Puhujat 2023

9:15 Johtajuussymposiumin avaus

Matti Sommarberg

Dekaani, Tampereen yliopisto

Tekniikan tohtori Matti Sommarberg on ollut johtamisen ja talouden tiedekunnan dekaani vuodesta 2019. Tätä ennen hän toimi Tampereen teknillisessä yliopistossa strategisen johtamisen työelämäprofessorina kaksi vuotta. Ennen paluutaan yliopistoon Sommarberg työskenteli 30 vuotta globaalin koneenrakennuksen johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Hän on ollut pitkään myös aktiivinen hallitustyöskentelijä julkis- ja yksityisomisteisissa yrityksissä ja säätiöissä.

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

9:30 European security and defence: the roles of NATO and the EU

Esa Pulkkinen

Permanent Secretary, Ministry of Defence of Finland

Kenraaliluutnantti (evp) Esa Pulkkinen on toiminut puolustusministeriön kansliapäällikön tehtävässä 1.1.2022 lähtien.

Esa Pulkkisella on pitkä työura puolustushallinnossa ja kansainvälisissä tehtävissä. Hän on toiminut puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston päällikkönä vuosina 2011–2016 ja 2020–2021. Vuosina 2016–2020 Pulkkinen työskenteli Euroopan unionin sotilasesikunnan päällikkönä Brysselissä. Aikaisemmin urallaan hän on toiminut muun muassa Puolustusvoimissa apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnassa ja Jääkäriprikaatin komentajana, sekä EU:n sotilasesikunnassa osastopäällikkönä ja kansallisena asiantuntijana.

Vicky Karyoti

Postdoctoral Research Fellow, Swedish Institute of International Affairs

Dr. Vicky Karyoti is a Post-Doctoral Research Fellow at The Europe Programme at the Swedish Institute of International Affairs. Her project “AI-2” examines the future of the NATO alliance in the era of Artificial Intelligence, focusing on issues of interoperability, strategic culture, and alliance politics. Her previous research and published works include the impact of new technologies on military institutions, drone pilots in the French Air and Space Force, European Strategic Autonomy, and Great Power Wars in the 21st century.

 

Tommi Koivula

Professor, Finnish National Defence University

Tommi has worked at the National Defence University since 2004, first as senior researcher, then as assistant professor and finally as full professor since 2021. Before joining the Defence Forces he worked as a researcher at the University of Tampere, where he defended this doctoral thesis in international relations in 2004. He holds the title of docent at the National Defence University and at the University of Helsinki. Tommi’s current research areas include Finnish security policy and European security institutions. 

Henkilökuva Tomas Forsbergista.

Tuomas Forsberg

Professor, Tampere University

Dr Tuomas Forsberg is a Professor of International Relations at Tampere University. He was Director of the Helsinki Collegium for Advanced Studies (HCAS) at the University of Helsinki 2018-2023. He has also worked as the acting director (1998–2001) and a senior research fellow at the Finnish Institute of International Affairs; as Professor of Western European Security Studies at the George C. Marshall European Centre for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen, Germany (2002–04); and as Professor of International Relations at the University of Helsinki (2004–2008) before transferring to the University of Tampere. His publications include The European Union and Russia (co-authored with Hiski Haukkala, Palgrave 2016), Russia’s Cultural Statecraft (co-edited with Sirke Mäkinen, Routledge 2022), The Psychology of Foreign Policy (co-authored with Christer Pursiainen, Palgrave 2021), Russia’s Cultural Statecraft (co-edited with Sirke Mäkinen, Routledge 2022), Debating the War in Ukraine: Counterfactual Histories and Future Possibilities (co-authored with Heikki Patomäki, Routledge, 2023)  and articles in journals such as International Affairs; Journal of Peace Research; Review of International Studies; Europe-Asia Studies; Security Dialogue and Journal of Common Market Studies.

9:30 Urheilun eettinen johtaminen

Henkilökuva Kati Lehtosesta.

