Tiedekahvilat

Tiedekahvila goes Tutkijoiden yö ohjelmaa voi seurata etäyhteyksin tai paikan päällä tieteen areena Paidiassa, joka on Tampereen korkeakouluyhteisön tapahtumatila Nokia Arenalla. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Yle Areenan kanssa ja juontajana toimii alumnimme Johannes Malkamäki. Ohjelma koostuu 30–60 minuuttia kestävistä puheenvuoroista, joista voi valita ryhmällesi sopivimmat sisällöt.

Nuorten päivän tallenne on nähtävissä Yle Areenassa lokakuun loppuun asti. Juniversityn sivuilta löydät koosteen puheenvuoroista sekä niihen suunnitellut oppimistehtävät. Tallenteet julkaistaan tekstitettyinä myös Juniversityn YouTube-kanavalla loppuvuoden 2023 aikana.

Tutkijoiden yön Nuorten päivän tallenteet ja oppimistehtävät

Käythän antamassa tapahtumasta palautetta

Tiedekahvila goes Tutkijoiden yö

Aika: kello 9.00-14.00
Paikka: Paidia, Nokia Arena (Kansikatu 3)

Ohjelma

9.00-10.00  Tekoälyn etiikka ja ChatGPT

Otto Sahlgren, väitöskirjatutkija, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Historia, filosofia ja kirjallisuustiede, Tampereen yliopisto

Joni Kämäräinen, professori, Signaalinkäsittely, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Tietotekniikka, Tampereen yliopisto

Tekoälystä puhutaan runsaasti nykypäivänä. Algoritmeja käytetään suosittelemaan tuotteita netissä. Konenäöllä varustetut robotit tuovat ostoksia kotiovelle. Kielimallit, kuten ChatGPT, kirjoittavat sujuvasti esimerkiksi ansioluetteloita työnhakijoille. Tekoäly herättää myös eettisiä huolenaiheita. Miten voimme tietää, kuinka monimutkaiset algoritmit päätyvät suosittelemaan yksittäisiä päätöksiä? Toimiiko konenäkö yhtä hyvin riippumatta siitä, mikä tai kuka on robotin näkökentässä? Suoltaako ChatGPT puppua?

Oppimistehtävät:

 • Miten tekoälyä voitaisiin tulevaisuudessa käyttää tukena sinun haaveammatissasi? Pohdi sitten, (a) minkälaisia eettisiä haasteita tekoälyn käyttöön voisi liittyä kyseisessä työssä ja (b) miten näihin haasteisiin voitaisiin valmistautua.
 • Piirrä ruutupaperille xy-koordinaatisto. Piirrä koordinaatistoon kaksi
  pistettä. Piirrä suora, joka kulkee pisteiden kautta. Ratkaise suoran
  yhtälö. Onneksi olkoon, jos tämä onnistui, niin todennäköisesti menestyt
  hyvin tekoälyn kehittäjänä, koska tekoäly perustuu tällaiseen
  matematiikkaan!

#matematiikka
#filosofia
#yhteiskuntaoppi
#äidinkieli

10.00-10.30 Seksuaalinen häirintä ja mielenterveys nuoruusiässä

Riittakerttu Kaltiala, nuorisopsykiatrian professori, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ei-toivottua ja häiritsevää seksuaalista toimintaa, esimerkiksi kosketuksia, ehdotuksia, vaatimuksia tai seksuaaliseen toimintaan painostamista. Seksuaalinen häirintä on loukkaavaa ja saattaa täyttää rikoksen tunnusmerkit. Viime vuosina seksuaalisesta häirinnästä on keskusteltu runsaasti yhteiskunnallisena ongelmana, mutta myös ilmiön yhteydet mielenterveyden häiriöihin ovat huomionarvoiset. Esityksessä tarkastellaan seksuaalisen häirinnän ja mielenterveyden ongelmien yhteyksiä koskevaa tutkimusta nuoruusikäisten joukossa.

Oppimistehtävä:
Pohdi ennen luentoa seuraavia kysymyksiä; kirjoita vastaksesi ja täydennä niitä luennolla kuulemasi mukaan:

 1. Millainen käyttäytyminen voi olla seksuaalista häirintää?
 2. Miksi sama käyttäytyminen voi toisinaan olla seksuaalista häirintää ja toisinaan ei?
 3. Miten voisi olla varma, ettei tahattomasti syyllisty seksuaaliseen häirintään?

