Keynote

Keynote-puhujamme

Juho Saari

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, Tampereen yliopisto

Puheenvuoron otsikko: Eriarvoistunut yhteiskunta

Kaikki yhteiskunnat ovat eri tavoilla eriarvoistuneita, mitä tulee rakenteellisiin jakoihin ja kulttuurisiin eroihin. Kuitenkin näiden jakojen ja erojen vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen vaihtelevat. Eräs näitä eroja selittävä tekijä on ihmisten kokema ja jakama yhteiskunnallinen status. Alhainen status ahdistaa: se menee ihmisten ihon alle ja ohjaa heidän valintojaan ja elämäntapaansa. Usein nämä vaikutukset ovat jakojen ja erojen vaikutuksia merkittävämpiä, mikään tulee koettuun hyvinvointiin ja terveyteen. Niiden merkitys on myös ilmeisesti korostumassa elintason noustessa. Esitelmässä tarkastellaan statuserojen hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia, arvioidaan missä määrin ne ovat sosiaali- ja terveyspoliittisesti tärkeitä, ja pohditaan onko niiden vähentämiseksi jotain tehtävissä.

Pekka Louhiala

Lääketieteen filosofian ja etiikan professori, Tampereen yliopisto

Puheenvuoron otsikko: Mistä puhumme kun puhumme näytöstä?

Käsitteet ”näyttö” ja ”näyttöön perustuva lääketiede” ilmaantuivat lääketieteen sanastoon 1990-luvun alkupuolella. Molempia käsitteitä käytetään kuitenkin epämääräisesti ja usein myös ”mahtisanoina”, joilla pyritään ilmaisemaan oman näkökannan oikeutusta. Tarkastelen esitelmässäni 1) näytön ja näyttöön käsitteen historiaa ja merkityksiä; 2) näitä käsitteitä markkinoinnin välineinä ja mahtisanoina, 3) näytön hierarkioita ja niiden ongelmia.

Liina-Kaisa Tynkkynen

Assistant Professor (tenure track), Health and social policy, Tampere University

Puheenvuoron otsikko: Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän kriisivalmius ja muutosjoustavuus – mitä voimme oppia COVID-19 pandemiasta?

Suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ollaan uudistamassa tulevien vuosien aikana ennennäkemättömällä tavalla kun sote-uudistus astuu voimaan vuonna 2023. Samaan aikaan kun maassamme tehdään yhtä suurimmista hallinnon uudistuksista, on terveydenhuoltojärjestelmä joutunut myös aivan uudenlaiseen stressitestiin. Koronapandemia on testannut järjestelmämme kriisivalmiutta ja resilienssiä eli kykyä mukautua uudenalaisiin tilanteisiin ja samalla turvata järjestelmän ydintoimintojen jatkuminen. Puheenvuorossa kuvaan COVID-19 tarjoamia oppeja järjestelmän kriisivalmiuden ja muutosjoustavuuden kehittämiseen tilanteessa, jossa koko järjestelmän perusrakenteita ollaan uudistamassa.

Tuomas Koskela

Yleislääketieteen professori (tenure track), Tampereen yliopisto

Puheenvuoron otsikko: Kuinka yhdistää tutkimus ja kliininen työ

Moni yleislääkäri haluaisi tehdä kliinisen työn rinnalla tutkimus- tai kehittämistyötä, mutta resurssit tähän ovat rajalliset. Perusterveydenhuollosta ovat puuttuneet urapolut, jotka mahdollistaisivat näiden yhdistämisen. Kerron esitelmässäni oman tarinani siitä miten päädyin tutkimuksen pariin ja esimerkkejä siitä millaisia erilaisia mahdollisuuksia yleislääkäreillä on tehdä tutkimustyötä ja yhdistää se kliiniseen työhön. Pohdin myös sitä miten terveyskeskuksissa tehtävä tutkimus voisi inspiroida sekä siellä työskenteleviä ammattilaisia että palvelujärjestelmän kehittämistä.