Ohjelma

Juhlasali, Tampereen yliopiston keskustakampus

9:15

Johtajuussymposiumin avaus, dekaani Matti Sommarberg

9:30

European security and defence: the roles of NATO and the EU

Time: 9.3011.30
Location: Main Auditorium, City centre campus

Keynote speakers:

Esa Pulkkinen
Permanent Secretary, Ministry of Defence of Finland

Vicky Karyoti
Postdoctoral Research Fellow, the Swedish Institute of International Affairs

Tommi Koivula
Professor, Finnish National Defence University

The leader of the panel:

Tuomas Forsberg
Professor, Tampere University

12:30

Muuttavatko kriisit kulttuuripolitiikkaa ja sen johtamista?

Aika: 12.3014.15
Paikka: Juhlasali

Kulttuuripolitiikka korona-ajan Suomessa -hanke

Puhujat ja keskustelijat:

Paula Vesala
muusikko, dramaturgi

Kaisa Rönkkö
johtaja, Taiteen edistämiskeskus

Paulina Ahokas
johtaja, Tampere-talo

Jari Stenvall
professori, Tampereen yliopisto

Sami Pirkola
professori, Tampereen yliopisto

14:30

MATINE: Osaamisen huoltovarmuus

Aika: 14.30–16.30
Paikka: Juhlasali

Uuden hallituksemme hallitusohjelman kohdassa 5.3. on maininta ”Kriittinen tutkimustieto ja erityisasiantuntemus nähdään myös huoltovarmuus- ja turvallisuuskysymyksinä.” Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) yhteiskunnan varautumisen teemaryhmä järjestää paneelikeskustelun aiheesta Osaamisen huoltovarmuus.

Asiantuntijat alustavat lyhyesti osaamisen huoltovarmuuden osa-alueista ja esittävät jo tehtyjä ratkaisuja. Keskustelu täydentää ja tarkentaa aiheen käsittelyä.

Puhujat:

Kenttälääkinnän osaamisen huoltovarmuus
Ilkka Laaksi
lääkintäeverstiluutnantti

Osaamisen huoltovarmuus
Heikki Härtsiä
Diplomi-insinööri

Lentokonetekniikan koulutus ja osaamisen kehittäminen
Kari Koskinen
professori, Tampereen yliopisto

Lentokonetekniikan koulutus ja osaamisen kehittäminen
Ari Mäkitalo
koulutusjohtaja

Osaamisen huoltovarmuuden kehittäminen
Katri Laatikainen
tekniikan tohtori

Digital defence ecosystems
Jarmo Puputti
Executive Partner

16:30

Johtajuussymposiumin päätös ja yhteenvedot, tutkimusjohtaja Pasi-Heikki Rannisto

Café & Aula Toivo, Tampereen yliopiston keskustakampus

9:30

Urheilun eettinen johtaminen

Aika: 9.3011.30
Paikka: Café & Aula Toivo

Urheilun eettinen johtaminen -sessio koostuu tutkijoiden alustuksista, jonka jälkeen vuorossa on paneelikeskustelu. Paneelikeskustelussa on mukana sekä tutkijoita että urheilualan käytännön toimijoita.

Panelistit:

Kati Lehtonen
dosentti, johtava tutkija, Jamk LIKES

Marko Kananen
tutkimuspäällikkö, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK

Minttu Korsberg
pääsihteeri, Valtion liikuntaneuvosto

Teemu Japisson
pääsihteeri, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK

Ella Junnila
urheilija, Suomen Urheiluliiton hallituksen jäsen, valtio-opin opiskelija, Tampereen yliopisto

Moderaattori:

Marjukka Mikkonen
väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Paidia, Nokia Arena

9:30

Sote-reformi – Syntyykö kestävä malli?

Aika: 9.3011.30
Paikka: Paidia, Nokia Arena

Hyvinvointiyhteiskunta luo jäsenilleen turvallisuutta ja tätä kautta koko yhteiskunnan vakautta ja resilienssiä. Soteuudistus on jätti-investointi tulevaisuuden hyvinvointiin ja siksi myös turvallisuuteen. Soteuudistus on luotu ja sitä toimeenpannaan monipolvisessa prosessissa, kasvavien hyvinvointipaineiden sekä vaihtuvien hallitusten ja suhdanteiden ristipaineissa.

Syntyykö nykyprosessista paineet kestävä, yhtä aikaa ennustettavasti toimiva ja riittävän joustava kokonaisuus? Mitkä ovat suurimmat haasteet resilienttiä mallia luotaessa? Kuinka ne ratkaistaan?

Paneelin toteuttavat Pirkanmaan hyvinvointialue ja TRANSFORM-tutkimusalusta.

Puhujat ja panelistit:

Kari Hakari
ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Ville-Veikko Ahonen
muutosjohtaja, valtiovarainministeriö

Markku Pekurinen
tutkimusprofessori emeritus

Juha Kinnunen
sairaalapalveluiden johtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue

Marko Korhonen
hyvinvointialuejohtaja, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Juha Teperi
johtaja, tutkijakollegium, Tampereen yliopisto

Paneelin puheenjohtaja:

Jenni Airaksinen
yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

12:30

Role of knowledge and technology – Cyber security now and in the future

Time: 12.3014.15
Location: Paidia, Nokia Arena

Panel is organised by the Safety and Security Cluster of Tampere Region.

Keynote speakers:

Karthi Pillay
Deloitte

Peter Sund
CEO, Finnish Information Security Cluster

Leading digital product development in the increasingly complex cybersecurity landscape
Henry Haverinen
Cyberismo

Himadri Majumdar
Semiqon

Moderator:

Bilhanan Silverajan
Postdoctoral Research Fellow, Tampere University

14:30

Tekoälyn mahdollisuudet ja uhat

Aika: 14.3016.30
Paikka: Paidia, Nokia Arena

Keynote-puhujat:

Vastuullisen tekoälyn potentiaali
Mari Myllylä
tutkija, Jyväskylän yliopisto

Chat GPT – hyöty vai riesa johtamisessa?
Jyrki Nummenmaa
professori, Tampereen yliopisto

Lentoturvallisuudesta oppia tekoälykehitykseen
Raine Haikarainen
tutkija, Helsingin yliopisto

Panelistit:

Verkon rakkauspetokset
Jaana Hallamaa

professori, Tampereen yliopisto

Mika Viljanen
apulaisprofessori, Turun yliopisto

Juontaja:

Jaana Leikas
johtava tutkija, VTT