Vuoden 2021 Johtajuussymposiumin ohjelma

Johtajuussymposium 2021, keskiviikko 8.9.2021, Tiedon ja turvallisuuden teemakanava

8:45-9:00

Kulttuurituokio

9:00-10:15

Tiedolla johtaminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

Tiedon saatavuus päätöksenteon tueksi on lisääntynyt tietoteknisten ratkaisujen sulautuessa osaksi jokapäiväistä toimintaa. Samaan aikaan erilaiset vaatimukset tiedon oikeellisuudesta ja luotettavuudesta, sen saatavuudesta ja soveltuvuudesta ovat korostuneet. Onko päätöksenteossa tarvittava tieto hyödyllistä, luotettavaa, laadukasta, oikeassa muodossa esitettyä? Osataanko tietoa oikeata tietoa pyytää tai vaatia? Mistä tämä tieto tulee ja miten sitä käsitellään? Entä halutaanko omia odotuksien vastaista tietoa käyttää?  Tämä paneeli paneutuu muun muassa näihin kysymyksiin.

Panelisteina:
Jaakko Herrala
SOTE-muutosjohtaja, Pirkanmaan liitto

Jaakko Stenhäll
kaupunginvaltuutettu, Tampereen kaupunki

Mari Flink
johtaja , HSL

Puheenjohtajana Samuli Pekkola
professori, tietojohtaminen, Tampereen yliopisto

10:15-10:30

Kulttuurituokio

10:30-11:45

Responding to Crisis and Security Threats

For more than one year, the corona virus pandemic (COVID-19) has seriously plagued people and societies around the world. The crisis has pointed out many defects in the preparedness to health crises both in international and national levels.  Moreover, the disaster has raised awareness of the challenges in predicting and preparing for whole range of risks that societies as whole, its institutions, and individuals might face in the conditions of increasingly integrated international community and rapidly developing technology. In the seminar, the changing challenges will be addressed in the light of research knowledge and recent experiences in the management of unpredicted emergency states and situations.

Chair:
Sirpa Virta, Professor of Security Governance, Tampere University

Opening:
Jarmo Takala, Provost, Tampere University

New security threats and how to address them
Teija Tiilikainen,
Director, European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats:

COVID-19 and crisis of liberal multilateralism
Marko Lehti,
Deputy Director of Tampere Peace Research Institute

Societal challenges for health security
Meri Koivusalo,
professor of Global Health and Development, Tampere University

11:45-12:00

Kulttuurituokio

12:00-13:15

Johtaminen ja tiedon jakaminen ekosysteemissä, case Liikkuvat työkoneet

Liikkuvien työkoneiden kehitysosaaminen on Suomessa ja erityisesti Tampereen seudulla vahvaa. Joukko liikkuvien työkoneiden kärkiyrityksiä päättivät yhdistää voimansa tulevaisuuden koneen osa-alueiden kehittämisessä ja pistivät pystyyn SIX Mobile Machines -klusterin. Yhteinen tiekartta mahdollistaa pohjan pitkäjänteiselle yhdessä tekemiselle ja kumppanuuksille, tutkimusta unohtamatta.

Tilaisuudessa keskustellaan miten tällainen toimintamalli rakentuu, mitä se vaatii ja miten se tulee tästä vielä kehittymään. Keynote-puheenvuoron ja alustuksen pitää vuoden 2020 teknologiajohtaja, Sandvikin teknologiajohtaja Jani Vilenius. Jos ekosysteemit ja verkostojen johtaminen kiinnostaa, tätä uniikkia tilaisuutta et halua missata!

Puheenjohtajana:
Harri Ojala
johtaja, Business Tampere

Panelisteina:
Jani Vilenius
Teknologiajohtaja, Sandvik

Heini Wallander
Asiakkuusvastaava, Business Tampere

Harri Nieminen
Tampereen yliopisto ja VTT

13:15-13:30

Kulttuurituokio: yliopistokirjeenvaihtaja Markus Määttäsen haastattelu

Aamulehti asetti toukokuussa 2021 Suomen ensimmäisen yliopistokirjeenvaihtajan Tampereen yliopistoon ja Tampereen ammattikorkeakouluun. Kirjeenvaihtajan tehtävänä on seurata laajasti korkeakouluyhteisön elämää, työtä, tutkimusta, opiskelua ja ilmiöitä. Kiinnostuksen kohteena ovat myös korkeakouluyhteisön kanssa yhteistyötä tekevät yritykset. Uusi avaus sai todella myönteisen vastaanoton. Teemakanavan juontaja Milla Madetoja haastattelee kulttuurituokiossa Markus Määttästä.