#terveystieto
#psykologia
#biologia

10.30-11.00 Väkivalta nuorten seurustelusuhteissa

Anu Isotalo, yliopistonlehtori, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Yhteiskuntatutkimus, Tampereen yliopisto

Nuoruuden seurustelusuhteissa parisuhteeseen liittyviä asioita koetaan ensimmäisiä kertoja. Tasavertaisista ja turvallisista suhteista poiketen joissakin nuorten suhteissa tapahtuu myös väkivaltaa. Väkivaltainen käytös voi olla esimerkiksi kontrollointia tai rajoittamista, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaamista tai fyysistä satuttamista. Puheenvuorossa nuorten seurustelusuhdeväkivaltaa tarkastellaan Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen pohjalta. Puheenvuorossa tuodaan esiin myös mitä nuoret voivat tehdä, jos he tunnistavat väkivallan piirteitä omassa tai ystävänsä seurustelusuhteessa.

Oppimistehtävä: Tehtävät voi tehdä yksin, pareittain tai ryhmissä.

 1. Pohdi ja kirjoita: millainen on hyvä seurustelusuhde? Voit halutessasi hyödyntää tehtävän tekemisessä tutkimushankkeen sivulle koottuja linkkejä (https://projects.tuni.fi/suostumus/tietoa-seurustelusta-ja-seksuaalisuudesta/).
 2. Tampereen yliopiston kyselytutkimuksen mukaan nuoret kertovat väkivaltakokemuksistaan useimmiten ystävilleen. Pohdi, mitä voisit tehdä, jos ystäväsi kertoo sinulle väkivaltakokemuksistaan tai jos huomaat väkivallan piirteitä omassa seurustelusuhteessasi. Voit halutessasi hyödyntää tutkimushankkeen sivulle koottuja linkkejä (https://projects.tuni.fi/suostumus/mista-apua-hairintaan-ja-vakivaltaan/).

#terveystieto
#psykologia

11.00-11.30 Nuoret, työelämä ja hyvä elämä: nuorten näkemyksiä

Susanna Ågren, väitöskirjatutkija, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Yhteiskuntatutkimus, Tampereen yliopisto

Puheenvuorossa pohditaan nuorisotutkimusta sekä kuullaan nuorten näkemyksiä ja kokemuksia työelämästä. Mitä nuorisotutkijan havaintojen mukaan nuoret toivovat työelämältä, mihin nuorisotutkimuksen näkökulmasta pitäisi kiinnittää huomiota, jotta nuorten toiveet tulisi huomioiduksi? Puheenvuorossa kuullaan myös, miksi nuorisotutkija on kiinnostunut näistä näkemyksistä ja kokemuksista, miten ne liittyvät hyvään elämään ja miten niitä on tutkittu. 

Oppimistehtävä: Pohdi luennolla kuulemaasi. Mitä nuorisotutkimus puheenvuoron perusteella tarkoittaa? Mikä olisi mielestäsi tärkeä tutkimisen aihe nuorisotutkijoille?

#opotunnit
#yhteiskuntaoppi
#psykologia

11.30-12.00 Mitkä tekijät käyttäytymiseemme vaikuttavat? Millainen rooli ympäristöllä on terveyskäyttäytymisellemme?

Anu Linnansaari, tutkijatohtori, oppikirjailija,  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Terveystieteet, Tampereen yliopisto

Terveyskäyttäytymisellä, kuten unella, fyysisellä aktiivisuudella, ravitsemuksella ja päihteidenkäytöllä on keskeinen vaikutus terveyteemme ja hyvinvointiimme. Käyttäytymisemme vaikuttaa lyhyellä aikavälillä esimerkiksi päivittäiseen energiaamme ja jaksamiseemme, ja pitkällä aikavälillä kansanterveyttä kuormittavien pitkäaikaissairauksien syntyyn. Terveyskäyttäytymiseemme vaikuttavat monet erilaiset tekijät ja prosessit, joista keskustemme tuokiossa sekä yleisesti että pureutuen erityisesti sähkösavukkeiden sosiaaliseen merkitykseen osana tämänhetkistä nuorisokulttuuria.

Oppimistehtävä: Vastaa kysymyksiin ennen luentoa, täydennä luennon jälkeen oppimasi perusteella:

1) Millaista hyvinvointia kuluttavaa ja tukevaa käyttäytymistä havaitset itselläsi ja sosiaalisessa ympäristössäsi (kaverit, perhe, opiskeluyhteisö, harrastusporukat)?

2) Mikä kyseistä käyttäytymistä selittää?

3) Miten terveyttä tukevaa käyttäytymistä voitaisiin vahvistaa ja kuluttavaa ehkäistä?

#psykologia
#biologia
#terveystieto

12.00-12.30 Markkinointi: kaupallisesta tyrkyttämisestä paremman huomisen edistämiseen?

