Työryhmien aikataulu ja tilat yliopistolla

Torstai 18.11.2021

15:00-17:30

Työryhmä 1 Governing future – Nordic perspective (Tila yliopistolla Päätalo A3)

 • 15:00-15:05 Opening words from panel chair
 • 15:05-15:20 Autioniemi Jari, University of Vaasa, The clouded future of regulating administrative ethics: The Nordic perspective in the time of critical governance
 • 15:30-15:45 Heino Hanna, University of Turku / University of Vaasa, Anticipation and futures knowledge in policy and decision-making at the local level in Finland
 • 15:55-16:10 Juusola Henna & Varsaluoma Jari, Tampere University, The role of e-participation of youth in maintaining the principles of deliberative democracy in public organization
 • 16:20-16:25 Short break
 • 16:25-16:40 Käyhkö Esa, Tampere University, Collective Resilience and Sustainability in Public Policies: Towards a Collective Adaptive Governance and Sustainability Leadership
 • 16:50-17:05 Mattila Eija & Kallio Tomi, City of Huittinen & University of Vaasa, Towards the best public administration in the world – case of social and health care reform in Finland
 • 17:15-17:30 Closing words from panel chair

Työryhmä 2 Palveluekosysteemit: Arvonmuodostuksen ymmärrys julkisen ja yksityisen sektorin tuottamissa palveluissa

Virtuaalinen työryhmä organisoituu ajasta ja paikasta riippumatta:

Työryhmän videomuotoiset alustukset on nähtävillä alla olevien linkkien kautta. Työryhmä ei kokoonnu samanaikaisesti missään vaiheessa, vaan konferenssin osallistujilla on mahdollisuus, Twitterin välityksellä, ottaa siihen osaa ajasta ja paikasta riippumatta. Kannustammekin virtuaaliseen kanssakäymiseen, eritoten Twitterissä #HKTP21. Halutessanne voitte liittää keskusteluun meitä: @Dr_Korhonen_T @vesasalminen1 @KeijoHouhala.

Salasana videoiden katsomiseen on Arvonluonti#HKTP21

Videot on nähtävillä 31.11.2021 saakka.

Työryhmä 3 Hyvinvointijohtaminen uusiutuvissa palvelurakenteissa (Tila yliopistolla Päätalo A4)

 • 15.05-15.30 Patrik Nordin, Jan-Erik Johansson & Kauko Aronen, Kokoaan laajempi ilmiö – Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio ja vuorovaikutus kunnan muiden tehtävien kanssa
 • 15.30-15.55 Riikka Kangas, Hyvinvoinnin edistäminen sekä älykäs erikoistuminen (S4+)
 • Tauko
 • 16.05-16.30 Ahonen Tiina & Puustinen Alisa, Vaikuttava turvallisuuskasvatus osana kokonaisvaltaista hyvinvointijohtamista
 • 16.30-16.55 Hanna-Kaisa Pernaa: Kompleksisen muutoksen navigointi
 • 16.55-17.20 Linnea Henriksson Nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostojen vaikutusvallasta

Työryhmä 4: Hybridijohtaminen ja etätyö sote- ja palvelualoilla (Tila yliopistolla Päätalo A2a)

 • 15.00-15.10 Orientaatio, puheenjohtajat Tarja Heinonen, Hannele laaksonen, Pirkko Kivinen
 • 15.10-15.40 Tia Bäckström & Hannele Laaksonen, Tampereen ammattikorkeakoulu, Etäjohtamista kotihoidossa – Pandemian aikaisia kokemuksia
 • 15.40-16.10 Tarja Heinonen, Tampereen ammattikorkeakoulu, Etäkotihoito: työn sisältö, työn kuormittavuus ja mahdollisuus työurien pidentämiseen työntekijöiden kokemana
 • 16.10-16.40 Pauliina Mikkonen, Satu Kalliokoski & Pirkko Kivinen, Tampereen ammattikorkeakoulu, Esihenkilöiden kokemuksia lähi- ja etätyönohjauksista
 • 16.40-17.00 Loppukeskustelu

