Ohjelma

Esitysten abstraktit löytyvät täältä: AITU22 JATKUVA AIKUISKASVATUS

Torstai 10.2.2022

10.00–10.30 Tutkimuspäivien avajaiset ja tervetulosanat

10.30–11.30 Pääluento: Kirjailija Juha Hurme, Mitä tulisi ajatella aikamme sivistyksen tilasta? – Juicea siteeraten, ”Kone käy eikä koskaan lakkaa, on lapset ruokaa sen ja aikuiset sen kakkaa.”

11.30–12.15 Lounastauko

12.15–12.30 Aikuiskasvatuksen vuoden 2021 tiedeartikkelin julkistaminen

Minna Santaoja: Ampiaisten valepesien virkkaus monilajisen yhteiselon tunnusteluna. Aikuiskasvatus, 41(2), 127–139.   https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109322/64151

12.30–14.00 Teemaryhmät sessio 1

 • Teemaryhmä 3, Feminismi, ekokriisi ja aikuiskasvatus – Kriittistä aikuiskasvatusta 2020-luvulla (1/2)
 • Teemaryhmä 5, Aikuiskasvatuksen näkökulmia rikkoviin elämäntilanteisiin (1/3)
 • Teemaryhmä 6, Jatkuva oppiminen ja hyvinvointi työssä (1/3)
 • Teemaryhmä 8, Muutoskyvykkyyden oppiminen ja kehittämien työelämässä (1/2)
 • Teemaryhmä 10 Tunteet, toimijuus ja työelämän katkokset (1/3)
 • Teemaryhmä 11, Sivistyksen tilat (1/2)

14.00–14.15 Tauko

14.15–15.45 Teemaryhmät sessio 2

 • Teemaryhmä 3, Feminismi, ekokriisi ja aikuiskasvatus – Kriittistä aikuiskasvatusta 2020-luvulla (2/2)
 • Teemaryhmä 5, Haavoilla. Aikuiskasvatuksen näkökulmia rikkoviin elämäntilanteisiin (2/3)
 • Teemaryhmä 6, Jatkuva oppiminen ja hyvinvointi työssä (2/3)
 • Teemaryhmä 8, Muutoskyvykkyyden oppiminen ja kehittämien työelämässä (2/2)
 • Teemaryhmä 10 Tunteet, toimijuus ja työelämän katkokset (2/3)
 • Teemaryhmä 11, Sivistyksen tilat (2/2)

15.45–16.00   Tauko

16.00–17.30   Teemaryhmät sessio 3

 • Teemaryhmä 1, Adult education as a means of creating hope for the future / Aikuiskasvatus luomassa tulevaisuuden toivoa (1/2)
 • Teemaryhmä 2, Elinikäinen oppiminen digitaalisessa mediayhteiskunnassa (1/2)
 • Teemaryhmä 5, Aikuiskasvatuksen näkökulmia rikkoviin elämäntilanteisiin (3/3)
 • Teemaryhmä 6, jatkuva oppiminen ja hyvinvointi työssä (3/3)
 • Teemaryhmä 7, Kohti kriittistä aikuiskasvatuksellista ymmärrystä korkeakoulutuksen murroksesta (1/2)
 • Teemaryhmä 10, Tunteet toimijuus ja työelämänkatkokset (3/3)

17.30–18.30 Aikauiskasvatuksen Tutkimusseuran vuosikokous

Perjantai 11.2.2022

8.30–10.00   Teemaryhmät sessio 4

 • Teemaryhmä 1, Adult education as a means of creating hope for the future/ Aikuiskasvatus luomassa tulevaisuuden toivoa (2/2)
 • Teemaryhmä 2, Elinikäinen oppiminen digitaalisessa mediayhteiskunnassa (2/2)
 • Teemaryhmä 7, Kohti kriittistä aikuiskasvatuksellista ymmärrystä korkeakoulutuksen murroksesta (2/2)
 • Teemaryhmä 9, Pedagogisen johtamisen monet mahdollisuudet (1/1)

10.00–10.15 Tauko

10.15–11.15   Pääluento: Yliopistotutkija Jaana Parviainen (Tampereen yliopisto), Kun tieto ei enää riitä: Tietämättömyyden tutkimus osana aikuiskasvatusta

11.15–11.30    Tauko

11.30–12.30   Penkkikahvila: Kansalaiset kuplassa –  Mihin sivistystä tarvitaan?