Ines Kaivonen, väitöskirjatutkija, Johtamisen ja talouden tiedekunta | Kauppatieteet, Tampereen yliopisto

Markkinointi saatetaan monesti nähdä vihollisena, pakollisena pahana, viihteen keskeyttäjänä, ja jopa yhteiskuntamme tuhoajana – eikä ihme. Onhan markkinoinnin voimin jo vuosikymmenten ajan pyritty kehittämään kuluttajille aina vain uusia ja ei-välttämättä-niin-tarpeellisia tarpeita ja haluja. Mutta mitä kaikkea markkinointi oikeastaan on? Tai mitä se voisi olla? Voisiko markkinoinnilla olla yhteiskunnassa parempi rooli jopa yhteisen hyvän edistäjänä?

Oppimistehtävä:

 • Mitä kaikkea markkinointi on?
 • Onko sinulla jotakin ennakkokäsityksiä markkinoinnista alana tai tieteenalana? Jos kyllä, pysyivätkö ne esityksen aikana ja johdosta ennallaan, vai muuttuiko tuo käsitys jotenkin? Miten?
 • Voiko markkinointi mielestäsi olla vastuullista? Miksi?

#äidinkieli
#yhteiskuntaoppi

12.30-13.00 Vanhempien jakamat valokuvat: Lasten ja nuorten toimijuus sharenting-ilmiössä

Saara-Maija Kallio, väitöskirjatutkija, projektitutkija, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Viestintätieteet, Tampereen yliopisto

Kun vanhemmat jakavat kuvia ja tietoa lapsistaan somessa, puhutaan sharenting-ilmiöstä (sharing + parenting). Ilmiön haasteena on, että vanhemmat tekevät lasten yksityisyyteen liittyviä päätöksiä heidän puolestaan. Puheenvuorossa pohditaan, miksi lasten kuvia julkaistaan ilman heidän lupaansa, voiko lapsilla olla toimijuutta jaetuissa valokuvissa ja osallistuvatko lapset ja nuoret sharenting-ilmiöstä käytävään mediakeskusteluun.

Oppimistehtävä:

 • Millaisia juttuja, kuvia tai videoita olet nähnyt lapsista jaettavan somessa?
 • Miksi näitä juttuja, kuvia ja videoita on mielestäsi jaettu somealustoille?
 • Jos olisit vanhempi, miten itse haluaisit toimia jakamisen suhteen?
 • Miten lasten toimijuutta voitaisiin vahvistaa sharenting-ilmiössä?
 • Miten lasten ja nuorten toimijuutta voitaisiin vahvistaa ilmiöstä käytävässä mediakeskustelussa?

#äidinkieli
#psykologia
#yhteiskuntaoppi

13.00–14.00 Miten pelejä, pelaamista ja pelillisyyttä tutkitaan? Millaista pelaamisen tulevaisuus voisi olla? (partly in English)

Juhani Linna, projektipäällikkö (project manager), Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Tietotekniikka, Tampereen yliopisto

Oguz ’Oz’ Buruk, pelillisen kokemuksen apulaisprofessori (assistant professor in gameful experiences), Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Tietotekniikka, Tampereen yliopisto

Tassu, robottikoira (robot dog), Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Tietotekniikka, Tampereen yliopisto

Muhterem Dindar, pelillisen oppimisen apulaisprofessori (assistant professor in game-based learning) , Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta | Kasvatustieteet, Tampereen yliopisto

Elizabeth B. Cloude, Marie Curie Research Fellow, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta | Kasvatustieteet, Tampereen yliopisto

Pelit ja pelaaminen ovat yhteiskunnallinen ja globaali ilmiö, joka liikuttaa kasvavaa määrää euroja, ja joka herättää tunteita kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla. Puheenvuoroissa avataan pelien ja pelillistämisen tutkimusta. Pohdimme, mitä pelaamisen tulevaisuus voisi olla, miten pelit, peliympäristöt ja pelaajat muuttuvat, sekä mitä pelillinen oppiminen oikeastaan on. Nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua tutkimukseen uudessa pelillisessä laboratoriossa Luduksessa.

Oppimistehtävä:

Pyydämme ystävällisesti yleisöä miettimään ennakkoon, millaisia pelejä ihmiset pelaavat 50 vuoden päästä? Miten peli ja pelaajat ovat kehittyneet?

#matematiikka
#tietotekniikka

13.00–14.00 How games, gaming and gamification are studied? What the future of gaming might be like? (partly in Finnish)

Gaming is a societal and global phomenon. It is increasingly important economically, and it evokes a variety of feelings at homes, schools and workplaces. The session will introduce our research on games and gamification. We discuss, what the future of gaming might be like, how games, game environments and players evolve, and what gamified learning actually is. The audience will have an opportunity to participate in research in our new gameful interaction laboratory Ludus.

Pre-assignment.

We kindly ask the audience to think in advance, what kind of like games will humans play 50 years from now? How have the games and the players evolved?

If you’re interested in participating in research, let us know through this link