Vuoden 2021 ohjelma, perjantai 24.9.2021

Opettaja, osallistu ryhmäsi kanssa Tutkijoiden yöhön! Ohjelma sisältää kaikille avoimia virtuaaliluentokokonaisuuksia sekä koululuokille tarkoitettuja työpajoja. Ohjelma on ensisijaisesti suunnattu nuorille ja koululuokille, erityisesti 9. luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Toki myös muut voivat seurata virtuaaliluentoja.

Työpajat oppilasryhmille

Ennakkoilmoittautuminen oppilasryhmien työpajoihin on päättynyt.

Virtuaaliluennot

Virtuaaliluentoja voi seurata suorana täältä Tutkijoiden yön -sivulta tapahtumapäivänä 24.9. klo 9.00 alkaen. Luentojen aikana voi esittää kysymyksiä chatissä.

9.00–9.30 Robotit keskuudessamme – uhka vai mahdollisuus
Jyrki Latokartano, projektipäällikkö, Tampereen yliopisto ja Suomen robotiikkayhdistyksen puheenjohtaja

Robotit ovat jo laajalti käytössä eri elämänalueilla ja niiden käyttö lisääntyy nopeasti sekä työ- että vapaa-aikana. Luennolla käydään läpi miten tämä vaikuttaa alan kehitykseen, tutkimukseen ja opetukseen mielenkiintoisia esimerkkejä unohtamatta.

9.30–10.00 Sosiaaliset robotit, nuorten vaikutusmahdollisuudet ja hyvinvointi – mitä tekemistä näillä on keskenään?
Kirsikka Kaipainen, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Sosiaaliset robotit eli ihmismäisiä vuorovaikutuksen tapoja käyttävät robotit ovat monille tuttuja elokuvista ja sarjoista, joissa ne ovat usein ihmisten kaverien tai apurien roolissa. Sosiaalisia robotteja on alkanut myös tosimaailmassa ilmaantua esimerkiksi kouluihin ja vanhainkoteihin. Onko roboteista edistämään ihmisten hyvinvointia kestävällä tavalla? Entä olisiko niistä parantamaan nuorten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa? Luennossa pohditaan näitä kysymyksiä käytännön esimerkkien ja tuoreen tutkimustiedon valossa.

10.00–10.30 5G-verkot: langattomien yhteyksien uusin ulottuvuus
Joonas Säe, tutkimusympäristöasiantuntija, Langaton tietoliikenne ja langattomat verkot, Tampereen yliopisto

Suomalaiset käyttävät maailmassa eniten dataa henkilöä kohden, kun kyseessä on matkapuhelinverkot. Suurin syy tähän ovat Suomen erittäin laadukkaat matkapuhelinverkot ja viimeisimpänä niistä uudet 5G-verkot, jotka mahdollistavat entistä nopeammat yhteydet. Mutta mikä tekee 5G-verkoista paremman kuin esimerkiksi 3G- tai 4G-verkot? Mitä muuta 5G mahdollistaa kuin nopeat yhteydet? Luennolla käydään läpi 5G:n tuomat uudet mahdollisuudet ja kurkataan mitä kaikkea vasta kehitteillä olevat 6G-verkot tuovat mukanaan.

10.30–11.00 Kuinka tulkita kuvia mediassa?
Asko Lehmuskallio, professori, visuaalisen kulttuurin tutkimus, Tampereen yliopisto

Kuvat ovat olennainen osa viestintää, mutta aina emme ymmärrä miten kuvilla argumentoidaan. Mitä kuva kertoo? Ovatko valokuvat totta ja tietokoneella luodut kuvat valhetta? Miksi ylipäätään käytämme kuvia osana viestintää?

