ECOFE2020

Tule mukaan ensimmäiseen kansainväliseen
ECOFE2020
Ekofeminismi ja kasvatus -onlinekonferenssiin
19.–20. marraskuuta 2020

Keynote-puhujat:
Rebecca Martusewicz (USA), Derek Rasmussen (CAN)
Keynote-taitelija: Raisa Foster (FIN)

Iso kiitos kaikille osallistujille ja esiintyjille. Te teitte ECOFE2020-konferenssista erityisen!

Tule mukaan ensimmäistä kertaa järjestettävään kaksipäiväiseen Ecofeminism and Education -onlinekonferenssiin. ECOFE2020 -konferenssi sekä siihen liittyvä meditaatioretriitti ovat ennennäkemätön, Ylätaso-kollektiivin rakentama kokonaisuus upeita puhujia, taidetta, tiedettä, toivoa, aktivismia ja yhteistä keskustelua. ECOFE2020 purkaa perinteisen tieteellisen konferenssin valta-asetelmia ja nostaa toiminnan keskiöön pitkät keskustelut, joita alustavat lyhyet tieteelliset esitelmät ja taiteelliset esitykset. Teemaan pureutuviin keskusteluihin voit osallistua kuuntelemalla, kysymyksiä esittämällä tai aktiivisena keskustelijana. Osallistumiseen ei edellytetä aiempia ennakkotietoja tai taitoja. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.

Ekofeminismin ymmärrämme ekologisen oikeudenmukaisuuden suuntana, joka huomioi ekokriisin ympäristönäkökulman lisäksi myös ihmisoikeudellisena kysymyksenä. Länsimainen kulutuskulttuurimme ja tapamme ajatella hyvää elämää vaikuttavat suoraan ja välillisesti kaikkialla maailmassa niin luonnon kuin inhimillisen elämän mahdollisuuksiin. Ekofeminismi puolustaa kaikkia alisteiseen asemaan joutuneita sekä arvottaa hyvyyttä ja toivoa osana yhteisen ekokriisin ratkaisemista.

Hyvä elämä, ihmisoikeudet ja luonnon kunnioittaminen ovat kaikki verkkomaisesti kiinnittyneitä toisiinsa sekä ihmisen keholliseen kokemukseen maailmasta. Tämän takia on tärkeää käsitellä näitä teemoja yhdessä sekä tieteen että taiteen keinoin. Ekofeministisestä kasvatusajattelusta löytyy sekä lempeyttä sensitiivistä aihetta kohtaan että rohkeutta vaatia oikeutta radikaalilla otteella.

Rohkaisemme kaikkia ekofeminismin ja kasvatuksen teemoista innostuneita tutkijoita, taiteen tekijöitä ja opiskelijoita hakemaan mukaan osallistujaksi tai esityksen pitäjäksi. Ilmoittautuminen osallistujaksi on nyt auki!

Abstraktihaku on sulkeutunut. Esityksiä haimme kolmessa eri kategoriassa:

• tieteelliset presentaatiot
• workshop-työskentely
• taiteelliset esitykset

Järjestäjät ja tukijat