Pääpuhujat

Puhujat

Tom Kirkwood

Emeritus Professor, Newcastle University

Tom Kirkwood is Emeritus Professor at Newcastle University, where he directed the Institute for Ageing and Health since 2004 and was Dean for Ageing from 2010-2015. He is also Affiliate Professor at the University of Copenhagen Center for Healthy Aging. His work chiefly concerns the scientific basis of ageing, examining why and how we age and the underlying causes of age-related disability and disease. He is also very interested in connections between biology and the impacts of social and behavioral factors that affect ageing across the life course. He initiated and led a major population-based investigation (the Newcastle 85+ Study) examining a wide spectrum of biological, functional and psychosocial measures. He has contributed extensively to public debate on ageing through television, radio, and print media. His books include the award-winning ‘Time of Our Lives: The Science of Human Ageing’, ‘Chance, Development and Ageing’ (with Caleb Finch), ‘The End of Age’ based on his 2001 BBC Reith Lectures, and ‘An Age of Wonders: the Story of the Newcastle 85+ Study’ (with Gordon Morris).

Tom Kirkwood is giving a talk on Solving the mysteries of biological ageing

Amanda Grenier

Professor, University of Toronto

Amanda Grenier is Professor and the Norman and Honey Schipper Chair in Gerontological Social Work at the University of Toronto and Baycrest Hospital, Canada. Dr. Grenier is an inter-disciplinary scholar focused on aging and the life course, and a qualitative researcher interested in the voices and experiences of older people from marginalized groups. She is widely published in leading academic journals on aging and is the author of Transitions and the Lifecourse: Challenging the constructions of growing Old (Policy Press), Late Life Homelessness: Experiences of disadvantage and unequal aging (McGill/Queens) and co-editor of Precarity and Aging: Understanding changing forms of risk and vulnerability in late life (Policy Press).

Dr.Grenier holds a PhD from McGill University (Social Work and Social Policy) and conducted her postdoctoral work at the Centre for Social Gerontology at Keele University, UK (FQRSC). Over the years, her work has focused on social constructs of frailty, life course transitions, aging with a disability, social exclusion, homelessness among older people, and social isolation among seniors (SSHRC, ESDC, CIHR). Her research program is organized around the study of aging, disadvantage, and inequality, and includes current funded research on precarity and aging (SSHRC), and the consent to participate in research among older people living with dementia (Alzheimer’s Society).

Amanda Grenier is giving a talk on Precarity and Homelessness: Understanding Insecurity, Risk and Inequality in Later Life

Cornel C. Sieber

Professor, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Cornel C. Sieber is  Director of the Institute for Biomedicine of Aging (IBA) at the Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. He is also CMO at Kantonsspital Winterthur (Switzerland) and since 2022 the President of the European Geriatric Medicine Society (EuGMS). He serves on the editorial boards of different local and international journals. His main research interest encompasses the field of malnutrition/sarcopenia and its relation to the frailty syndrome.

Cornel C. Sieber is giving a talk on Sarcopenia – links to frailty and intrinsic

Esa Jämsen

Professori, Helsingin yliopisto

Esa Jämsen työskentelee Helsingin yliopistossa geriatrian professorina ja HUSin geriatrian linjalla ylilääkärinä. Ennen siirtymistään Helsinkiin syksyllä 2021 Jämsen toimi pitkään Tampereella erilaisissa yliopisto- ja kliinisissä tehtävissä, ja kehitti muun muassa moniammatillista vanhenemisen ja ikääntyneiden hoidon opetusta Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä järjestettävällä Vanheneminen-opintojaksolla. Jämsenin kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti iäkkäiden potilaiden akuuttihoito, lääkehoito sekä erikoisalarajat ylittävä yhteistyö iäkkäiden potilaiden hoidossa. Tutkimuksen lisäksi hän on tehnyt näiden aiheiden parissa pitkäaikaista kehittämistyötä niin sairaalan ja sairaanhoitopiirin tasolla kuin valtakunnallisestikin. Gerontologia 2023 -kongressissa Jämsen on yhden järjestäjäyhdistyksen, Suomen Geriatrit ry:n, puheenjohtaja ja Suomen Akuuttigeriatrian yhdistyksen varapuheenjohtaja.

