Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät 2024

(Seminar information in Finnish)

13.–14.3.2024 hybridikonferenssi, Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunta ja Zoom

Mitä yritysvastuu tarkoittaa tämän päivän yhteiskunnassa? Miten vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmat tulevat esiin erilaisissa liiketoimintamalleissa ja liiketoimintaympäristöissä? Miten näitä näkökulmia voidaan tutkia ja kehittää?

Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivien tarkoituksena on lisätä vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen näkyvyyttä ja edistää sen kehitystä Suomessa. Tutkimuspäivät järjestetään vuonna 2024 12. kertaa hybriditapahtumana. Seminaarin kielinä ovat suomi ja englanti.

***

Vuoden 2024 keynote-puhujana on Robert Phillips: Delimiting Stakeholder Theory: Three Boundary Considerations

Robert Phillips is George R. Gardiner Professor in Business Ethics and Director of ​the Centre of Excellence in Responsible Business at York University’s Schulich School of Business (Toronto). He has served as Gourlay Professor of Ethics in Business, at Trinity College, University of Melbourne, and as visiting professor at LM Thapar School of Management (Punjab) and Cheung Kong Graduate School of Business (Shanghai). He has published over 50 scholarly articles appearing journals such as the Journal of Business Ethics, Strategic Management Journal, Philosophy of Management, and the Academy of Management Review, among others. He is the author of Stakeholder Theory and Organizational Ethics (2003). His research interests include stakeholder theory and historic corporate responsibility. He ​serves as Consulting Editor at Journal of Business Ethics and has held leadership positions in the Academy of Management, the Strategic Management Society, the International Association for Business and Society, Philosophy of Managment, and is past president of the Society for Business Ethics.

***

Tutkimuspäivät pyrkivät edesauttamaan tutkijoiden verkostoitumista ja suomalaisen vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen profiloitumista omaksi tärkeäksi asiantuntemusalakseen. Tutkimuspäivät tarjoavat vastuullisen liiketoiminnan, yritysten yhteiskuntavastuun ja eettisen johtamisen tutkijoille mahdollisuuden esitellä tutkimushankkeitaan ja niiden tuloksia sekä jakaa ajatuksia, ideoita ja kokemuksia tutkimuksen tekemisestä.

Tutkimuspäivään toivotaan esityksiä, jotka käsittelevät vastuullisuuden ja eettisyyden teemoja liiketoiminnassa eri lähtökohdista. Voit lähettää esityksesi suomeksi tai englanniksi Call for Papers -välilehdellä.

Toivomme esityksiä esimerkiksi seuraavista teemoista:

  • Arvon muodostus ja kestävät liiketoimintamallit
  • Eettinen johtaminen ja työhyvinvointi
  • Sidosryhmävuorovaikutus
  • Yhteiskunnallinen laskentatoimi ja yritysvastuuraportointi
  • Yhteiskunnallinen yrittäjyys
  • Yritys-ympäristö-yhteiskunta -suhteet
  • Kestävyys liiketoiminnassa
  • Kiertotalous
  • Vastuullisuus osana liiketoimintaa ja johtamista

Tärkeät päivämäärät:

11.2.2024                           Abstraktien (200 sanaa) jättämisaika päättyy
27.2.2024                             Päätös hyväksytyistä abstrakteista sekä tutkimuspäivien ohjelma julkaistaan
27.2.2024                            Lähiosallistumisen ilmoittautuminen päättyy
11.3.2024                           Etäosallistumisen ilmoittautuminen päättyy
13.–14.3.2024                    Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät

Abstraktien jättäminen ja ilmoittautuminen ovat auki. Ilmoittaudu konferenssiin täällä.

Seminaari on maksuton ja kaikille avoin.

Lämpimästi tervetuloa!

RESPMAN Research Group

RESPMAN Research Group -tutkimusryhmä tutkii liiketoiminnan, yhteiskunnan ja ympäristön suhteita erilaisista näkökulmista, mukaan lukien vastuullinen johtaminen, sidosryhmä vuorovaikutus, yrityksen yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys. Tutkimusryhmä on perustettu vuonna 2006 ja tällä hetkellä se toimii Johtamisen ja talouden tiedekunnassa, Tampereen yliopistossa.

Kiitämme Liikesivistysrahastoa taloudellisesta tuesta!