Kati Lehtonen

Dosentti, johtava tutkija, Jamk LIKES

Kati Lehtonen työskentelee johtavana tutkijana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hän on liikunnan yhteiskuntatieteistä väitellyt tohtori (Jyväskylän yliopisto), ja liikuntahallinnon ja -johtamisen dosentti Tampereen yliopistossa. Lehtosen tutkimusaiheet ja mielenkiinnon kohteet ovat liikunta- ja urheilujärjestelmän rakenteet ja verkostot, liikuntahallinto, -johtaminen ja -politiikka sekä liikunnan kansalaistoiminta laaja-alaisesti liikunnan edistämisestä huippu-urheiluun.

Henkilökuva Marko Kanasesta.

Marko Kananen

Tutkimuspäällikkö, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK

Filosofian tohtori Marko Kananen työskentelee tutkimuspäällikkönä Suomen urheilun eettisessä keskuksessa (SUEK). Kananen on kiinnostunut erityisesti urheilussa ilmenevistä eriarvoistavista normeista, arvoista ja käytänteistä. Viime aikoina Kananen on tutkinut esimerkiksi urheilijoiden kohtaamaa epäasiallista kohtelua, maahanmuuttotaustaisten poikien asemaa jalkapallossa ja transsukupuolisten urheilijoiden mediakäsittelyä.

Henkilökuva Minttu Korsbergista.

Minttu Korsberg

Pääsihteeri, Valtion liikuntaneuvosto

Liikuntatieteiden maisteri Minttu Korsberg työskentelee opetus- ja kulttuuriministeriössä valtion liikuntaneuvoston pääsihteerinä. Työnsä ohella hän tekee Tampereen yliopistossa hallintotieteiden väitöskirjatutkimusta, jossa tarkastellaan tiedolla johtamista julkisessa liikuntahallinnossa.

Teemu Japisson

Pääsihteeri, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK

Teemu Japisson on Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n pääsihteeri. Hän on toiminut tehtävässä vuoden 2019 alusta alkaen. SUEK toteuttaa kansainvälisten sopimusten (antidoping, urheilukilpailujen manipulointi ja katsomoväkivallan ehkäisy) edellyttämiä toimenpiteitä urheilussa. Lisäksi SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä toimii aktiivisena keskustelujen käynnistäjänä ja keskustelijana.

Aikaisemmin työurallaan Japisson on ollut pitkään urheilujärjestöjen johtotehtävissä toimien muun muassa Suomen Olympiakomitean, Valo ry:n, Suomen Urheiluliiton ja Nuoren Suomen pääsihteerinä. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri ja Executive Master of Business Administration.

Henkilökuva Ella Junnilasta.

Ella Junnila

Urheilija, Suomen Urheiluliiton hallituksen jäsen, valtio-opin opiskelija, Tampereen yliopisto

Ella Junnila on arvokisamitalisti, Suomen ennätyksen haltija ja yrittäjä. Junnila toimii Suomen urheiluliiton (SUL) hallituksessa, Yleisurheilijat ry:n hallituksessa sekä SUL:n eettisessä valiokunnassa. Urheilun ohessa Junnila opiskelee Tampereen yliopistossa valtio-oppia.

9:30 Sote-reformi – Syntyykö kestävä malli?

Henkilökuva Kari Hakarista.

Kari Hakari

Ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Kari Hakari on toiminut sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston osastopäällikkönä vuodesta 2020 alkaen. Vuosina 2017–2019 Hakari työskenteli valtiovarainministeriössä muutosjohtajana maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutehtävissä. Vuosina 2016–2017 hän toimi Pirkanmaan liiton sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtajana. Tätä ennen hänellä oli pitkä työura Tampereen kaupungin johto- ja kehittämistehtävissä. Hakari on koulutukseltaan hallintotieteiden tohtori.

Kuva: STM/ Maria Miklas

Ville-Veikko Ahonen

Muutosjohtaja, valtiovarainministeriö

Markku Pekurinen

Tutkimusprofessori emeritus
Henkilökuva Juha Kinnusesta.