13:30-15:30

Tehrään tästä ny numeroo! Tulevaisuuden sote-TKI-ekosysteemi Pirkanmaalla

Miten sosiaali- ja terveysalaa voitaisiin kehittää organisaatiorajat ylittävällä TKI-yhteistyöllä? Kehys-hankkeen päätösseminaarissa esitellään hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja: minkälaista yhteiskehittämistä Pirkanmaalle tulisi rakentaa ja miten sitä tulisi johtaa, jotta ekosysteemi on vaikuttava ja parantaa pirkanmaalaisten hyvinvointia arjessa sekä alueen elinvoimaa.

Hankkeen saavutusten esittelyn lisäksi Kehys-hanke haastaa tilaisuudessa pirkanmaalaiset sote-TKIO-toimijat ottamaan ekosysteemin rakentamisen haltuunsa ja jatkamaan laajaa kehittämisyhteistyötä myös tulevaisuudessa.

Tilaisuus järjestetään osana Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö, KEHYS – Kehitämme yhdessä! -hanketta (EAKR). Tervetuloa – kehitetään yhdessä!

Ilkka Kunnamo
Duodecim-lääkärilehden päätoimittaja

Tapio Kujala
rehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu

Anna-Kaisa Ikonen
Tuleva pormestari, Tampereen kaupunki

Mari Walls
Rehtori, Tampereen yliopisto

Matti Eskola
toimitusjohtaja, Tays Kehitysyhtiö Oy

Tuukka Salkoaho, kehittämispäällikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue

Studiomaestroina

Sari Mäkinen
Ylilääkäri, vastuualuejohtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Pasi-Heikki Rannisto
professori, Tampereen yliopisto

14:45-15:00

Kulttuurituokio

15:00-16:15

How to reach 4% R&I investment target in Finland?

”We discuss and formulate the strategic path, how Finland could reach the officially and widely targeted record level of 4% R&I investment of GDP. We open up existing R&I investment structures and incentives in various countries. We build on the strong university-industry collaboration culture, that has prevailed in Finland in certain times. We recommend some actions that have statistically had high impact on R&I investment, and which are practically implementable in small and open economies.

Cecilia Warrol
Senior expert at the Swedish Association of Engineering industries
Programme Director, Produktion2030
Chairman of EIT Manufacturing

Risto Siilasmaa
Chairman of the Board of Directors of F‐Secure Corporation

Seppo Orsila
Chairman & CEO, Modulight, Inc.

Mikko Nyman
CEO, Fastems Ltd.

Dr. Harri Kulmala
the CEO of DIMECC Ltd.

16:15

Keynote, professor E Freeman

Stakeholder Capitalism and the Circular Economy

At the end of the Leadership Symposium, an international top guest will lead us into a world of stakeholders. This year’s event ends with a keynote speech and interview.

Honorary Doctor, Professor Freeman will give the presentation and its title is Stakeholder Capitalism and the Circular Economy. After the presentation, Dean Sommarberg will interview him on current topics.

Chair:
Matti Sommarberg
Dean, Tampere University

Johtajuussymposium 2021, keskiviikko 8.9.2021, Kestävän kehityksen teemakanava

8:45-9:00

Kulttuurituokio

9:00-10:15

Asiakaskokemus kestävän liiketoiminnan lähtökohtana

Miksi asiakaskokemus on noussut toiminnan kehittämisen keskiöön erilaisissa yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa? Mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan ja miten sitä voidaan johtaa? Voidaanko sitä soveltaa laaja-alaisesti yhteiskunnan eri osa-alueille? Miten asiakaskokemus liittyy kestävän liiketoimintaan?

