Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 10.-11.2.2022

Zoom-linkit tapahtumaan lähetetään ilmoittautuneiden sähköpostiin. Jälki-ilmoittautuminen auki 9.2. asti.

Jatkuva aikuiskasvatus

Aikuiskasvatuksen Tutkimuspäivät, Zoom 10.-11.2.2022

Miten aikuiskasvatustutkimus voi tarttua globaaleihin uhkiin ja niistä aiheutuviin katkoksiin? Yhteiskunnan murrokset ovat usein myös aikuiskasvatuskäytäntöjen ja -tutkimuksen käännekohtia, joissa jatkuvuus kyseenalaistetaan. Pandemian poikkeusolot ovat paitsi konkretisoineet globaaleja uhkia, niin myös merkinneet arjen katkoksia yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla. On syytä pohtia, voiko aikuiskasvatustutkimuksen tuottama tieto sanoittaa uudelleen sivistyksen, kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tehtäviä paikallisissa ja globaaleissa yhteisöissä. Osoittaako tutkimus murroskohtia ja kanavoiko se aikuiskasvatuksen toimijoiden huolen kaikkien elonyhteisöjen jatkuvuudesta?  Entä voiko jatkuvaa oppimista tutkia yksilön muutosvalmiutta laajempana ilmiönä – aikuiskasvatuksellisena ymmärryksenä, jolla tulevaisuuden kiperiä kysymyksiä jäsennetään ja ratkotaan? Kutsumme osallistujia yliopistoista, tutkimuslaitoksista, ammattikorkeakouluista ja muista asiantuntijayhteisöistä keskustelemaan näistä tärkeistä teemoista.

Tutkimuspäivät toteutetaan kokonaan etätapahtumana pahentuneen pandemiatilanteen vuoksi.

Järjestäjät

Seuraavat tahot ovat järjestämässä tapahtumaa.