Puhujat

Tiedekahvila goes Tutkijoiden yö klo 9-14

Johannes Malkamäki

juontaja

Tiedekahvilat juontaa Tampereen yliopiston alumni Johannes Malkamäki.
Hän on koulutukseltaan lääketieteellisen bioteknologian maisteri Tampereen yliopistosta. Johannes on kuitenkin jättänyt akatemian taakseen ja tällä hetkellä hän luo yhteisiä ainutlaatuisia hetkiä modernien, koomisten temppujen äärellä taikurina ja mentalistina. Johannes myös juontaa tilaisuuksia lämminhenkisesti.

9.00-10.00 Tekoälyn etiikka ja ChatGPT

Otto Sahlgren

väitöskirjatutkija, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Historia, filosofia ja kirjallisuustiede, Tampereen yliopisto

Joni Kämäräinen

professori, Signaalinkäsittely, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Tietotekniikka, Tampereen yliopisto

10.00-10.30 Seksuaalinen häirintä ja mielenterveys nuoruusiässä

Riittakerttu Kaltiala

nuorisopsykiatrian professori, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto

Riittakerttu Kaltiala on nuorisopsykiatrian professori Tampereen yliopistossa ja nuorisopsykiatrian ylilääkäri Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Hänen tehtävänsä yliopistossa liittyvät lääkäreiden, erikoislääkäreiden ja tohtoreiden kouluttamiseen ja sairaalassa nuorisopsykiatristen palveluiden johtamiseen. Hänen tieteellinen tutkimuksensa kohdistuu nuorten mielenterveyden kysymyksiin, erityisesti sukupuolen, seksuaalisuuden ja mielenterveyden teemoihin ja väkivaltakäyttäytymisen ja mielenterveyden yhteyksiin nuoruusiässä.

10.30-11.00 Väkivalta nuorten seurustelusuhteissa

Anu Isotalo

yliopistonlehtori, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Yhteiskuntatutkimus, Tampereen yliopisto

Anu Isotalo toimii tutkijana ja yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa, nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen yksikössä. Hän on aiemmin työskennellyt aineenopettajana lukiossa.

Tällä hetkellä hän tutkii seksuaalisen suostumuksen määrittelyä nuorten suhteissa sekä nuorten seurustelusuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Isotalon tutkimus perustuu 15–20-vuotiaille nuorille suunnattuun oppilaitoskyselyyn ja väkivaltaa kokeneiden 18–25-vuotiaiden nuorten haastatteluihin eri puolilla Suomea. Tietoa nuorille: ks. tuni.fi/kisu.

11.00-11.30 Nuoret, työelämä ja hyvä elämä: nuorten näkemyksiä

Susanna Ågren

väitöskirjatutkija, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Yhteiskuntatutkimus, Tampereen yliopisto

Susanna Ågren on nuorisotutkimuksen väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. Hän kirjoittaa väitöskirjaa ammattiin opiskelevien ja valmistuneiden nuorten työelämäsiirtymää koskevista näkemyksistä ja kokemuksista työmarkkinoiden muutoksessa. Hän on erityisesti kiinnostunut nuorten yhteiskunnalliseen kuulumiseen ja kestävään hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä.

11.30-12.00 Mitkä tekijät käyttäytymiseemme vaikuttavat? Millainen rooli ympäristöllä on terveyskäyttäytymisellemme?

Anu Linnansaari

tutkijatohtori, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Terveystieteet, Tampereen yliopisto

Filosofian tohtori Anu Linnansaari on kansanterveystieteiden tutkija Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Ennen tutkijaksi siirtymistään Anu on toiminut useamman vuoden lukion terveystiedon ja liikunnan opettajana. Anun väitöskirjan aiheena oli tupakkapoliittisten toimien toimeenpano kouluissa ja kansallisella tasolla, ja tällä hetkellä hän työskentelee mielen hyvinvointiin kytkeytyvässä kansainvälisessä hankkeessa. Anu on mukana kirjoittamassa Lukion terveystiedon Syke -oppikirjasarjaa.

12.00-12.30 Markkinointi: kaupallisesta tyrkyttämisestä paremman huomisen edistämiseen?

Ines Kaivonen

väitöskirjatutkija, Johtamisen ja talouden tiedekunta | Kauppatieteet, Tampereen yliopisto

Olen kohta 30-vuotias, 3. vuoden markkinoinnin väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa, ja kahden lapsen äiti. Tutkimuksessani minua innostaa ajatus paremman ja vastuullisemman huomisen tavoittelemisesta ja siitä, mikä markkinoinnin rooli tuossa tavoittelussa voi olla. Intohimoni markkinoinnin tutkimuksessa ulottuu muodin alalla tapahtuvasta vastuullisuusmurroksesta muidenkin vastuullisuuden ja kiertotalouden teemojen kautta sosiaaliseen mediaan ja vaikuttajamarkkinointiin.

Some: Instagram: @ines.koo, Twitter: @inesinha10, LinkedIn: Ines Kaivonen

 

12.30-13.00 Vanhempien jakamat valokuvat: Lasten ja nuorten toimijuus sharenting-ilmiössä

Saara-Maija Kallio

väitöskirjatutkija, projektitutkija, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Viestintätieteet, Tampereen yliopisto

Saara-Maija Kallio on mediatutkimuksen alan väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta. Kallion väitöskirjatutkimus käsittelee sharenting-ilmiötä, eli vanhempien tapaa jakaa lapsistaan kuvia ja tietoa sosiaalisessa mediassa. Väitöskirjatutkimuksen teoreettinen viitekehys tulee uuden lapsuudentutkimuksen puolelta ja painottaa lasten toimijuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Väitöskirjan aineisto koostuu bloggaajaäitien haastatteluista, lasten somekuvista, sharenting-ilmiötä koskevista mediateksteistä sekä lasten kanssatutkijuuden myötä syntyneistä materiaaleista. Kallio myös opettaa mediatutkimuksen aineopinnoissa lapsuus ja nuoruus -teemoista. Ennen tutkijaksi siirtymistään Kallio toimi markkinointiosastolla graafisena suunnittelijana ja viestintäsuunnittelijana.

13.00–14.00 Miten pelejä, pelaamista ja pelillisyyttä tutkitaan? Millaista pelaamisen tulevaisuus voisi olla? (partly in English)

Juhani Linna

projektipäällikkö (project manager), Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Tietotekniikka, Tampereen yliopisto

Oguz ’Oz’ Buruk

pelillisen kokemuksen apulaisprofessori (assistant professor in gameful experiences), Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Tietotekniikka, Tampereen yliopisto

Tassu, robottikoira (robot dog)

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Tietotekniikka, Tampereen yliopisto

Muhterem Dindar

pelillisen oppimisen apulaisprofessori (assistant professor in game-based learning) , Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta | Kasvatustieteet, Tampereen yliopisto

Elizabeth B. Cloude

Marie Curie Research Fellow, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta | Kasvatustieteet, Tampereen yliopisto