Call for papers

Call for abstracts is open now! (in Finnish below)

Submit your abstract here.

13–14.3.2024 Hybrid seminar, Tampere University, Faculty of Management and Business

The Responsible Business Research Seminar is organised in order to increase the visibility and to promote research on business responsibility, sustainability and ethics in Finland. The Research Seminar offers an opportunity for researchers in the field to present their research projects and results as well as to share ideas and experiences of doing research.

We invite presentations from all fields of business responsibility, sustainability and ethics. Abstracts and presentations can be in Finnish or English, presented online or at Tampere University.

Potential topics include (but are not limited to):
• Business-nature-society relations
• Circular economy
• Ethical leadership and workplace wellbeing
• Responsibility in business and management
• Social accounting and CSR reporting
• Social entrepreneurship
• Stakeholder interaction and engagement
• Sustainability in business
• Value creation and sustainable business models

11.2.2024 is the deadline for abstracts (200 words)

The Seminar is free of charge and open for all.

——————————————————————–

Abstraktilomake on nyt auki.

Lähetä abstraktisi tästä.

13.–14.3.2024 hybridikonferenssi, Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunta

Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivien tarkoituksena on lisätä vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen näkyvyyttä ja edistää sen kehitystä Suomessa. Tutkimuspäivät tarjoavat vastuullisen liiketoiminnan, yritysten yhteiskuntavastuun ja eettisen johtamisen tutkijoille mahdollisuuden esitellä tutkimushankkeitaan ja niiden tuloksia sekä jakaa ajatuksia, ideoita ja kokemuksia tutkimuksen tekemisestä.

Tutkimuspäiville toivotaan esityksiä, jotka käsittelevät vastuullisuuden ja eettisyyden teemoja liiketoiminnassa eri lähtökohdista. Abstraktien ja esitysten kieli voi olla suomi tai englanti. Esityksen voi pitää joko yliopistolla tai etänä.

Toivomme esityksiä esimerkiksi seuraavista teemoista:
• Arvon muodostus ja kestävät liiketoimintamallit
• Eettinen johtaminen ja työhyvinvointi
• Sidosryhmävuorovaikutus
• Yhteiskunnallinen laskentatoimi ja yritysvastuuraportointi
• Yhteiskunnallinen yrittäjyys
• Yritys-ympäristö-yhteiskunta -suhteet
• Kestävyys liiketoiminnassa
• Kiertotalous
• Vastuullisuus osana liiketoimintaa ja johtamista

11.2.2024 Abstraktien (200) sanaa jättämisaika päättyy

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.