Esitelmäkutsu

Tule mukaan esittelemään ajankohtaista gerontologian ja geriatrian tutkimusta, kehittämishankkeita ja uusia innovaatioita. Kongressin ohjelma on monitieteinen ja sen tavoitteena on tarjota uutta tietoa ja tuoreita näkökulmia niin gerontologian ja geriatrian tutkimukseen kuin sosiaali- ja terveysalan käytännön työhön ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Esityksesi voi koskea tutkimusta, tutkimusmenetelmiä tai kehittämishankkeita.

 

Kohdista tiivistelmäsi yhteen alla olevaan teemakokonaisuuteen.

 

Fyysinen toimintakyky

elintavat, liikkuminen, kuntoutus, ravitsemus, elämänlaatu, hyvinvointi

Aivoterveys ja mielen hyvinvointi

elintavat, aivot, kognitio, persoonallisuus, mielenterveys

Vanhenemisen biologia

vanhenemisen biologiset mekanismit, biologinen ikä

Lääketieteellinen hoito

sairaudet, geriatriset oireyhtymät, lääkehoito, palliatiivinen hoito

Sosiaalinen toimintakyky

osallisuus, toimijuus, yhteisöllisyys, perhe

Hoiva ja palvelut

omaishoito, palvelujärjestelmä, hoivapolitiikka

Eriarvoisuus

oikeuksien toteutuminen, toimeentulo, syrjäytyminen, kaltoinkohtelu

Ympäristö ja yhteiskunta

asuminen, elinympäristöt, koti, esteettömyys, vanhuuden kulttuurinen muutos, julkisuuskuva

 

 

Kirjoitusohjeet

Kongressissa voi pitää joko suullisen esitelmän tai esittää posterin. Valitse tiivistelmää jättäessäsi kumpaa toivot.

-Tiivistelmän tulee sisältää seuraavat osat: tausta ja tavoitteet, menetelmä, tulokset, johtopäätökset.

-Tiivistelmätekstin pituus on korkeintaan 3000 merkkiä mukaan lukien välilyönnit ja se tulee kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.

-Otsikon pituus on korkeintaan 180 merkkiä.

-Tiivistelmään ei hyväksytä taulukoita, grafiikkaa, erikoismerkkejä eikä lähdeviitteitä.

 

Suulliset esitykset ja posterit valitsee kongressin tieteellinen toimikunta.

 

Tiivistelmien jättäminen on päättynyt

Hyväksytyt tiivistelmät julkaistaan sähköisesti kongressin verkkosivuilla.