Tule kuuntelemaan teemapaneelia, jossa etsitään vastauksia näihin kysymyksiin. Paneelissa pohditaan erinomaisten asiakaskokemusten edellytyksiä ja myös sitä, voidaanko niitä toteuttaa hinnalla millä tahansa. Lisäksi asiakaskokemuksen merkitystä tarkastellaan mm. kaupunkien, terveyspalvelujen ja yritysten johtamisen näkökulmasta. Mukana keskustelemassa Pohjola Vakuutuksen varatoimitusjohtaja Pekka Puustinen,  Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen, Coxan Oy:n toimitusjohtaja Kristiina Michelsson sek Tampereen yliopiston tuore Vuoden alumni, Cargotecin Kalmar Automation Solutions -liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Antti Kaunonen. Studiossa keskustelun herättäjinä professori Hannu Saarijärvi ja jatkuvan oppimisen päällikkö Aino Sipari.

Panelisteina

Anna-Kaisa Ikonen
pormestari, Tampereen kaupunki

Antti Kaunonen
johtaja, Kalmar Automation Solutions

Kristiina Michelsson
toimitusjohtaja, Coxa Oy

Pekka Puustinen
KTT, varatoimitusjohtaja, Pohjola Vakuutus

Hannu Saarijärvi
professori, Tampereen yliopisto

Aino Sipari,
päällikkö, jatkuvan oppimisen palvelut, Tampereen yliopisto

10:15-10:30

Kulttuurituokio

10:30-12:00

Kestävyyspuurosta selkeisiin kiertotalouden ja hiilineutraaliuden tavoitteisiin: miten edistämme ja johdamme systeemin muutosta yrityksissä, kaupungeissa ja koko Suomessa

Kestävyysmurros vaatii kaikilta muutosta kohti kestävämpiä toimintamalleja ja tuo haasteita johtamiselle. Niin yritykset, toimialat, kaupungit kuin Suomi ja Eurooppa asettavat itselleen kiertotalouden edistämisen ja hiilineutraaliuden tavoitteita.

Muutos on kuitenkin hidasta, ja kestävyyden edistäminen ei välttämättä etene aina toivotulla tavalla tai nopeasti. On muutosvastarintaa ja välillä intressit ja keinot muutokseen voivat olla ristiriitaiset. Aina ei nähdä riittävän pitkälle ja koko kuvaa: esimerkiksi kiertotalousajattelussa saatetaan jumiutua vaikkapa kierrättämiseen tai materiaalitehokkuuteen, vaikka tähtäin on korkeammalla, kuten materiaalien käytön ja jätteen vähentämisessä, uudelleenkäytössä ja kokonaan uudenlaisissa palveluissa ja liiketoimintamalleissa. Tavoitteet voivat myös hajota erilaisten kestävyyskäsitteiden ja tavoitteiden moninaisuuteen: on kiertotaloutta, hiilineutraaliutta, ilmastonmuutostoimia. Yhteistä ymmärrystä eri tasojen ja toimijoiden väliltä puuttuu ja termejä käytetään moninaisissa merkityksissä, jolloin kestävyyspuuro on valmis.

TUNI:n kiertotalousasiantuntijoiden järjestämässä paneelissa asiantuntijat yhteiskunnan eri sektoreilta ministeriöistä yrityksiin ja kaupunkeihin pohtivat, miten kestävyyspuurosta konkreettisesti ja määrätietoisesti päästään systemaattiseen, koko yhteiskuntaa koskettavaan muutokseen, joka johtaa kestävyyden ja kiertotalouden periaatteiden toteutumiseen.

Panelisteina
Hanna Kalliomäki
Vastuullisuusjohtaja, Paptic Oy

Silja Kostia
Yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Tero Niemelä
Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Skanska

Jenni Rahkonen
Ympäristökoordinaattori, Lahden kaupunki

Heikki Sorasahi
Erityisasiantuntija (kiertotalous), Ympäristöministeriö

Puheenjohtajana
Leena Aarikka-Stenroos
Professori (tuotantotalous), Tampereen yliopisto

12:00-13:15

Yhdenvertaisuus ja kansainvälisyys rikastuttavana voimavarana

Yhdenvertaisuus ja kansainvälisyys rikastuttavana voimavarana

Kansainvälisten huippuosaajien rekrytointi on osa monen organisaation menestyssuunnitelmaa. Monialaisuus ja moninaisuus ovat tunnetusti myös osa menestysreseptiä ja tulevaisuuden haasteiden ratkomista. Kielten, kulttuurien ja alojen kirjon yhteensovittaminen tuo organisaatiossa eteen myös haasteita eikä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen työympäristön rakentaminen ole ongelmatonta.

