TAMKin kestävyyshankkeet

FairDatAct logo

Reilu ja kestävä datatalous kilpailueduksi korkeakouluille

FairDatAct on monitieteinen hanke. Hankkeessa tavoitteenamme on kehittää malleja, jotka  mahdollistavat korkeakoulutuksen kilpailuedun rakentamisen reilun datan taloudessa. Keskeistä tässä hankkeessa ovat kansalaisten henkilötietojen lisäksi myös teollisuuden tuottama ja hyödyntämä data. Millä tavalla data voi olla avointa? Mikä on teollisuuden ja palvelualan suhde? Millaista dataa voidaan hyödyntää?

Hankkeessa viemme teorian käytäntöön käytännöllisissä use caseissa, jotka konkretisoivat projektityötä. Aihepiirit ovat ”luottamuksen ja huippuosaamisen ekosysteemi”, ”älykäs ja kestävä teollisuus”, ”älykkäät ja kestävät yhteisöt” sekä ”hyvinvointiteknologiat ja -palvelut”.

Suomella on hyvät mahdollisuudet tarttua datatalouden mahdollisuuksiin ja luoda merkittävä kilpailuetu datan oikeudenmukaisessa ja kestävässä käytössä. Esteitä kuitenkin on, ja siirtyminen reiluun datatalouteen ei tapahdu itsestään. Lue lisää hankkeesta (linkki hankkeen nettisivustolle).


Sustafit logo

Esittelyssä SUSTAFIT-tutkimushanke:

Kuitukankaiden käyttö lisääntyy maailmanlaajuisten megatrendien, erityisesti väestön kasvun ja ikääntymisen sekä elintason nousun vauhdittamana. Kuitukankailla on tärkeä rooli sellaisten materiaalien valmistuksessa, jotka ovat välttämättömiä mm. erilaisten virusten leviämisen vähentämiseksi, kuten desinfiointipyyhkeet, kasvomaskit ja henkilökohtaiset suojamateriaalit. Pääsimme siis kovinkin tutuiksi viime vuosina koronapandemian myötä kuitukankaiden kanssa.

Business Finlandin rahoittama SUSTAFIT- tutkimushanke tukee maailmanlaajuisia tavoitteita korvata kestämättömät prosessit ja materiaalit ympäristöystävällisemmillä ratkaisuilla. SUSTAFIT käsittelee kuitukankaiden kestävyyttä eri näkökulmista ja pyrkii parantamaan tarkoituksenmukaista laatua ja kustannustehokkuutta sekä kehittää sovellusalueita nykyistä kestävämmille ratkaisuille. Tavoitteena on lisätä kestävien ja tarkoituksenmukaisten kuitukankaiden markkinaosuutta maailmanlaajuisesti.

SUSTAFIT vastaa suomalaisen teollisuuden tarpeeseen parantaa kilpailukykyä ja laajentaa mahdollisuuksia nopeasti kasvavilla kestävien kuitukankaiden markkinoilla. Tutkimushankkeessa tutkimme kuitukankaiden kestävyysstrategioita, jotta voimme tuottaa uutta tietoa kuitukankaiden kestävyyden parantamiseen. Lisäksi tutkimushanke täydentää yhteisesti tunnistettuja tietovajeita tavoista tehokkaasti lisätä kestävien ja kierrätettyjen kuitujen käytettävyyttä kuitukankaissa ja sitä, miten raaka-aineiden ominaisuudet ja valmistusprosessi vaikuttavat kuitukangastuotteiden ominaisuuksiin.

Mikä parasta, SUSTAFIT-tutkimushankkeessa tutkitaan myös arvoketjuja, liiketoimintamalleja ja kestävämpien ratkaisuiden myyntiä ja markkinointia ja tästä syystä SUSTAFIT-tutkimushanke on mukana myös SalesDayssä 2023!

Hankekonsortio:

TAMK koordinoi SUSTAFIT-tutkimushanketta. Yhteistyötä tehdään tutkijoiden kanssa Aalto yliopistosta ja VTT:ltä. Mukana on myös useita partnereita ja yhteistyökumppaneita; Fortum, Kemira, Lounais-Suomen Jätehuolto, Spinnova, Nordic Bioproducts Group, NordShield, Lixea, UPM, Valmet, Sulzer, Fiber-X, Anpap, SharpCell, Paptic, JedX Medcare ja Rester.

Projektilla on merkittävä vaikutus suomalaisten toimijoiden kilpailukyvyn parantamiseksi. Tällä tavoin varmistetaan myös, että osaaminen ja julkinen infrastruktuuri tukevat kasvua. TAMK tuo projektiin vahvat työelämäverkostot, kansainvälisen kaupan ja kestävien arvoketjujen osaamisen sekä kestävien materiaalien kehityksen ja tutkimuksen.

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Virpi Rämö virpi.ramo@tuni.fi Liiketoimintaan liittyvä tutkimus KTT Pia Hautamäki, TAMK, pia.hautamaki@tuni.fi

Lue lisää Sustafit-hankkeesta (linkki hankkee verkkosivuille)