Työryhmä 5: Oppimisen kehittäminen hallintotieteissä (Tila yliopistolla Päätalo A05)

 • 15.00-15.30 Antti Mäenpää, Onko kuva tuhat sanaa? Visuaalinen esitystapa korkeakoululuennoilla ja sen rooli tulevaisuudessa
 • 15.30-16.00 Helka Kalliomäki, Jenni Airaksinen & Sampo Ruoppila, ”Prakateemiset kompetenssit” osaamistavoitteena ja työelämävalmiutena hallintotieteiden koulutuksessa: käyttäjälähtöinen näkökulma tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen
 • 16.00-16.30 Jenni Kantola, Mentorointia maisteritutkinnon rinnalla
 • 16.30-17.00 Laura Perttola & Kirsi Lehto, Eläytymismenetelmän hyödyntäminen yliopisto-opetuksessa
 • 17:00 Loppukeskustelu

Työryhmä 6: Liikunta- ja urheilusektori murroksessa – johtamisen ja hallinnon tila ja tulevaisuus (Tila yliopistolla Päätalo A07)

 • 15.00-15.05 Aloitus ja orientaatio, puheenjohtajat Kati Lehtonen ja Marjukka Mikkonen
 • 15.05-15.35  Korsberg, M. Tampereen yliopisto, Tiedolla johtaminen kuntien liikuntahallinnossa
 • 15.35-16.05 Syväoja, H, LIKES, Liikunnan edistäminen hyvinvointikertomuksissa
 • 16.05-16.35 Mikkonen, M., Tampereen yliopisto, Naisille suunnatut urheilujohtamiskoulutukset – vaikutukset johtamisosaamiseen ja tasa-arvoon
 • 16.35-17.00 Loppukeskustelu

Työryhmä 7 Sote-johtamisen tulevaisuus – johtajien kierrätetyt tai uudet (v)aatteet (Tila yliopistolla Päätalo A2b)

 • 15:00-15:15 Työskentelyn aloitus, puheenjohtajat Nina Lunkka ja Sanna Laulainen
 • 15:15-15:45 Rämä Susanna, Itä-Suomen yliopisto, Johtamisen ideologiat organisaatiotutkimuksessa
 • 15:45-16:15 Alinen Päivi, Tampereen yliopisto, Miten politiikkaohjauksen vaikutus tulee esiin organisaation päätöksenteossa ja johtamisessa?
 • 16:15-16:45 Reiterä Riitta-Liisa, Lapin yliopisto, Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallinen johtaminen valtiollisten kuntareformien hälyssä
 • 16:45-17:15 Komulainen Hanna, Lapin yliopisto, Sairaalan institutionaalisen kontekstin vaikutus muutosprosessin oikeuttamisen strategioihin
 • 17:15-17:30   Päivän lopetus

8. Hallinnon ja kuntatutkimuksen menetelmät, metodologia ja tieteenfilosofia (Tila yliopistolla Päätalo A08)

 • 15.00-15.05 Aloitus ja orientaatio, puheenjohtajat Kanerva Kuokkanen & Pertti Ahonen
 • 15.05-15.35 Kivivirta, V., Laakkonen, M-P., & Kangas, R., Thinking methodology with Whitehead: How predictive algorithms in decentralized systems could be studied in the context of European digital identity?
 • 15.35-16.05 Juutinen, A.M.* (Vuokko Niiranen (UEF), Helena Taskinen (UEF) ja Ari-Veikko Anttiroiko (TUNI), Valmiina palveluintegraation? Kokeilulaki ja hyvinvoinnin integroitu toimintamalli.
 • 16.05-16.35 Weide, M., Kajander, S., & Kuokkanen, K., Kuinka tutkia hallinnon muutoksia entisten kansanedustajien muistitietoaineiston avulla?

