Teemat

Vuoden 2023 Korkeakoulupedagogiikan päivät järjestetään Tampereella Hervannan kampuksella 6. 8.6.2023.

Tapahtuman teemana on Kohti kestävää korkeakoulupedagogiikan toimintakulttuuria. Teema valikoitui korkeakoulupedagogiikan kentän ajankohtaisten keskusteluaiheiden pohjalta. Läpileikkaavina teemoina ovat kestävyys ja kansainvälisyys; kestävyys näkyy myös läpi tapahtuman erilaisina käytännön valintoina ja konferenssi suunnitellaan siten, että se palvelee mahdollisimman laajaa yleisöä (mm. osa sessioista englanniksi ja virtuaalisesti).  

Alateemoja ovat: 

1. Osallistava ja inklusiivinen korkeakoulupedagogiikka 

Tässä alateemassa haetaan vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä on saavutettava korkeakouluopetus ja -oppiminen? Miten rakennetaan saavutettavaa korkeakoulutusta? Miten edistää yksilöllisiä opiskelujärjestelyitä korkeakoulutuksessa? Miten tukea opettajia saavutettavan korkeakoulupedagogiikan suunnittelussa ja toteutuksessa?
 • Miten korkeakoulussa otetaan huomioon opiskelijoiden ja opettajien moninaisuus ja edistetään inklusiivisia pedagogisia käytänteitä? Miten kehittää korkeakoulupedagogiikkaa globaalisti, mutta kestävästi? Miten edistää opetuksen dekolonisaatiota?
 • Miten opettaja toimii eettisesti kestävällä tavalla opintojaksollaan? Millainen on eettisesti toimiva korkeakoulu? Miten rakennetaan eettisesti kestävä digitaalinen oppimisympäristö?
 • Miten yhdistetään tutkimusta ja opetusta kestävällä tavalla tutkija-opettajan työssä? Millainen osaaminen ja tietäminen on kestävää?Mitä lisäarvoa korkeakoulutus tuottaa opiskelijoiden oppimiselle ja kehittymiselle? Kuinka oppimisessa päästään huipputuloksiin?
 • Miten osallistetaan työelämää kestävällä tavalla korkeakoulupedagogiikan kehittämiseen? Miten hyödynnetään osallistavia opetus- ja arviointimenetelmiä? Millainen oppimisympäristö olisi inklusiivinen? Miten uusinta korkeakoulupedagogista tutkimusta voidaan hyödyntää oppimisen ja opetuksen kehittämisessä arjessa?

2. Korkeakouluyhteisön hyvinvointi 

Tässä alateemassa haetaan vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä haastaa opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia tässä ajassa?  Miten opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista tuetaan arjessa? Miten yksittäinen opettaja voi tukea opiskelijoiden hyvinvointia? Entä koko koulutusohjelma tai korkeakoulu? Miten hyvinvointi ja kestävyys voidaan huomioida korkeakoulujen kansainvälistymisessä?
 • Millaisella johtamisella tuetaan opettajien hyvinvointia kestävästi? Miten jaetulla pedagogisella johtajuudella voidaan tukea opettajien työtä ja hyvinvointia? Miten tiimi- tai yhteisopettajuudella tuetaan opiskelijoiden ja kollegoiden hyvinvointia?
 • Millaisia käytäntöjä on kehitetty opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen? Miten opetussuunnitelmatyössä voidaan ottaa huomioon opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointi? Millainen oppimisympäristö tukee opiskelijoiden ja työntekijöiden hyvinvointia?

3. Toimintakulttuurit ja pedagoginen johtaminen 

Tässä alateemassa haetaan vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä haastaa kestävää pedagogista toimintakulttuuria? Miten luodaan kestäviä pedagogisia käytänteitä sekä avointa ja osallistavaa oppimis- ja toimintakulttuuria?
 • Millaista on kestävä, avoin ja osallistava pedagoginen johtaminen? Miten korkeakoulujen pedagogisella johtamisella voidaan rakentaa oppimista ja hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria?  Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia institutionaaliset rajojen ylitykset luovat pedagogiselle toimintakulttuurille?
 • Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia korkeakoulun kansainvälistyminen tarjoaa pedagogisen toimintakulttuurin kehittämiselle? Millaista toimintakulttuuria erilaiset oppimisympäristöt tarjoavat ja luovat korkeakoulutukseen? Miten kehitetään oppimisen ja oppimateriaalien avoimutta? Millainen opetussuunnitelmatyö on kestävää?
 • Miten korkeakoulun tulostavoitteet ja opetuksen hyvä laatu sovitetaan yhteen? Miten arvioidaan korkeakoulupedagogisen kehittämistyön vaikuttavuutta?

Esityksiä voi jättää edellä mainittuihin alateemoihin liittyen ja seuraaviin formaatteihin: 

 • Alustus: Alustus käsittelee joko toteutuneita kehittämiskokeiluja, Pedaforumin aihepiiristä tehtyjä tutkimuksia tai ”best practices”-tyylisiä käytäntöjä, joissa jaetaan hyviä toimintatapoja. Alustus kestää 15 minuuttia, jota seuraa 10 minuutin keskustelu.
 • Työpaja: Työpajassa käsitellään tapahtuman teemaan liittyvää aihetta ehdotuksen tekijän/tekijöiden valitsemalla tavalla. Työpajassa osallistujat pääsevät aktiivisesti vuorovaikuttamaan ja vaihtamaan ajatuksia muiden osallistujien kanssa. Työpajan kesto on maksimissaan 1,25 tuntia.
 • Symposium: Korkeakoulupedagogiikan päiville voi ehdottaa myös korkeakoulupedagogiikkaan liittyviä empiiristä tai teoreettista tutkimusta ja hyviä pedagogisia käytäntöjä esitteleviä symposiumeja. Symposiumin kesto on 1,25 tuntia.
 • Posteri ja e-posteri: Tapahtumassa järjestetään päivien ajaksi posterinäyttely, johon osallistujilla on mahdollisuus tutustua. Posterit ovat joko tieteellisiä tai ammatillisia. Tieteellinen posteri kuvaa tutkimusta ja sen tuloksia, ammatillinen posteri puolestaan kehittämistä. Tilaisuuteen on myös mahdollista jättää e-posteri.

Kokeilemme tänä vuonna perinteisten postereiden lisäksi e-postereita, jotka esitetään paikan päällä näytöltä. Näyttöjä on rajoitettu määrä. E-postereiden tuojia pyydetään tuomaan näytettävä esitys omalla tietokoneella. E-posterin muotoa ei ole rajoitettu. Huomioi kuitenkin kiertäjien käytettävissä oleva aika, jos näytät esimerkiksi videoita. Perustele esityksen jättölomakkeella, miksi esityksesi tarvitsee e-posteri mahdollisuuden.

Abstrakteja otettiin vastaan 14. helmikuuta asti.