Juha Kinnunen

Sairaalapalveluiden johtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue

Kuva: Pirkanmaan hyvinvointialue

Marko Korhonen

Hyvinvointialuejohtaja, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Henkilökuva Juha Teperistä.

Juha Teperi

Johtaja, tutkijakollegium, Tampereen yliopisto

Kuva: Mikko Ovaska / Roihu

12:30 Muuttavatko kriisit kulttuuripolitiikkaa ja sen johtamista?

Henkilökuva Paula Vesalasta.

Paula Vesala

Muusikko, dramaturgi

Kuva: Vilma Töyräs

Henkilökuva Kaisa Rönköstä.

Kaisa Rönkkö

Johtaja, Taiteen edistämiskeskus

Kuva: Miikka Varila

Paulina Ahokas

Johtaja, Tampere-talo

Kuva: Mikael Ahlfors / Keksi Agency

Henkilökuva Jari Stenvallista.

Jari Stenvall

Professori, Tampereen yliopisto
Henkilökuva Sami Pirkolasta.

Sami Pirkola

Professori, Tampereen yliopisto

12:30 Role of knowledge and technology – Cyber security now and in the future

Henkilökuva Karthi Pillaysta.

Karthi Pillay

Senior Partner, Deloitte

Karthi is a Senior Partner at Deloitte’s Risk Advisory Practice in Finland, and he has been with Deloitte for 22 years. Prior to joining Deloitte, he worked in the Energy and Industrials sector. During his tenure at Deloitte, Karthi has worked with clients from across the globe and across several industries helping to solve risk management challenges in the areas of Cyber, ERP Controls, Data, Projects (IT and Capital) and Governance Risk & Compliance (GRC). His global experience has been enriched by several Deloitte global and EMEA roles that he has held over the years. Karthi has studied Mechanical Engineering.

Currently, one of Karthi’s core roles is to lead the Finnish Cyber Practice. A role that he is passionate about, as he feels that the contribution his team makes has a significant impact not just to companies, but also to the people in the communities we work and live in. He is part of the Nordic and European Cyber Executive team at Deloitte.

Photo of Peter Sund.

Peter Sund

CEO, Finnish Information Security Cluster

Photo: Liisa Takala

Photo of Henry Haverinen.

Henry Haverinen

Founder, Cybersecurity Advisor, Cyberismo

Henry Haverinen (D.Sc. Tech.) is a founder and principal cybersecurity advisor at Cyberismo. His previous affiliations were founder, chairman and head of technology at Intopalo Oy, and fellow and principal cybersecurity advisor at Insta Group. Henry leads cybersecurity teams and architecture initiatives by combining product management points of view, cybersecurity, system architecture considerations and agile leadership. He focuses on helping software and industrial product development companies to make a difference in cybersecurity.

Photo of Himadri Majumdar.

Himadri Majumdar

Semiqon

Bilhanan Silverajan

Postdoctoral Research Fellow, Tampere University

14:30 MATINE: Osaamisen huoltovarmuus

Ilkka Laaksi

Lääkintäeverstiluutnantti, Sotilaslääketieteen keskus

Ilkka Laaksi on lääketieteen tohtori ja yleislääkäri, jolla on 15 vuoden kokemus lääkärin tehtävistä siviiliterveydenhuollossa, sekä Tampereen yliopiston kliinisen opettajan ja tutkijan tehtävistä. Puolustusvoimissa Laaksi on toiminut terveysaseman päällikkölääkärinä eri yksiköissä, SOTLK:n Kenttälääkinnän palveluyksikön apulaisjohtajana, SOTLK:n valmiusylilääkärinä, ja Maavoimien ylilääkärinä. Laaksi on sotilaslääketieteen keskuksen johtaja 1.1.2023 alkaen. Yli 20 tieteellistä julkaisua muun muassa epidemiologian alalta.

Henkilökuva Heikki Härsiästä.