11.00–11.30 Voiko tekoäly oppia kieltä lapsen tavoin, ja miksi se olisi hyödyllistä?
Okko Räsänen, Tenure-track professori, Tampereen yliopisto

Nykyaikaiset tekoälyjärjestelmät kykenevät ymmärtämään ja tuottamaan puhetta varsin hyvin, joskin niiden kyky ymmärtää kielen merkityssisältöä on edelleen rajallinen. Tapa, joilla nämä järjestelmät rakennetaan, on myös hyvin erilainen suhteessa ihmislapsen tapaan oppia puhuttua kieltä. Toisaalta emme myöskään vielä täysin ymmärrä ihmisen kielenoppimista tieteen näkökulmasta. Olisiko siis hyödyllistä kehittää tekoälyä, joka oppisi kieltä ihmisen tavoin? Voiko tekoälytutkimus samalla edistää myös ihmisen kielenoppimisprosessin ymmärtämistä? Miksi puhutun kielen oppiminen on ylipäätään haastavaa?

11.30–12.00 Nuorten hyvinvointi korona-aikana
Jenni Kallio, YTM, nuorisotutkimuksen väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Koronakriisiä koskevassa julkisessa keskustelussa ollaan huolissaan pandemian vaikutuksista nuoriin ja heidän hyvinvointiinsa. Varsin vähän tiedetään kuitenkin siitä, miten nuoret itse ovat kokeneet korona-arjen. Esityksessä tuodaan esille nuorten aikuisten kokemuksia siitä, millaista on elää nuoruutta korona-aikana. Esitys perustuu ALL-YOUTH-tutkimushankkeen ja Nuorten turvatalojen yhteiseen tutkimushankkeeseen.

12.00–12.30 Seksuaalinen häirintä ja mielenterveys nuoruusiässä
Riittakerttu Kaltiala, nuorisopsykiatrian professori, Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ei-toivottua ja häiritsevää seksuaalista toimintaa, esimerkiksi kosketuksia, ehdotuksia, vaatimuksia tai seksuaaliseen toimintaan painostamista. Seksuaalinen häirintä on loukkaavaa ja saattaa täyttää rikoksen tunnusmerkit. Viime vuosina seksuaalisesta häirinnästä on keskusteltu runsaasti yhteiskunnallisena ongelmana, mutta myös ilmiön yhteydet mielenterveyden häiriöihin ovat huomionarvoiset. Esityksessä tarkastellaan seksuaalisen häirinnän ja mielenterveyden ongelmien yhteyksiä koskevaa tutkimusta nuoruusikäisten joukossa.

12.30–13.00 Pidä huolta ilmastosta ja itsestäsi
Essi Aarnio-Linnavuori, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Ilmastokriisi on vakava, globaali ja akuutti, ja siitä myös puhutaan paljon. Ilmastouutisten seuraaminen voikin tuntua suorastaan ahdistavalta. Miten muuttuvan ilmaston maailmassa pärjää lannistumatta ja menettämättä toivoaan? Tässä esityksessä pohditaan nuorten vaikutusmahdollisuuksia globaaliin ongelmaan ja tunnistetaan toivon pilkahduksia.

13.00–14.00 Ajankohtaisluento: Afganistan – maa otsikoissa
Susanne Dahlgren, yliopistonlehtori, sosiaaliantropologia, Tampereen yliopisto

Julkisessa keskustelussa näkyy vaatimuksia viedä ”länsimaiset arvot” Afganistaniin. Samoin ollaan huolissaan naisten ja tyttöjen asemasta maan kaaduttua Talibanien käsiin. Pieni kurkistus maan historiaan kuitenkin kertoo jotain muuta. Oliko naisten oikeuksien edistäminen edes miehityksen syy? Ja mitä nyt on odotettavissa uudelta Talibanilta?

Unibuddy Chat

Chattaa korkeakoulumme opiskelijoidemme kanssa! Opiskelijamme ovat mukana Tutkijoiden yössä 24.9.21!

Opiskelijalähettiläämme liittyvät kansainvälisten student ambassador -kollegoidensa seuraan 24.9.21 alkaen Unibuddy chatissa. Mietitkö, millaista on opiskella Tampereen yliopistossa tai Tampereen ammattikorkeakoulussa? Entä millainen on vetovoimainen Tampere opiskelijakaupunkina, mistä löytää asunto, harrastuksia tai parhaat tarjoukset opiskelijoille? Näihin kysymyksiin saat vastauksia chattaamalla opiskelijoidemme kanssa Unibuddy chatissa nettisivuillamme.