Esa Jämsen puhuu aiheesta Kenelle vanhuspotilaan hoidon osaaminen kuuluu?

Teppo Kröger

Professori, Jyväskylän yliopisto

Teppo Kröger on Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori ja Suomen Akatemian rahoittaman Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön johtaja. Hän on tutkinut ikääntyneiden hoivapalveluja 30 vuoden ajan ja kehittänyt mm. hoivaköyhyyden ja demografisen paniikin käsitteet.

Teppo Kröger puhuu aiheesta Ikääntyneiden hoivan tulevaisuus

(kuva: Kristiina Kontoniemi)

Juho Lehto

Professori, Tampereen yliopisto

Juho Lehto on Tampereen yliopiston palliatiivisen lääketieteen professori ja Taysin palliatiivisen keskuksen ylilääkäri. Hän on puheenjohtajana Pirkanmaan palliatiivisen hoidon palveluketjussa ja ollut tekemässä palliatiivisen hoidon käypähoitosuositusta, STM:n järjestämissuositusta ja THL:n laatusuositusta. Lisäksi hän on koordinoinut lääkärikoulutuksen osuutta OKM:n palliatiivisen hoidon koulutushankkeessa (EduPal). Lehto on tehnyt tutkimustyötä monilla palliatiivisen hoidon osa-alueilta. Julkaisuja löytyy erityisesti hoitolinjauksiin ja elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelmaan liittyen. Ajoittaisen kliinisen työnsä yhteydessä Lehto tekee edelleen myös käytännössä elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelmia ja hoitolinjauksia yhdessä potilaiden ja perheiden kanssa.

Juho Lehto puhuu aiheesta Elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma

Vilhelmiina Lehto-Niskala

Tutkija, Tampereen yliopisto

Vilhelmiina Lehto-Niskala on sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja terveystieteiden tohtori. Hän on väitellyt vuonna 2021 gerontologian oppialalta Tampereen yliopistosta. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat gerontologinen hoitotyö ja sen johtaminen sekä tutkimustiedon hyödyntäminen hoitotyössä ja palveluiden kehittämisessä. Väitöskirjassaan Lehto-Niskala tarkasteli ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asukkaiden, heidän perheenjäsentensä sekä hoitajien käsityksiä ikääntyneen ihmisen toimintakyvystä ja kuntoutuksesta. Väitöskirjan jälkeen hän on tutkinut muun muassa ikääntyneiden hoitoa koskevien koronarajoitusten toimeenpanoa kunnissa.

Lehto-Niskalalla on monipuolinen kokemus käytännön hoitotyöstä sekä ajankohtaisesta hoiva- ja hoitopolitiikasta. Hän on työskennellyt erilaisissa ikääntyneiden palveluissa kuten kotihoidossa, vuodeosastoilla ja tehostetussa palveluasumisessa. Hän on toiminut tutkijana Tampereen yliopistossa ja Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä. Tällä hetkellä hän toimii myös Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n puheenjohtajana.

Vilhelmiina Lehto-Niskala puhuu aiheesta Toimintakyvyn monet merkitykset ikääntyneiden hoidossa: Jääkö hoivakotiasukkaan näkökulma huomioimatta?

Anu Siren

Professori, Tampereen yliopisto

Anu Siren on psykologian tohtori ja sosiaaligerontologian dosentti, jonka kiinnostuksen kohteena ovat ikääntymisen sosiaaliset, kulttuuriset ja materiaaliset ympäristöt ja niiden merkitys yksilöille. Väiteltyään Helsingin yliopistosta vuonna 2005 Anu työskenteli Tanskassa aina kevääseen 2021 asti, jolloin hän aloitti Tampereen yliopistossa gerontologian professorina. Anu on tutkinut laajasti erilaisia sosiaaligerontologisia aiheita kuten iäkkäiden yhteisöasumista, digitaalisten palveluiden käyttöä, perhesuhteiden merkitystä vanhuusiässä sekä tulevaisuuden iäkkäiden tarpeita ja mieltymyksiä.

