Puhujat

Antti Majavan kuva

Antti Majava

Antti Majava (KuM) on taiteilija ja väitöskirjatutkija (HY / DENVI), joka on perehtynyt työssään ekologisten kysymysten sosiaalisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin. Häntä kiinnostavat erityisesti energian tuotannon ja käytön kulttuuriset sidonnaisuudet; mihin ja kuinka paljon energiaa yhteiskuntamme tarvitsevat? Majava tutkii myös taiteen roolia kulttuuristen totunnaisuuksien muuttajana, ja osana ekologisten kriisien torjumiseksi tarvittavaa energiamurrosta. Hän on sosioekologiseen monitieteiseen tutkimukseen ja tiedeviestintään keskityvän BIOS-tutkimusyksikön sekä ekologisia kysymyksiä koskevaa taiteellista ja tieteellistä työtä yhdistävän Mustarinda-seuran perustajajäsen.

Suvi Holmbergin kuva

Suvi Holmberg

Suvi Holmberg työskentelee yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa / Porin yksikössä sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa. Hänen väitöskirjatutkimuksensa käsittelee rinta- ja eturauhassyöpään sairastumista arjen kontekstissa. Keskeistä tutkimuksessa on syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä näkökulma ja ne sosiokulttuuriset ja ruumiilliset ympäristöt, joissa sairauden kanssa terveydenhuollon ulkopuolella eletään. Suvi Holmbergin erityisiä kiinnostuksen kohteita tutkimuksessa ovat vaikeissa elämäntilanteissa ja haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten arki sekä arjen jäsentyminen syöpään sairastumisen yhteydessä, syöpään sairastuminen sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä sekä sairausarki teoreettisena käsitteenä. Muita tutkimuksellisia painopistealueita ovat laadullinen terveystutkimus, kirjoitetut tutkimusaineistot, liikkuva etnografia sekä diskursiiviset analyysimenetelmät.

Meri Koivusalo

Meri Koivusalo on globaalin terveyden professori Tampereen Yliopistossa. Hän aloitti tutkijanuransa ympäristöepidemiologiasta, mutta tehtyään tausta-analyysiä globaalin terveyspolitiikan toimijoista yhdessä Eeva Ollilan kanssa siirtyi tutkimaan vahvemmin kansainvälisiä terveyspolitiikan toimijoita, instituutioita ja politiikkaa. Meri Koivusalon tutkimus on kohdentunut sittemmin terveyspalvelujärjestelmiin ja Euroopan Unionin terveyspolitiikkaan sekä siihen, miten muiden sektorien toimet vaikuttavat terveyspolitiikan liikkumavaraan sekä terveydestä muissa politiikoissa. Viimeisten vuosien aikana Koivusaloa on kiinnostanut tutkimus globalisaation vaikutukset terveyspolitiikkaan sekä globaalin terveyspolitiikan ja ympäristöpolitiikan yhteiset ja eriävät tavoitteet.

Anne Ylikosken kuva

Anne Ylikoski

Anne Ylikoski työskentelee sosiaalityöntekijänä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntoutustutkimuspoliklinikalla. Tätä edeltäen hän on toiminut Satakunnan sairaanhoitopiirissä mm. nuorten neuropsykiatrisessa työryhmässä ja yleissairaalapsykiatrialla. Nykyisessä työssä Ylikosken tehtävät painottuvat kuntoutujien elämäntilanteiden selvittelyyn, heidän työ- ja toimintakykynsä arviointiin sekä monipuolisiin kuntoutuksen ja sosiaaliturvan kysymyksiin.

Sosiaalityön tehtäviin Ylikoski siirtyi v. 2011 työskenneltyään tätä ennen koulutuksen ja it-alan tehtävissä v. 2010 asti. Ylikoski on koulutukseltaan YTM (sosiaalityö) ja DI (tietotekniikka).