Näyttely

Tervetuloa sponsoriksi tai näytteilleasettajaksi Suomen suurimpaan ikääntymisen asiantuntijatapahtumaan!

Kutsumme teidät osallistumaan Gerontologia 2023 -kongressiin sponsorina tai näytteilleasettajana. Kongressissa teillä on mahdollista esitellä tuotteitanne ja palvelujanne kongressin osallistujille ja tavata vanhenemisen tutkimuksen ja geriatrian asiantuntijoita sekä alan päättäjiä.

Sponsori- ja näyttelymyynti on sulkeutunut.

Sponsori- ja näyttelypaikat: Gerontologia2023 Sponsori_ja_näyttelypaikat

Lisävarusteiden tilaaminen Tampere-talolta

Näytteilleasettajat voivat vuokrata Tampere-talosta osastoilleen esimerkiksi lisäkalusteita tai kiinteän
internetliittymän. Tilaukset tehdään Tampere-talon hallinoimassa extranet-palvelussa.
Ohjeet ja lisätietoja:  Gerontologia 2023 NÄYTTELYINFO Tampere-talo

Näyttelyn rakentamista ja purkamista koskevat ohjeet:  Gerontologia 2023 NÄYTTELYINFO Tampere-talo

 

Mukana Gerontologia 2023 näyttelyssä

Oy Raisoft Ltd  KULTASPONSORI

HUR OY HOPEASPONSORI

Nutricia Medical Oy HOPEASPONSORI

Oy Verman AB

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Perhehoitoliitto ry

Ikäinstituutti

Novo Nordisk Farma Oy

Oy H.Lundbeck Ab

MediApu 

Fresenius Kabi   

 

Amgen      

Vanhustyön keskusliitto   

 

Terveystalo   Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry    

Mehiläinen Terveyspalvelut Oy      

Sabora Pharma Oy   

Gerontologinen ravitsemus ry   

Helppy Oy  

Bayer Oy  

Tampereen naisyhdistys ry  

Kuule ja muista -hanke/Kuuloliitto ry   

MediQ  

Chiesi  

Fingerroosin säätiö, Löytävä vanhustyö 

Perrigo Suomi Oy   

Amia Muistikeskus  

Oy Bristol Myers Squibb  

Gerontologia-lehti      

Gerontologian tutkimuskeskus    

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry    

Suomen Geriatrit ry    

Societas Gerontologica Fennica ry    

 

 

Gerontologia 2023 -kongressi 8.-10.2.2023

Kongressin teemana on Ikääntymisen uusi aika, joka viittaa sekä väestön vanhenemiseen että vanhuuden toimintakyvyn muutoksiin. Kongressissa käsitellään vanhenemisen ilmiöitä ja ikääntyneiden ihmisten toimintakyvyn, aktiivisuuden, hyvinvoinnin, hoidon, tuen ja palveluiden haasteita ja mahdollisuuksia. Kongressin pääpuhujina ovat muun muassa Tom Kirkwood, Amanda Grenier, Teppo Kröger, Anu Siren ja Esa Jämsen.

Tapahtuma on perinteisesti joka kolmas vuosi järjestettävä monialainen kongressi, joka kokoaa yhteen laajasti kaikki iäkkäiden parissa toimivat asiantuntijat. Gerontologia 2023 on sarjassaan 10. kongressi. Tällä kertaa samassa yhteydessä järjestetään myös vuosittaiset Geriatripäivät, mikä laajentaa entisestään tapahtuman monitieteistä ja moniammatillista luonnetta.

 

Kongressipaikka

Kongressi järjestetään Tampere-talossa 8.-10.2.2023.

Kongressin näyttely järjestetään avarassa Sorsapuisto-salissa, Tampere-talon ensimmäisessä kerroksessa. Kongressin kahvitarjoilut ja posterinäyttely järjestetään näyttelytilassa, mikä tarjoaa erinomaisen näkyvyyden näytteilleasettajille.

Reseptilääkkeiden näyttelytila sijaitsee Tampere-talon toisessa kerroksessa, Puistolämpiö 2:ssa. Lääkenäyttely on sijoitettu geriatristen sessioiden viereen ja näyttelyyn on pääsy vain siihen oikeutetuilla osallistujilla.

Sponsorit ja näytteilleasettajat voivat ostaa näyttelypaikkoihin lisävarusteita Tampere-talolta. Lomake näyttelyn lisävarusteiden myyntiin avataan syksyllä 2022.

 

Sponsori- ja näyttelypaikat

Tarjoamme sponsoreille ja näytteilleasettajille erilaisia sponsori- ja näyttelypaikkoja.

Lisätietoa kongressin sponsori- ja näyttelypaikoista: Gerontologia2023 Sponsori_ja_näyttelypaikat

Järjestäjät

Kongressin järjestävät Tampereen yliopisto ja Gerontologian tutkimuskeskus sekä kolme alan yhdistystä: Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, Suomen Geriatrit ry ja Societas Gerontologica Fennica ry.