Valokeilassa Niina Ratsula

SalesDay-webinaarin keynote-puheenvuorossa tänä vuonna Niina Ratsula!

Niina Ratsula, kestävän työelämän vaikuttaja, tietokirjailija, yrittäjä sekä Code of Conduct Company:n perustaja tekee tiiminsä kanssa työtä kestävämmän työelämän puolesta. Yritys on vahvasti mukana organisaatioiden vastuullisuustyössä ja auttaa luomaan eettisiä periaatteita sekä kestäviä valintoja niin organisaatio- kuin yksilötasolla.

Kestävän kehityksen kannalta on tärkeää, että ajatellaan millaisia vaikutuksia jokaisella tuotteella tai palvelulla on ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

– Organisaation vastuullisuusohjelma tarvitsee toimiakseen ihmisiä, joiden moraalinen kompassi tukee kestävän kehityksen edistämistä organisaatiossa, Niina toteaa.

Myyntiprosessissa pitäisi olla eettinen näkökulma huomioituna kaikissa sen vaiheissa ja on myös myyjän vastuulla huolehtia sen toteutumisesta. Kestävyyskysymysten ratkomisessa myös tapa, jolla myydään, on tärkeä huomioida. Lue lisää Niinasta puhujaesittelystä!

Keynote-puheenvuorollaan Niina käsittelee aiheitta: Tulevaisuuden kestävä myynti – myytkö ongelmaa vai ratkaisua ja hän haluaa korostaa myyntiorganisaation osallisuutta vastuullisuuden edistämisessä sekä kestävyysarvojen tärkeyttä nyt ja tulevaisuudessa.