteydenpidon välineet ja niin edelleen. 

Toisaalta on syytä tarkastella myös sosiaalityön menetelmiä ja niiden vaikuttavuutta eli sitä, millainen toiminta lisää ihmisten yhdenvertaisuutta sekä ihmisten ja maapallon ekososiaalista hyvinvointia. Mitä voimme saavuttaa esimerkiksi monialaisella ja integroidulla työotteella tai systeemisellä toimintamallilla, ja tarvitaanko sosiaalityössäkin käytäntösuosituksia? Millainen ympäristö sosiaalityön oma toimintakulttuuri on? Tutkimukseen perustuvan tiedon merkitys on kiistaton, ja samalla on tärkeää tarkastella kriittisesti sitä, mikä lasketaan tiedoksi, miten tieto liikkuu ja kenellä on pääsy tietoon. 

Kolmanneksi teema kutsuu mukaan tutkimuksia sosiaalityöstä vaikuttamistyönä. Muuttuvat toimintaympäristöt kenties sulkevat vanhoja, mutta varmasti avaavat uusia väyliä ja mahdollisuuksia toteuttaa sosiaalityön yhteiskuntaa muuttavaa vaikuttamistehtävää.

 

Tervetuloa Tampereelle!

kuvituskuva Linna-kirjasto
ratikka ja TAMK
TAU päätalo
Sosiaalityön tutkimuksen kehykset ja tutkimusalueet Tampereen yliopistossa