Tässä paneelissa laaja-alaiset asiantuntijat keskustelevat siitä, miten yhdenvertaisuus ja kansainvälisyys muutetaan organisaatiota rikastuttavaksi voimavaraksi. Kuinka kestävän kehityksen ydinteemojen: tasa-arvon ja moninaisuuden huomioiminen auttaa organisaatioita menestymään ja tekemään parempaa tulosta. Miten perinteisessä kansainvälisessä yrityksessä huomioidaan vastuullisuus ja yhdenvertaisuus ja kuinka uudet startupit ovat huomioineet nämä seikat alusta asti.

Mukana keskustelemassa ovat Fiskars Groupin henkilöstön ja johtamisen kehittämisestä vastaava johtaja Riina Gröhn, Tampereen ylioppilaskunnan Kansainvälisten asioiden ja koulutuspolitiikan asiantuntija Aliisa Toivanen, Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Sami Vähämaa ja Jasmin Assulin, monimuotoisuus- ja inklusiivisuusasiantuntija sekä Deidein toimitusjohtaja & perustaja. Studiomaestroni toimii Tampereen yliopiston innovaatiojohtaja ja kestävästä kehityksestä vastaava Taru Pilvi.

Tässä keskusteluhetkessä saat ajatuksia ja konkreettisia ideoita yhdenvertaisuuden ja kansainvälisyyden valjastamiseksi organisaatiosi voimavaraksi, kuulet opiskelijoiden näkökulmia näihin teemoihin liittyen sekä hahmotat mitä mahdollisia vaikutuksia tasa-arvonäkökulmilla voi olla yrityksen talouden mittareihin. Tervetuloa!

Panelisteina
Riina Gröhn,
henkilöstön ja johtamisen kehittämisestä vastaava johtaja, Fiskars Group

Aliisa Toivanen,
Kansainvälisten asioiden ja koulutuspolitiikan asiantuntija Tampereen ylioppilaskunta

Sami Vähämaa,
laskentatoimen ja rahoituksen professori, Vaasan yliopisto

Jasmin Assulin,
monimuotoisuus- ja inklusiivisuusasiantuntija sekä Deidein toimitusjohtaja & perustaja

Puheenjohtajana
Taru Pilvi,
innovaatiojohtaja, Tampereen yliopisto

13:15-13:30

Ilmastokumppanuus liikkeellä Tampereella

Tilaisuuden aluksi kuulemme ilmastokumppanuuden vuosikatsauksen sekä viime vuoden lanseeraustilaisuudessa olleiden ilmastokumppaneiden videotervehdyksen.

Paneelikeskustelussa on kuusi teemaa ja kuusi ilmastokumppania. Paneelin studiomaestroina ovat Laura Inha (Tampereen kaupunki) ja Pirkko Eteläaho (Business Tampere) ja osanottajina kunkin ilmastokumppanin edustajat.

Keskusteluteemat ovat:

 • Hiilineutraali toiminta / ympäristösertifikaatti
 • Energia ja energiatehokkuus
 • Rakennettu ympäristö
 • Materiaalikierrot
 • Liikkumisen ratkaisut
 • Hiilinielut ja kompensointi

Keskustelijoina
Juri Laurila
Arctic Smart Village

Merja Taipaleenmäki
Citynomadi

Kristian Lella
GLi Yhtiöt

Jukka Huppunen
Ramboll

Jukka Viitanen
NRC Group

Lilli Puntti
Kiilto

14:45-15:00

Kulttuurituokio

15:00

Kestävyyttä yhteistyössä

Tule mukaan Johtajuussymposiumiin Kestävyyttä yhteistyössä -keskusteluhetkeen kuuntelemaan ja oppimaan parhaita toimenpiteitä siihen, miten yhdessä voimme rakentaa tulevaisuuden kestävyyttä. Kestävä kehitys on yhä useamman myös yrityksen agendalla ja tänä päivänä ympäristötietoiset yritykset ovat jo asettaneet toiminnalleen tavoitteita edistää sosiaalista ja ympäristöllistä kestävyyttä omien liiketoiminnallisten toimenpiteiden kautta. Kestävä kehitys ja sen edistäminen yrityksissä näkyy jo monen yrityksen strategiassa, tuotekehityksessä ja palveluissa, kuten myös uudistuneissa liiketoimintamalleissa ja tuloksellisuuden mittareissa.