Työryhmä 9 Johtaminen ja hallinta hybrideissä – hybridisyyden vaikutukset johtajiin ja johtajuuteen (Tila yliopistolla Päätalo C8)

 • 15:00-15:10      Hybridihallinnan ja -organisaatioiden tutkimus – työryhmän ajatus ja lähtökohdat: Puheenjohtajat Jarmo Vakkuri ja Tomi Rajala, Tampereen yliopisto
 • 15:10-15:35      Kerkko Huhtanen ja Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto: Hybridisoituvat liikuntaseurat paikallisten liikuntapalvelujen tuotannossa
 • 15:35-16:00      Arja-Tuulikki Malin, LAB-ammattikorkeakoulu: Kilpailevat hallinnan kohteet hybridien johtamisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • 16:00-16:10      Tauko
 • 16:10-16:35      Aki Heiskanen, Lapin yliopisto: Yhteisöllinen johtaminen paikallisen hallinnan toimintatapana
 • 16:35-17:00      Krista Willman, Tampereen yliopisto: Hallintaa vai hallinnan puutetta? Kaupunkiviljelyn mahdollistamisen kysymyksiä Tampereella
 • 17:00-17:25      Markus Peltola, Maanpuolustuskorkeakoulu: Sides of the same coin? Conceptualising the intelligence – resilience relationship
 • 17:25-17:30      Keskustelu

Työryhmä 10 Julkisen hallinnon oikeus – siis mitä hallinto-oikeus on huomenna? (Tila yliopistolla Päätalo A06)

15.00-15:15 Matti Muukkonen ja Tomi Voutilainen, Perusajatuksia julkisen hallinnon oikeuden –”projektista”

15.15-16.00 Matti Muukkonen, Kunnan toiminnan adaptoiminen kuntalakiin – menikö kaikki putkeen?

16.00-16.45 Tomi Voutilainen, Hallinnon yleislainsäädäntö – onko kaikki putkessa?

16.45-17:30 Sari Korhonen, Oikeudellisen tiedon esittämisen selkeys – akateeminen harhako?

Työryhmä 11 Digitalisaatio, johtaminen ja työhyvinvointi sosiaali-ja terveysalalla (Tila yliopistolla Päätalo C6)

 • 15.00–15.05 Avaus Pj Outi Kanste
 • 15.05–15.25 Mira Hammarén, Strateginen johtaminen digitaalisen järjestelmän käyttöönoton tukena
 • 15.30–15.50 Suvi Myllymäki, Sosiaali- ja terveydenhuollon esihenkilöiden näkemyksiä osaamisen johtamisesta etävastaanottotyössä
 • 15.55–16.15 Antti Ylitalo, Healthcare personnel’s and leaders’ experiences of leadership and management competencies in digital health services: a qualitative systematic review protocol
 • 16.20-16.30 Tauko
  • Pj Elina Laukka
 • 16.30–16.50 Samuel Salovaara, Tietojärjestelmät osana sosiaalialan tiedolla johtamista – haasteet ja mahdollisuudet
 • 16.55–17.15 Ulla-Mari Kinnunen, Tiedonhallinnan osaaminen ja tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
 • 17.20-17.30 Yhteenveto/loppukeskustelu

Työryhmä 12 Hallinnon resilienssi ja viisas sääntely (Tila yliopistolla Päätalo C5)

 • Leena Jukka, Anssi Keinänen ja Niko Vartiainen, Itä-Suomen yliopisto,
  Tiedon käyttö lainvalmistelussa koronakriisin aikana
 • Ville-Pekka Niskanen, Safira Schubak ja Petri Uusikylä, Vaasan yliopisto, Building Societal Resilience in a Pandemic
 • Tuomo Peltonen, Aalto-yliopisto, Prediction as resilience: Popper, the problem of induction and “risky predictions”
 • Paula Rossi, Vaasan yliopisto, Tampereen yliopisto, Ari-Elmeri Hyvönen, Jyväskylän yliopisto, ja Tapio Juntunen, Aalto-yliopisto, Julkisen palvelujärjestelmän resilienssi: Tarkastelussa Suomen toimet koronakriisin hallinnassa
 • Aino Rantamäki, Vaasan yliopisto, Koronapandemian episteeminen hallinta

Perjantai 19.11.