Heikki Härtsiä

Diplomi-insinööri, Härtsiä Consulting

Heikki Härtsiä on yrittäjä ja asiantuntija sotilaallisen huoltovarmuuden ja teollisuuden valmiuden alalla, ja hänellä on laaja kokemus puolustusteollisuuden johtotehtävistä sekä valtionhallinnon ja teollisuuden välisestä strategisesta kumppanuussuhteesta. Härtsiä on toiminut liiketoiminnan johtotehtävissä Instrumentointi Oy:ssä, Insta DefSec Oy:ssä ja Millog Oy:ssä. Hän on myös toiminut luottamustehtävissä muun muassa MIL-poolin poolitoimikunnan puheenjohtajana, Suomen sotataloudellisen seuran puheenjohtajana ja Suomen puolustus-, ilmailu- ja avaruusteollisuusyhdistyksen PIA ry:n varapuheenjohtajana.

Kari Koskinen

Professori, Tampereen yliopisto

Kari Koskinen on professori Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa ja toimii teknisten tieteiden koulutusohjelmien vastuuprofessorina. Opetuksessa vastuualueina ovat perustutkinto-ohjelmat automaatiotekniikka, konetekniikka ja materiaalitekniikka. Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa Koskinen vastaa mekatroniikan, luotettavuuden ja kunnossapidon sekä lentokonetekniikan syventävistä kokonaisuuksista. Tutkimuksessa Koskinen johtaa omaa Mekatroniikan tutkimusryhmää, joka keskittyy vaativien moniteknisten konejärjestelmien tutkimukseen. Tutkimuskohteina ovat muu muassa autonomiset järjestelmät ja robotit, digitaaliset kaksoset sekä koneiden kunnonvalvonta. Tutkimusryhmän koko on noin 25 henkilöä.

Ari Mäkitalo

Koulutusjohtaja, Tredu

Ari Mäkitalo toimii Tredussa Hervannan kampuksen koulutusjohtajana vastuullaan neljän toimipisteen toiminta: Hepolamminkatu, Ajokinkuja, Mediapolis, Pirkkala Myötätuuli ja Jasperintie. Huoltovarmuuden kannalta oleellisimpia aloja ovat logistiikka-, lentokone- ja autoala.

Katri Laatikainen

Tekniikan tohtori, Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Katri Laatikainen on dosentti ja apulaisosastonjohtaja, jonka tehtävänkuvaan kuuluu räjähde- ja suojelutekniikkaosaston tutkimuksen johtaminen. Aiempi tausta akatemiatutkijana Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa aiheena metalliselektiivisten erotusmateriaalien kehittäminen kaivosteollisuuteen ja ympäristövesien puhdistukseen. Laatikaisella on yhteensä 55 referoitua tieteellistä julkaisua arvostetuissa kansainvälisissä lehdissä.

Jarmo Puputti

Executive Partner, XD Solutions

Jarmo Puputti on liiketoiminnan kehittäjä, automaatiotekniikan diplomi-insinööri (Teknillinen Korkeakoulu) ja MBA (Henley Business School). Uraan on kuulunut autonomisten työkoneiden ja modernien asejärjestelmien kehitystä, laajojen kehitysohjelmien johtamista, kansainvälisten liiketoimintojen kehittämistä sekä liiketoimintojen turn-around haasteita. Puputti on toiminut liiketoiminnan johtotehtävissä muun muassa Patriassa, Nokian Renkailla ja Raisiossa. Tällä hetkellä Jarmo Puputin johtama XD Solutions toimii Digital Defence Ecosystem DDE:n koordinaattorina. Puputti on hallituksen jäsen kuudessa yhtiössä sekä Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry:ssä.

14:30 Tekoälyn mahdollisuudet ja uhat

Mari Myllylä

Tutkija, Jyväskylän yliopisto

Mari Myllylä on kognitiotieteilijä (FT), joka työskentelee tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa eettisen tekoälyn suunnittelun ohjausta edistävässä ETAIROS-tutkimushankkeessa sekä Business Finlandin rahoittamassa älykästä teollisuutta kehittävässä SEED Ecosystem COACH-projektissa. Hänen viimeaikaisiin tutkimusaiheisiinsa kuuluvat muun muassa ilmastonmuutosajattelu, ajattelun virheet sekä ihmisen digitaaliset kaksoset. Ennen tutkijan uraansa Myllylä työskenteli pitkään erilaisissa muotoilu- ja suunnittelutehtävissä.