Tutkimuksen mukaan kestävän kehityksen lopputuotos on aina parempi, kun tavoitteeseen pyritään yhdessä (Thomas & Autio, 2020) ja tästä syystä tämä keskusteluhetki tarkastelee yhteistyötä kestävyyden näkökulmista eri toimijoiden, kuten yritysten, korkeakouluyhteisön ja kaupungin kautta.

Mukana keskustelemassa ovat Globe Hopen perustaja Seija Lukkala, Professori Teemu Laine Tampereen yliopistolta, Tampereen kaupungin kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki ja Tampereen korkeakouluyhteisön HUBSista valmentaja Minttu Ripatti. Studiomaestroni toimii tuttuun tapaan Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja Pia Hautamäki.

Tässä keskusteluhetkessä kestävyydestä keskustellaan eri toimijoiden ja talouden näkökumista. Miten kestävyyttä sitten voidaan yhteistyössä eri toimijoiden näkökulmista edistää kansallisesti, sen kuulet osallistumalla Kestävän Kehityksen kanavalle 8.9.2021 klo 15 alkaen! Olet lämpimästi tervetullut!

Keskustelijoina
Seija Lukkala,
Globe Hopen perustaja

Anna-Kaisa Heinämäki,
kilpailukykyjohtaja, Tampereen kaupunki

Minttu Ripatti,
valmentaja, Tampereen korkeakouluyhteisön HUBS

Puheenjohtaja
Pia Hautamäki,
yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Johtajuussymposium 2021, keskiviikko 8.9.2021, Kulttuurikanava

8:45-9:00

Kulttuurituokio

9:00-10:15

Virtuaalitapahtumien voima ja vaikeus

Kulttuuriala kohtasi suuria haasteita pandemian aiheuttamien rajoitusten takia ja tapahtumajärjestäjät ryhtyivät ideoimaan uusia tapoja tarjota kulttuurielämykset yleisölleen. Millaisia virtuaalitapahtumista tuli? Miten eri alojen kulttuurituottajat siirtyivät virtuaaliseen maailmaan? Millaisia vaatimuksia etätapahtumien toteuttaminen toi organisaatioon ja työtehtäviin? Kuinka löytyivät tekniset ratkaisut, sopivat kanavat ja kohdeyleisö?

Tarjoavatko virtuaalitapahtumat ratkaisun matkalla kohti hiilineutraalia tulevaisuutta? Mitä uutta osaamista syntyi?
Tässä sessiossa kulttuuritapahtumien johtajat kertovat kokemuksistaan ja pohtivat yhdessä miten tapahtumat tulevaisuudessa muuttuvat – sekä virtuaalisessa että todellisessa maailmassa.

Keskustelemassa:

Jukka-Pekka Laakso,
festivaalijohtaja, Tampere Film Festival

Minnakaisa Kuivalainen,
toiminnanjohtaja, Tampere Music Festivals

Jaani Haapasalo,
tuottaja, G Livelab Tampere

Ahti Impola,
myyntijohtaja, Akun tehdas

Puheenjohtaja: Sohvi Sirkesalo
lehtori, Liiketalous ja media, Tampereen ammattikorkeakoulu

kommenttipuheenvuoro: Kristiina Tuokko
kongressikoordinaattori, Tampereen yliopisto

10:15-10:30

Kulttuurituokio

10:30-11:45

Tampere – Kansainvälinen elokuvakaupunki

Tampereen nousua ja merkittäväksi kansainväliseksi elokuvakaupungiksi ja sen seuraavia askeleita valottavat Film Tampereen Ilkka Rahkonen ja Antti Toiviainen  sekä Antti Toiviainen ja Ilkka Rahkonen Fisher King Oy:stä. He avaavat puheenvuorossaan mediamaailman kehittymistä ja sitä miten Tampere asemoituu siihen nyt ja tulevaisuudessa.

Matti Halonen,
toimitusjohtaja, Fisher King Oy

Johannes Lassila
vastaava tuottaja, Fisher King Oy

Antti Toiviainen
kehitysjohtaja, Film Tampere

Studiomaestro:
Ilkka Rahkonen
ohjelmajohtaja, Film Tampere

11:45-12:00

Kulttuurituokio

12:00-13:15

Tuni XR projects and XR's future scenarios

TUNI’s staff and students have created excellent, innovative XR (extended reality) projects for many sectors and companies. Now it’s time to bring some of these new, emerging media productions to the spotlight.