9:00-11:00

Työryhmä 1 Governing future – Nordic perspective (Tila yliopistolla A3)

 • 9:00-9:05 Opening words from panel chair
 • 9:05-9:20 Kadri Kangro, Tallinn University, Exploring social innovation in public policies in rural municipalities: a case of Võru county, Estonia
 • 9:30-9:45Sofi Perikangas, University of Vaasa, Power, identity and meaning in city planning – Making sense of a co-production process for suburban development
 • 9:55-10:00 Short break
 • 10:00-10:15 Meri Pulkkinen & Lotta-Maria Sinervo & Kaisa Kurkela, Tampere University, Approaching participatory budgeting in local government as a collaborative innovation process
 • 10:25-10:40 Paula Tulppo & Timo Aarrevaara, University of Lapland, Interdependence, knowledge and cooperation in territorial cooperation
 • 10:50-11:00 Closing words from panel chair

Työryhmä 2 Palveluekosysteemit: Arvonmuodostuksen ymmärrys julkisen ja yksityisen sektorin tuottamissa palveluissa

Virtuaalinen työryhmä organisoituu ajasta ja paikasta riippumatta:

Työryhmän videomuotoiset alustukset on nähtävillä alla olevien linkkien kautta. Työryhmä ei kokoonnu samanaikaisesti missään vaiheessa, vaan konferenssin osallistujilla on mahdollisuus, Twitterin välityksellä, ottaa siihen osaa ajasta ja paikasta riippumatta. Kannustammekin virtuaaliseen kanssakäymiseen, eritoten Twitterissä #HKTP21. Halutessanne voitte liittää keskusteluun meitä: @Dr_Korhonen_T @vesasalminen1 @KeijoHouhala.

Salasana videoiden katsomiseen on Arvonluonti#HKTP21

Videot on nähtävillä 31.11.2021 saakka.

Työryhmä 3 Hyvinvointijohtaminen uusiutuvissa palvelurakenteissa (Tila yliopistolla Päätalo A4)

 • 9.00-9.25 Henna Nurmi & Jaana Leinonen, Kohti yhteistyöperustaista toimintakulttuuria? Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävän monitoimijaisen yhteistyön toimintakulttuuriset mahdollisuudet ja haasteet rehtoreiden näkökulmasta
 • 9.25-9.50 Kaisa-Johanna Yli-Tokola, Mielenterveyspalveluihin liittyvä poliittinen päätöksenteko sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymissä Itä- ja Pohjois-Suomessa
 • Tauko
 • 10.00-10.25 Juha Rautiainen, Pelastuslaitoksen henkilöstön työn imun strateginen henkilöstöjohtaminen
 • 10.25-10.50 Marjo Antikainen, Arja Häggman-Laitila & Anja Terkamo-Moisio, Hoitotyön johtajien ja hoitotyöntekijöiden toiminta ja työhyvinvointi COVID-19 pandemian aikana

Lyhyt koonti Jaana Leinonen ja Johanna Lammintakanen

Työryhmä 4: Hybridijohtaminen ja etätyö sote- ja palvelualoilla (Tila yliopistolla Päätalo A2a)

 • 9.00-9.10 Orientaatio, puheenjohtajat Pirkko Kivinen, Hannele Laaksonen
 • 9.10-9.40 Anja Terkamo-Moisio, Suyen Karki, Mari Kangasniemi, Johanna Lammintakanen, Arja Häggman-Laitila, Itä-Suomen yliopisto, Työntekijöiden ja johtajien etäyhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa – integratiivinen kirjallisuuskatsaus
 • 9.40-10.10 Pirkko Kivinen & Hannele Laaksonen, Tampereen ammattikorkeakoulu, Kokemus Sote-alan henkilöstön työstä Covid-pandemian aikana
 • 10.10-10.40 Anne Boundy, Kirsi Järvinen & Hannele Laaksonen, Tampereen ammattikorkeakoulu, Etävertaistuki – Pandemian aikana opittua
 • 10.40-11.00 Loppukeskustelu

