Näytteilleasettajat

♦ Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry (finfamipirkanmaa.fi)

Yhdistys edistää omaisen selviytymistä ja hyvinvointia, kun läheinen sairastuu psyykkisesti. Tietoa, tukea ja toivoa!

ITUA-hanke (Isille Tukea Arkeen)

https://www.finfamipirkanmaa.fi/itua-hanke/

 

♦ Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveyden keskusliitto | MTKL.fi

Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten järjestö. Teemme tutkimusta, toimimme edunvalvojina, tarjoamme neuvontaa chatissa ja puhelimitse sekä järjestämme lukuisia erilaisia kursseja ja koulutuksia, kaikille ja maksutta.

 

♦ OLKA – koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa.

Älä jää yksin, tukea on tarjolla • OLKA (olkatoiminta.fi)

 

♦ Artteli-kumppanuusyhdistys ry

Arttelin tavoitteena on laajan yhteistyön keinoin edistää kansalaisten osallisuutta, turvallisuutta ja työllistymistä. Haluamme ehkäistä syrjäytymistä, vähentää yksinäisyyttä ja lisätä ihmisten hyvinvointia. Päätehtävämme on mahdollistaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen yhteistyö ja toimia alustana yhteiselle kehittämiselle ja yhteistyölle

www.artteli.fi

 

♦ Lähellä.fi

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla löydät merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa voittoatavoittelemattomien järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa.

www.lähellä.fi

 

♦ Aivoliitto 

Aivoliitto tekee työtä aivoterveyden hyväksi ja edustaa henkilöitä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Autamme ja tuemme jäseniämme elämään hyvää arkea.

Aivoliitto ry

 

♦ Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry,

Talentia on vuonna 1949 perustettu, yli 26 000 korkeasti koulutetun sosiaalialan ammattilaisen ammattijärjestö. Talentia vaikuttaa, jotta sen jäsenistöllä on edellytykset tehdä työnsä hyvin, työssä jaksetaan, työn merkitys ymmärretään ja siitä maksetaan oikeudenmukaista palkkaa.

https://www.talentia.fi/

 

♦ IPS – Sijoita ja Valmenna! HUS Psykiatrian ja Uudenmaan TE-toimiston yhteistyöhanke

https://sijoitajavalmenna-uusimaa.fi/

IPS – Sijoita ja valmenna! on tuetun työllistymisen toimintamalli. Se on työhönvalmennusta, jossa lähtökohtana ovat henkilön osaaminen, kiinnostus ja vahvuudet. IPS-toimintamalli on kehitetty tukemaan mielenterveyden häiriöihin sairastuneita henkilöitä löytämään mielekästä ansiotyötä avoimilta työmarkkinoilta. HUS Psykiatrian ja Uudenmaan TE-toimiston yhteisessä hankkeessa työhönvalmennusta tarjotaan tiiviissä yhteistyössä psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja työllistymistä edistävien palveluiden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) rahoittaa alueellisia IPS-hankkeita osana Kansallista mielenterveysstrategiaa.

 

♦ Mielenterveystalo

https://www.mielenterveystalo.fi/

Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, op​paita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja. ​Ammattihenkilöille on omat kirjautumisen takana olevat tietosisältönsä.

 

Setlementti Tampere

Setlementti Tampere on monialajärjestö, joka tarjoaa maksuttomia matalan kynnyksen palveluja vaikeissa elämäntilanteissa ja toimintaa eri kohderyhmille kohtaamispaikoissa. Yhdistyksen omistama yhtiö tuottaa mm. terapia- ja työyhteisöpalveluja ja tuettua asumista.

www.setlementtitampere.fi

 

Aikuistuvien nuorten tuki ja palvelut nyt ja tulevaisuudessa

Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE)-hanke (2020–5/2023) tukee lastensuojelun jälkihuollon nuorten sekä kotoutumista edistävän lain mukaisiin tukitoimiin oikeutettujen nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. YEE on valtakunnallinen, ESR-rahoitteinen hanke ja toteutetaan yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, SeAMKin /SONet BOTNIA:n, Diakonissalaitoksen ja Pesäpuu ry:n kanssa konsortiona. Hanke tarjoaa tietoa, koulutuksia ja yhteiskehittämisen prosesseja valtakunnallisesti sekä konkreettista tukea ja apua nuorille pääasiassa kokeilupaikkakunnilla. Hyppää kyytiin maksuttomaan toimintaan! Kehittämistyössä huomioidaan nuorten taloudelliset, sosiaaliset, terveydelliset ja sivistykselliset tarpeet. Nuorten osallisuus on hankkeen keskiössä kaikissa toimissa. Lisätietoa www.thl.fi/yee

 

♦ Mielen ry:n Mielen Avoin Opisto ja Avoin Paja Inspis positiivisen mielenterveyden ja toipumisen asialla. Lisätietoa meistä löytyy osoitteesta https://mielen.fi/mielen-avoin-opisto/ ja https://mielen.fi/avoin-paja-inspis/