After XR project pitches, the session continues with a panel discussion about XR’s future scenarios. Which new technologies are upcoming, and what already works well? How could XR productions be connected more widely to other sectors for maximum impact utilizing XR’s accessibility, immersion and ability to create strong emotions? How to boost TUNI’s internal co-creation and collaboration with external partners (HEIs, organizations, companies)?

Speakers & panelists:
Sven Bliedung
CEO of Volucap

Markku Turunen
Professor, Tampere University

Sanni Siltanen
Senior Expert, Research at Kone

Mika Karaila
Research Director at Valmet Automation

Antti Immonen
Technical development producer

Yle Sports and Events, Technology development, Mediapolis Tampere

Carita Forsgren
Senior Lecturer at Tampere University of Applied Sciences

Studiomaestro:
Timo Kivikangas
Head of Competence Area Media and Art (TAMK)

13:15-13:30

Kulttuurituokio

13:30-14:45

Multidisciplinary collaboration – how experiental media content helps boosting impact and reaching wider audiences

Media, art and culture sectors have competences in creating strong emotions that can be distributed via several platforms. How can that be utilized to make your message reach and touch various target groups? Or, if you want to make people to change their habits or train them in an accessible and sustainable way?

In part 1, we hear case examples from international CoroPrevention (Horizon 2020), and CICAT2025 (STN) projects. Both projects are co-ordinated by TAU, and TAMK’s media and art sector has important role in adding experiential content to reach the projects’ aims.

What are the aims and means of these projects and why and how media content (E.G. animations, storyline videos, testimonials) are used to boost impact and reach wider audiences.

The EU-funded CoroPrevention project aims to discover long-term behaviour changes and lifestyle improvements as well as medications needed by individual patients with coronary heart disease to prevent another cardiovascular event. The CoroPrevention project studies 12,000 patients from six EU countries. https://www.coroprevention.eu/ 

The CICAT2025 is a multidisciplinary project funded by Strategic Research Council (SRC) aiming to accelerate Finland’s intention to become the global leader in circular economy (CE) by 2025 https://www.tuni.fi/en/research/cicat2025

In part 2, we will present TUNI’s new RDI living labs Virtual Lab for Social and Care, Living lab of play, CIVIT/Magics. These labs are important elements in creating strong immersive emotions, developing new innovations and platforms for multidisciplinary collaboration and dissemination.

Virtual Lab for Social and Care: https://sites.tuni.fi/vlabforhealth/ .

CIVIT: https://civit.fi/

Other labs are opening during late 2021, so we will get a sneak peek premier to these in this part.

In part 3, speakers will have a short panel discussion about how multidisciplinary collaboration could be expanded and what kind of new options can be seen in utilizing these platforms and networks. The main question is how to boost TUNI’s competitiveness in national and international level.

Speakers:

Part 1:
Prof. Dr. Paul Dendale
Chair of the Department of Cardiology, Jessa Hospital, Hasselt, Belgium
Professor of Cardiovascular Pathophysiology, Hasselt University
Past President European Association of Preventive Cardiology

www.hartcentrumhasselt.be

Dr. Reijo Laaksonen (TAU)
Dr. Laaksonen is a clinical pharmacologist with key interest in cardiovascular prevention
CMO at Zora Biosciences & Research Director at Tampere University

Prof. Leena Aarikka-Stenroos (TAU)
Professor and CITER CIRQ team leader in Industrial Engineering and Management

Dr. Juha Suonpää (TAMK)
Principal lecturer of visual culture, Media and Arts

Part 2:
Juha Eskelinen
Director of Digitalisation development project (TAU)

Tarja Heinonen
Development Manager, R&D and Innovation Services (TAMK)

Atanas Gotchev
Professor of Signal Processing (TAU)

Part 3:
All above
The session is led by Timo Kivikangas, Head of Competence Area Media and Art (TAMK).

14:45-15:00

Kulttuurituokio

15:00-16:15

Urheilustudio – Urheilun suurtapahtumien merkitys

Urheilustudion aiheena on urheilun suurtapahtumien merkitys Suomelle, lajille, paikkakunnalle sekä seuralle.