Avoin linkki penkkikahvilaan: https://tuni.zoom.us/j/67997299642  (Meeting ID: 679 9729 9642)

12.30–13.00  Tunnustusten jako ja konferenssin päätös

 

Teemaryhmien aikataulut:

Teemaryhmä 1, Adult education as a means of creating hope for the future / Aikuiskasvatus luomassa tulevaisuuden toivoa:

To 16.00–17.30 Sessio 3:

 • Marja Ahola ja Anita Hartikainen, Kokemuksia semilukutaitoisten maahanmuuttajien tablettikurssilta Suomessa – ”Kun tulin Suomeen, pidin kynää kädessäni ensimmäisen kerran. Älypuhelin minulla jo oli”
 • Sirpa Ylimaula, Verkostoyhteistyön mahdollisuudet nuorten vaihtoehtoisten koulutuspolkujen kehittämiseksi
 • Katri Mäkinen ja Anja Heikkinen, Kurkistus Komeettaan – yhteistutkimus työllistymistä edistävässä hankkeessa

Pe 8.30–10.00 Sessio 4:

 • Jaakko Hyytiä ja Paula Alanen, A Multilevel Approach to Participating Vocational Training in Finnish Prisons
 • Hanna Toiviainen, EduMAP for mapping communicative ecologies
 • Miira Häkkinen, Aikuisten maahanmuuttaneiden kokemus kielenopiskelusta rakentamassa hyvinvointia Suomessa ja Saksassa

 

Teemaryhmä 2, Elinikäinen oppiminen digitaalisessa mediayhteiskunnassa

To 16–17.30 Sessio 3:

 • Aavikko: Digitaitojen vertaisohjaus-toiminta kehitysvammaisten vertaisohjaajien kokemana
 • Hänninen & Korpela: Läheisasiantuntijoiden rooli digitaitojen informaalissa oppimisessa myöhemmällä iällä
 • Koski: Ikäihmisten onnistunut digitaalinen osallisuus: osaamisen jakaminen osallistavassa tutkimuksessa
 • Rivinen: Ikäihmisten medialukutaidon geragogiikan kehittäminen
  design-perustaisen tutkimuksen keinoin

Pe 8.30–10.00 Sessio 4:

 • Ojala & Karjalainen: Informaatioteknologian alojen onnistuneissa täydennyskoulutuksissa opetellaan muutakin kuin tietoteknisiä taitoja
 • Rivinen, Vuojärvi, Rasi-Heikkinen, Elo, Jokelainen & Ahokumpu: Korkeakouluyhteistyöllä kohti aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen parempaa ohjausosaamista
 • Uotinen, Tyrväinen & Valkonen: Kirjoitettujen viestien kuunteleminen korkeakouluopintojen eriaikaisessa verkkokeskustelussa

 

Teemaryhmä 3, Feminismi, ekokriisi ja aikuiskasvatus – Kriittistä aikuiskasvatusta 2020-luvulla

To 12.30–14.00 Sessio 1:

 • Päivi Kosonen – Shaming of Single Mothers Pursuing Doctoral Education – An Autoethnography of Entering Academia
 • Jan Varpanen ja Tapio Santala –Kysyminen ja elämän tarkoitus

To 14.15–15.45 Sessio 2:

 • Johanna Kallio ja Jan Varpanen – Itsekasvatus antroposeenin ajassa: elonkirjon hoivaaminen kriittisenä käytäntönä
 • Outi Ylitapio-Mäntylä ja Lenita Hietanen – Eettinen kohtaaminen ohjaussuhteessa – vallan ja vastavallan kietoutumat

Teemaryhmä 4, Freire ja vapauttava aikuiskasvatus:

Teemaryhmä on peruttu

 

Teemaryhmä 5, Haavoilla. Aikuiskasvatuksen näkökulmia rikkoviin elämäntilanteisiin

To 12.30–14.00 Sessio 1:

 • Iiris Lehto: avaus ja vuosikirjan teeman ja sisältöjen esittely
 • Maija Korhonen, Päivi Siivonen & Ulpukka Isopahkala-Bouret: Sinnikkään työntekijän ihanne ja haavoittuvuus naisten asiantuntijatyössä
 • Anna-Mari Simunaniemi (esittäjä), Santeri Halonen, Tiina Salmijärvi & Niina Impiö: Mikroyrittäjien haavoittuvuus ja parantava valmennus koronakriisissä
 • Satu Mättö, Mirjami Ikonen & Taina Savolainen: Parantaako aika haavat luottamuksen rikkoutuessa? Narratiivinen tutkimus suomalaisilta työpaikoilta
 • Yhteinen keskustelu noin 10 min

To 14.15–15.45 Sessio 2:

 • Anne Elina Akola & Eeva-Kaisa Rönkä: Erityisherkkyys, muusikot ja kuormittava työ – voimavaroja ryhmävalmennuksella
 • Päivi Armila & Mari Käyhkö: Kehkeytyvän aikuisuuden kipupisteitä
 • Taina Savolainen & Mirjami Ikonen: Autoetnografia haavoittumisen tutkimuksessa
 • Yhteinen keskustelu noin 10 min

To 16.00–17.30 Sessio 3:

 • Anne Virtanen: Määrällisten tutkimusmenetelmäopintojen aikana syntyneet haavat sekä niiden juuret ja parannuskeinot – Kasvatustieteen opiskelijoiden näkökulma
 • Erja Laakkonen: Kohtuus kohtuuttomuuden maailmassa
 • Erja Laakkonen ja Iiris Lehto & yleisö: Loppukeskustelu
 • Kirjan kirjoittajien yhteinen tuokio

Teemaryhmä 6, Jatkuva oppiminen ja hyvinvointi työssä

To 12.30–14.00 Sessio 1 (Oppiminen ja hyvinvointi):

 • Soila Lemmetty & Kaija Collin: Mitä on kestävä työssä oppiminen?
 • Pauliina Rikala & Kaisa Silvennoinen: Onko teknostressi asennekysymys? Teknologinen osaaminen jatkuvan oppimisen mahdollistajana
 • Ilmari Puhakka, Markku Niemivirta, Liisa Postareff & Petri Nokelainen: Tavoiteorientaatiot työssä: Rakennusalan työntekijöiden tavoiteorientaatioprofiilit ja niiden yhteydet minäpystyvyyteen, oppimisen lähestymistapoihin ja työn imuun

To 14.15–15.45 Sessio 2 (Oppiminen ja ammatilliset polut)

 • Annika Lepola: Systeeminen yhdessäoppiminen työelämässä
 • Sara Keronen: Henkilöstön käsitykset yhteisöohjautuvasta työssä oppimisesta IT-alan organisaatiossa ja keskussairaalassa
 • Eeva Leinonen, Mirja Väänänen & Anna-Mari Simunaniemi: Mikroyrittäjä tulevaisuuden polulla – osaamisilla ja ennakoinnilla toimintaympäristön muutoksia kohti

To 16.00–17.30 Sessio 3 (Oppimisen tuki ja johtaminen)

 • Marianne Jaakkola: Organisaatio jatkuvan työssä oppimisen mahdollistajana
 • Katja Köykkä: Intuitiolla mennään ja verkostoissa johdetaan – Esihenkilöiden tarinoita ammatillisen osaamisen johtamisesta
 • Heta Rintala, Liisa Postareff & Essi Ryymin: Palaute jatkuvan oppimisen edistäjänä työssä

 

Teemaryhmä 7, Kohti kriittistä aikuiskasvatuksellista ymmärrystä korkeakoulutuksen murroksesta

To 16.00–17.30 Sessio 3:

 • Tiina Junkkari, Miten kävi ammattikorkeakoulututkinnon aikuiskoulutuksessa?- AMK-tutkinnon aikuiskoulutus maakunnissa 1997–2015
 • Johanna Annala, Tiedon rajat yliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhteisissä opetussuunnitelmissa
 • Eero Pantzar, Jatkuva oppiminen – elinikäisen oppimisen uhka
 • Tuomas Tervasmäki, Jatkuva oppimisen reformi – mitä on tekeillä? Valotuksia jatkuvan oppimisen ideologisiin perustoihin

Pe 8.30–10.00 Sessio 4:

 • Päivi Siivonen, Heli Mutanen, Maija Korhonen, Inka Hirvonen ja Katri Komulainen, Ulpukka Isopahkala-Bouret ja Nina Haltia, Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyys ja koulutus- ja työelämätrajektorit. Pienten kertomusten analyysi laadullisessa seurantatutkimuksessa
 • Timo Nevalainen, Yhteistyön ja yhteisöllisyyden muutos hybridiyhteisöissä
 • Sirpa Törmä ja Sirpa Mäkinen, Näkökulmia yliopisto-opiskelijan itseohjautuvuuteen

 

Teemaryhmä 8, Muutoskyvykkyyden oppiminen ja kehittäminen työelämässä

To 12.30–14.00 Sessio 1:

 • Kati Tikkamäki& Pauliina Tiuraniemi & Hanne Mäki-Hakola: Muutoskyvykkyyttä oppimassa ja kehittämässä Mara-alalla
 • Hannele Kerosuo: Kohti jaettua osaamista rakennusalalla vertaisoppimalla
 • Heljä Franssila: Ilmiöpohjaiset, poikkihallinnolliset työkäytännöt valtionhallinnossa – mahdollistajat ja jarruttajat

To 14.15–15.45 Sessio 2:

 • Annukka Tapani: Oppiminen ja muutoskyvykkyys korkeakouluyhteisöissä
 • Ritva Ylitervo: Jatkuva oppiminen ja ammatillinen toimijuus Miten ammatillinen toimijuus kytkeytyy jatkuvan oppimisen kenttään?

Teemaryhmä 9, Pedagogisen johtamisen monet mahdollisuudet

Pe 8.30–10.00 sessio 4:

 • Tommi Haapaniemi, Pedagoginen johtaminen yliopiston oppimisympäristöjen kehittämistoiminnassa
 • Pia Kola-Torvinen, Pedagoginen johtaminen kasvatus- ja koulutusalan johtajien silmin

Teemaryhmä 10, Tunteet, toimijuus ja työelämän katkokset

To 12.30–14.00 Sessio 1:

 • Petri Ruotsalainen. Miten kehoa ja tunteita on käsitelty ammatillisen toimijuuden kirjallisuudessa?
 • Katja Vähäsantanen ym. Ammatillinen toimijuus ja tunteet – käsi kädessä kuljemme työelämässä?
 • Sanna Raiskio. Toimijuuden ja tunteiden merkitys yrityskulttuurin muutosmatkalla
 • Heini Ikävalko ym. Tunnetoimijuuden tukeminen interventiolla; taitoja ja tekoja tunteisiin työssä

To 14.15–15.45 Sessio 2:

 • Helena Taskinen. Tarinoita lähihoitaja-ammatinvalinnasta keski-iässä
 • Anne Airaksinen. Herkkyyden kokemuksia muistelutyön menetelmin
 • Susanna Paloniemi ym. Tunteet yhteisöllisissä työssä oppimisen prosesseissa

To 16.00–17.30 Sessio 3:

 • Terhi Ek. ”Pitää olla ammattitaitoisia ihmisiä töissä” – Eettinen stressi ja professionaalisen rohkeuden tarve
 • Miira Häkkinen. Mikä turhauttaa kotoutumiskoulutuksen kielenopettajaa?
  Äänessä koulutuksen toteuttajat Suomessa ja Saksassa
 • Sari Niukkanen: Lapsen etu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun aikana varhaiskasvatuksen opettajien käsityksinä ja kokemuksina

Teemaryhmä 11, Sivistyksen tilat

To 12.30–14.00 Sessio 1:

 • Reijo Miettinen, professori emeritus, Helsingin yliopisto: ”J. V. Snellmanin sivistyskäsitteen merkityksestä aikuiskasvatustieteelle”
 • Eeva Kallio, Jyväskylän ylisopisto: ”Moderni viisaustutkimus ja sivistys: lupauksia ja ongelmia?”

To 14.15–15.45 Sessio 2:

 • Marion Fields, asiantuntija, Opintokeskus Sivis: ”Järjestöt sivistyksen tilana nyt ja tulevaisuudessa”
 • Riikka Suhonen (ja työryhmä Hannele Cantell, Hanna Weselius ja Terhi Kouvo), tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto: ”Kuoroyhteisö sivistyksen tilana”
 • Annika Pastuhov & Ari Sivenius,, tutkijatohtori,  Åbo Akademi: ”Suomalaisten eduskuntapuolueiden jäsenkoulutuskäytäntöjen sivistyskäsitykset”