Kuva: Mika Vuoto

Henkilökuva Raine Haikaraisesta.

Raine Haikarainen

Tutkija, Helsingin yliopisto

Raine Haikarainen on tutkijatohtori Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnasta. Väitöskirjassaan Haikarainen tutki viestintään ja viestintäteknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Akateemisen tutkimuksen lisäksi Haikarainen on tietokirjailija ja ilmailutoimittaja sekä toiminut erilaisissa ilmailuorganisaatioissa.

Haikarainen toimii tutkijana ETAIROS-hankkeen etiikkatyöryhmässä. Hän on tutkinut kaupallisen ilmailun piirissä syntyneitä turvallisuusmalleja ja millä tavoin ne ovat heijastuneet korkean luotettavuustason organisaatioiden kehittymiseen. Haikarainen kuvailee samalla keskeisiä onnettomuusteorioita ja yrittää niiden kautta ymmärtää ihmisen ja vaativan teknologian yhteistoimintaa. Keväällä 2022 hän julkaisi aihetta käsittelevän tutkimuksen Taivaalla opittua – Ilmailu ja turvallisuusajattelun kehitys.

Haikaraista kiinnostavat ilmailuteknologian herättämät kysymykset ihmisen vastuullisuudesta, rajallisuudesta ja yhteisöllisestä vuorovaikutuksesta. Ilmailun turvallisuuskulttuuri on tutkimuskohteena mielenkiintoinen. Sen historia on lyhyt, mutta dynaaminen. Voimakkaasti kasvava kaupallinen ilmailu nostaa esiin eettiset ja eksistentiaaliset kysymykset ihmisen ja yhä autonomisemman teknologian suhteista.

+358 40 553 9464

raine.haikarainen@helsinki.fi

Jaana Hallamaa

Professori, Tampereen yliopisto

Jaana Hallamaa on Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori ja varajohtaja Suomen akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman ETAIROS-hankkeessa, joka tutkii tekoälyn eettistä käyttöä. Hän on viimeaikaisissa tutkimuksissaan keskittynyt ihmisten ja tekoälyn yhteistoimintaan ja sen onnistumisen ja ei-onnistumisen ehtoihin.

Kuva: Veikko Somerpuro

Jyrki Nummenmaa

Professori, Tampereen yliopisto

Mika Viljanen

Apulaisprofessori, Turun yliopisto

Jaana Leikas

Johtava tutkija, VTT

Dosentti, FT Jaana Leikas toimii johtavana tutkijana VTT:llä. Hänen tutkimusintressinsä ovat teknologiakehityksen eettinen ja vastuullinen tarkastelu, sosiotekninen muutos ja teknologiaratkaisujen sosiaalinen hyväksyntä. Hän toimii tällä hetkellä VTT:n osahankkeen johtajana strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa ETAIROS-hankkeessa (2019–2025), jossa edistetään tekoälyn soveltamista eettisesti julkisessa hallinnossa. Leikas on Suomen Tekoälykeskuksen (FCAI) etiikan asiantuntijaryhmän puheenjohtaja.

16:30 Johtajuussymposiumin päätös ja yhteenvedot

Pasi-Heikki Rannisto

Tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto

Pasi-Heikki Rannisto toimii tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Hän on työskennellyt viime vuosina sosiaali- ja terveyshuollon johtamisen professorina Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa vastaten muun muassa erikoistuvien lääkärien johtamisopinnoista. Lisäksi hän toimii Sote EMBA -koulutusohjelmien ohjelmajohtajana.

Rannisto on osallistunut aktiivisesti viime vuosina maakunnalliseen sote-kehitykseen sekä toimialan ekosysteemikehittämiseen. Lisäksi hänellä on vuosikymmenien kokemus kaupunkien johtamismallien tutkimisesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Rannisto on Tampereen Suomalaisen Klubin puheenjohtaja ja tässä roolissa myös Tampereen yliopiston säätiön perustajajäseniä.