Studiossa keskustelemassa:

 • Toimitusjohtaja Mikko Salonen, Suomen Olympiakomitea
 • Pääsihteeri Heikki Hietanen, Jääkiekon MM-kisat,
  Suomen Jääkiekkoliitto
 • Tapahtumajohtaja Perttu Pesä, Tampereen kaupunki
 • Toiminnanjohtaja Elisa Hakanen, Kalevan Kisojen pääsihteeri,
  Tampereen Pyrintö
 • Tapahtumajohtaja Hanne Pirkola, miesten salibandyn MM-kisat,
  Suomen Salibandyliitto

Urheilustudion  järjestää Hämeen liikunta ja urheilu ry (HLU).

Johtajuussymposium 2021, keskiviikko 8.9.2021, Akateeminen Zoomkanava

10:30-11:45

Tiedolla johtamisen Zoom-teemasessiot

10:30-11:45

Data & management

Chair: professor Marko Seppänen

Post-doctoral researcher Jukka Huhtamäki:
Is it easy to make sense of data for actionable insights?

Assistant professor Hongxiu Li:
Understanding Consumers via Data and Data Analysis

Professor Juho Kanniainen:
Analyzing investor behavior by network science

10:30-11:45

Digital transformation

Chair: Professor Mikko Ruohonen

Doctoral researcher Maija Ylinen:
Tensions as drivers of digital transformation

Post-doctoral researcher Karan Menon:
Data driven business models for Manufacturing Companies

Professor Jari Stenvall:
Artificial intelligence and problem solving

10:30-11:45

Tiedolla johtaminen

Puheenjohtaja: Professori Nina Helander

Tutkijatohtori Hannele Väyrynen:
Tiedolla johtaminen: tieto organisaation toimintokarusellissa

Tohtorikoulutettava Henri Jalo: Virtuaalitodellisuus

Tohtorikoulutettava Viivi Siuko: Tiedolla johtaminen infra-alalla

12:00-13:15

Turvallisuustutkimuksen Zoom-teemasessiot 1

12:00-13:15

Inhaled aerosols – invisible health hazard

Chair: Associate Professor Topi Rönkkö, Tampere University

Associate Professor Topi Rönkkö, Tampere University:
Characteristics and sources of outdoor urban aerosols

Associate Professor Pasi Jalava, University of Eastern Finland:
Transport derived Ultrafines and the Brain Effects (TUBE)

Senior Lecturer Sampo Saari, Tampere University of Applied Sciences:
Emissions and dynamics of SARS-CoV-2 virus aerosols

12:00-13:15

Opetuksen kriisinkestävyys (Session in Finnish only)

Puheenjohtaja: tutkija Johanna Liljeroos-Cork, Tampereen yliopisto

 Tutkija Reetta Kinnunen, Tampereen yliopisto:
Opetuksen kriisivalmiudet: käsiteanalyysi ja mittaristo (CrisPrep-hanke)

Yliopistonlehtori Vuokko Kohtamäki ja professori Sirpa Virta, Tampereen yliopisto: Yliopistojen kriisivaste

12:00-13:15

Smart fire safety

Chair: Professor Mikko Malaska, Tampere University

Chief Advisor Kari Telaranta, The Finnish National Rescue Association (SPEK):
Cost-benefit analysis of residential fire safety equipment

Professor Mikko Malaska, Tampere University & Fire Safety and Security Advisor Lauri Lehto, The Finnish National Rescue Association (SPEK):
Observations from real-scale fire tests of residential apartments

B.Sc.(Tech.), Research assistant Kalle Tuokko, Tampere University:
Quality assurance and risk management of building fire safety through building information modelling (BIM) technologies

12:00-13:15

Resilience and crisis preparedness of the Finnish health system

Chair: Assistant Professor, Docent Liina-Kaisa Tynkkynen, Tampere University

Postdoctoral researcher Ossi Heino, Tampere University:
On preparing to address unexpected events

MD, Researcher Soila Karreinen, Tampere University:
Navigating through the ever changing pandemic – what is expected of health care managers?

Professor Nina Helander, Tampere University:
Knowledge management in health crises

Senior lecturer, Docent Pauli Rautiainen, University of Eastern Finland:
Pandemic law – had it made COVID-19 pandemic governance easier?