Työryhmä 6: Liikunta- ja urheilusektori murroksessa – johtamisen ja hallinnon tila ja tulevaisuus (Tila yliopistolla Päätalo A07)

 • 9.00-9.05 Orientaatio, puheenjohtajat Kati Lehtonen ja Marjukka Mikkonen
 • 9.05-9.35 Karimäki, A., Jyväskylän yliopisto, Poikkihallinnollisuus ja tavoitteellisuus paikallisen liikunnan edistämisessä
 • 9.35-10.05 Oja, S., LIKES, Eetoksen käsite liikuntajohtamisen arvoperustan hahmottamisen välineenä
 • 10.05-10.35 Lehtonen, K.*, Stenvall, J., Hallitusten rooli, osaaminen ja strateginen ajattelu osana urheilun lajiliittojen hallintoa
 • 10.35-11.00 Loppukeskustelu

Työryhmä 7 Sote-johtamisen tulevaisuus – johtajien kierrätetyt tai uudet (v)aatteet (Tila yliopistolla Päätalo A2b)

9:00-9:30 Ilola Kirsi, Itä-Suomen yliopisto, Kriittinen näkökulma ikääntyvien toimijuuteen integroituvissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmissä

9:30-10:00 Karreinen Soila, Tampereen yliopisto, Sote muutosten keskellä – resilienssin rakentaminen osana perusterveydenhuollon keskijohdon työtä

10:00-10:30 Manninen Sirpa, Itä-Suomen yliopisto, Työpaikkaostrakismiin yhteydessä olevat tekijät terveydenhuollossa

10:30-11:00 Ylisirniö Minna, Oulun Yliopisto, Ammattilaisten kokemuksia kunta-alan ja sosiaali- ja terveydenhuollon välisestä yhteistyöstä COVID-19-pandemian aikana Kainuussa: Laadullinen haastattelututkimus

Työryhmä 10 Julkisen hallinnon oikeus – siis mitä hallinto-oikeus on huomenna? (Tila yliopistolla Päätalo A06)

9:00-9:30 Evgeniya Kurvinen, Eurooppalaistuva informaatio-oikeus osana julkisen hallinnon oikeutta

9:30-10:00 Helinä Tiura-Virta,  Automatisoitu päätöksenteko – näkökulmia julkisen hallinnon oikeuden tulevaisuuteen

10:00-10:30 Saanareetta Virikko, Johtajasopimus kunnanjohtajan virkasuhteen päättäjänä

10:30-11:00 Olli Virmajoki, Kunnan ja hyvinvointialueiden palvelusuhteisten asema jatkuvuusperiaatteen ja liikkeenluovutusturvan suhteen

Työryhmä 11 Digitalisaatio, johtaminen ja työhyvinvointi sosiaali-ja terveysalalla (Tila yliopistolla Päätalo C6)

 • 9.00–9.05 Avaus Pj Samuel Salovaara
 • 9.05-9.25 Mikael Malmisalo, Digiajan hallinto sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa: scoping-katsauksen protokolla
 • 9.30–9.50 Janna Nadav, Asiakastietojärjestelmän käyttöönoton ja suunnittelussa mukana olemisen yhteydet sosiaalialan ammattilaisten tietojärjestelmiin liittyvään kuormitukseen
 • 9.55-10.25 Yhteenveto/loppukeskustelu

Työryhmä 12 Hallinnon resilienssi ja viisas sääntely (Tila yliopistolla Päätalo C5)

 • Marilla Kortesalmi, Laura Erkkilä ja Valdemar Kallunki (Laurea-ammattikorkeakoulu), Sosiaalinen oppiminen ja tiedon rakentuminen some-ryhmissä covid19 -kriisin aikana
 • Harriet Lonka (Laurea-ammattikorkeakoulu) ja Harri Jalonen (Vaasan yliopisto),
  Tiedon huoltovarmuus – episteemistä hallintaa vai intressipohjaista hämmentämistä?
 • Markus Peltola (Maanpuolustuskorkeakoulu) ja Petri Uusikylä (Vaasan yliopisto),
  “Intel Inside” – Towards a theory of intelligence adaptation