Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 2022

10.-11.2.2022, Tampereen yliopisto

Tietoa tapahtumasta

Jatkuva aikuiskasvatus

Ehdota teemaryhmää 8.10.2021 mennessä! (Jatkettu viikolla)

Aikuiskasvatuksen Tutkimuspäivät Tampereen yliopistossa 10.-11.2.2022

Miten aikuiskasvatustutkimus voi tarttua globaaleihin uhkiin ja niistä aiheutuviin katkoksiin? Yhteiskunnan murrokset ovat usein myös aikuiskasvatuskäytäntöjen ja -tutkimuksen käännekohtia, joissa jatkuvuus kyseenalaistetaan. Pandemian poikkeusolot ovat paitsi konkretisoineet globaaleja uhkia, niin myös merkinneet arjen katkoksia yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla. On syytä pohtia, voiko aikuiskasvatustutkimuksen tuottama tieto sanoittaa uudelleen sivistyksen, kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tehtäviä paikallisissa ja globaaleissa yhteisöissä. Osoittaako tutkimus murroskohtia ja kanavoiko se aikuiskasvatuksen toimijoiden huolen kaikkien elonyhteisöjen jatkuvuudesta?  Entä voiko jatkuvaa oppimista tutkia yksilön muutosvalmiutta laajempana ilmiönä – aikuiskasvatuksellisena ymmärryksenä, jolla tulevaisuuden kiperiä kysymyksiä jäsennetään ja ratkotaan? Kutsumme osallistujia yliopistoista, tutkimuslaitoksista, ammattikorkeakouluista ja muista asiantuntijayhteisöistä keskustelemaan näistä tärkeistä teemoista.

Teemaryhmäehdotukset

Ehdota teemaryhmää osoitteeseen AITU2022@tuni.fi 8.10.2021 mennessä.
Lähetä ytimekäs otsikko ja enintään 100 sanan kuvaus teemaryhmän aiheesta ja minkälaisia esityksiä ryhmään toivotaan. Liitä mukaan teemaryhmän vetäjän tai vetäjien sähköpostiosoitteet.

Tutkimuspäivät toteutetaan hybriditapahtumana, joten lähi- ja etäosallistuminen on mahdollista.

Järjestäjät

Seuraavat tahot ovat järjestämässä tapahtumaa.