Anu Siren puhuu aiheesta Aika, sukupolvi ja ikä: muutoksia myöhäisessä aikuisiässä 

Muut puheenvuorot

Marja Jylhä

Professori, Tampereen yliopisto

Marja Jylhä on Tampereen yliopiston gerontologian professori. Hän jäi eläkkeelle kokopäivätyöstä kesällä 2021, mutta jatkaa edelleen osa-aikaisena ja mm. Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön Tampereen ryhmän johtajana. Marjan tärkeimpiä tutkimuskohteita ovat ja ovat olleet ikääntyvien ihmisten terveys, toimintakyky ja elämän laatu sekä väestön ikääntymisen tuomat yhteiskunnalliset muutokset. Hän on Tervaskannot 90+ -hankkeen toinen alullepanija ja edelleen sen toinen johtaja. Väitöskirjastaan saakka hän on ollut erityisen kiinnostunut ihmisten omista terveysarvioista ja myöskin yksinäisyydestä. Marja on toiminut keskeisissä tehtävissä monissa eurooppalaisissa tutkimushankkeissa ja ikääntymisen tutkimuspolitiikkaohjelmissa kuten ERA-AGEssa ja FUTURAGEssa.  Marja on saanut Societas Gerontologica Fennica ry:n Eeva Jalavisto -palkinnon ja hän on Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n kunniajäsen. Vuonna 2021 häneltä ilmestyi kirja ”Vanhuustutkijan koronavuosi. Myöhäiskeski-ikä ja pitkäikäisyyden vallankumous”

Marja Jylhä pitää puheenvuoron tapahtuman avajaisissa keskiviikkona 8.2.2023.

Taina Rantanen

Professori, Jyväskylän yliopisto

Taina Rantanen on ollut gerontologian ja kansanterveyden professori vuodesta 2005 Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hän on työskennellyt Maailman terveysjärjestössä Genevessä sekä National Insitute on Aging -tutkimuslaitokseksessa Bethesdassa Yhdysvalloissa. Rantanen oli Gerontologian tutkimuskeskuksen johtaja Jyväskylän yliopistossa 2003-2006 ja Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteisen Gerontologian tutkimuskeskuksen perustaja (2012) ja johtaja 2014-2015.  Hän on johtanut useita laajoja monitieteisiä aktiivisena vanhenemista ja liikkumista käsitteleviä tutkimushankkeita ja julkaissut artikkeleita vanhenemisen epidemiologiasta, elämänkulusta, toiminnanvajauksien synnystä, liikkumisesta ja aktiivisuudesta sekä liikunnan ja aktiivisuuden edistämisestä. Hän on saanut useita merkittäviä palkintoja ja huomionosoituksia saavutuksistaan vanhenemisen tutkimuksen alalla.

Taina Rantanen pitää puheenvuoron tapahtuman päätöstilaisuudessa perjantaina 10.2.2023.

Päivi Topo

Vanhusasiavaltuutettu

VTT Päivi Topo on toiminut Suomen ensimmäisenä vanhusasiavaltuutettuna tammikuusta 2022 lukien. Hän on yleisen sosiologian, sosiaaligerontologian ja lääketieteellisen sosiologian dosentti. Päivi Topo on toiminut tutkimus- ja kehittämistehtävissä sekä johtajana.

Vanhusasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää ikääntyneiden edun ja oikeuksien toteutumista. Vanhusasiavaltuutetun tehtävä on varmistaa, että ikääntyneiden asema ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Voit tavata vanhusasiavaltuutettu Päivi Topon Gerontologia 2023 -kongressissa torstaina 9.2.2023 klo 9.50-10.30 Maestro-salissa. Tapaamisen tiedot löytyvät myös kongressin ohjelmakartasta.