12:00-13:15

Responding to ecological crises by pedagogical means

Chair: Professor Kirsi Pauliina Kallio, Tampere University

Professor Kirsi Pauliina Kallio, Tampere University:
The embodied human and excentric environmental relations: developing positive recognition in environmental pedagogy

Research Manager Mari Pienimäki, Tampere University:
School camp as a place to raise environmental awareness among young people

University Lecturer Essi Aarnio-Linnanvuori, Tampere University:
Values, worldviews, and social norms in climate change education

12:00-13:15

Cyber security

Chair: Superintendent Olavi Kujanpää, Police University College of Finland

Researcher Anna Leppänen, Police University College of Finland & Senior Specialist Tero Toiviainen, Police University College of Finland: Cyber crime is a police matter – a Finnish guidebook on pre-trial investigation process for enterprises

13:30-14:45

Turvallisuustutkimuksen Zoom-teemasessiot 2

13:30-14:45

Event security – people, continuity and the future

Chairs: Project Manager Anniina Autero, City of Tampere and University Lecturer Ilari Karppi, Tampere University

University Lecturer Ilari Karppi and Researcher Iina Sankala, Tampere University:
Space, security and the atmosphere – elements of future events

 Doctoral Researcher Emmi Koskimies, Tampere University:
Artificial intelligence and the sense of security – can we trust the machines in events?

Panel discussion

 • Executive Director Teppo Rantanen, City of Tampere
 • Senior Project Manager Ari Solja, Securitas Events Oy
 • Field Commander of Emergency Medical Services Teemu Knuutila, Pirkanmaa Hospital District
 • Artist Brandon Emene, 8th Myth

13:30-14:45

Reliability engineering for improving safety

Chair: Professor Kari T. Koskinen, Tampere University

University Instructor Jouko Laitinen, Tampere University: Use of machine learning an AI in reliability engineering

Doctoral Researcher Jose Villa, Tampere University: Obstacle avoidance of an autonomous surface vessel

Industry Professor Stephen J. Wright, Tampere University: Using live full data transmissions to enhance on-wing reliability and to improve aviation safety and security

Research Manager, Dr. Jussi Aaltonen, Tampere University: Technical safety of unmanned and autonomous aerial operations

13:30-14:45

Fire & rescue services maneuvering amidst the changing operational environment

Chair: Senior Researcher Alisa Puustinen, Emergency Services Academy Finland

Senior Researcher Marko Hassinen, Emergency Services Academy Finland:
Securing the future – Energy transition requires new rescue and firefighting methodology and tools

Senior specialist Sini Erholtz, Ministry of the Interior:
People and their fears and threats – understanding the customer in fire and rescue services

13:30-14:45

Crisis management

Panel discussion: How the future of crisis management looks alike after Afghanistan? What are actual goals of crisis management? Is it primarily for supporting European Union’s and/or Finland’s (security) interests abroad? How to empower better locally driven processes instead of external management?

Chair:
Marko Lehti
Tampere University

Jyrki Ruohomäki
Chief Senior Specialist, CMC Finland

Tyyne Karjalainen
Researcher, The Finnish Institute of International Affairs

Maria Mekri
Executive Director, SaferGlobe

13:30-14:45

Cyber security

Chair: Professor Kimmo Halunen, Oulu University & National Defence University

Professor Kimmo Halunen: Cybersecurity – what to know and how to find it out

Senior specialist Perttu Halonen, National Cyber Security Centre, Finnish Transport and Communications Agency Traficom:
Cyber weather. Is it possible to predict phenomena in cyber environment?

 Senior Scientist Jarno Salonen, VTT Technical Research Centre of Finland

15:00-16:00

Kestävän kehityksen Zoom-teemasessiot

15:00-16:00

TAMK Circular & Bioeconomy Actions

TAMK Circular & Bioeconomy Actions research group was established in February 2020. Our group’s motto “the most important thing is motion, direction can be decided later” describes us well. We  – Ulla Häggblom, Mikael Lindell, Erkki Kiviniemi, Silja Kostia and Riitta Vihuri – are a real multidisciplinary expertise team.  In this session we want to introduce our research themes 1. Sustainable nutrient and material cycles, 2. Innovative Biomaterials and Packaging, 3. Sustainable food systems, by inviting  our collaborators and stakeholders to give a presentation.

Speakers

Silja Kostia, Principal lecturer, TAMK
Introduction to TAMK Circular & Bioeconomy Actions research group

Marko Hakovirta, Professor, NCSU, USA
Future of forest biomaterials

Pekka Saranpää, Principal Scientist, Luke
Co-creation in multistakeholder networks – Paperboard revival

Ville Lähde FT, Researcher, BIOS
Sustainable food systems