Puhujat

Antti Majavan kuva

Antti Majava

Antti Majava (KuM) on taiteilija ja väitöskirjatutkija (HY / DENVI), joka on perehtynyt työssään ekologisten kysymysten sosiaalisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin. Häntä kiinnostavat erityisesti energian tuotannon ja käytön kulttuuriset sidonnaisuudet; mihin ja kuinka paljon energiaa yhteiskuntamme tarvitsevat? Majava tutkii myös taiteen roolia kulttuuristen totunnaisuuksien muuttajana, ja osana ekologisten kriisien torjumiseksi tarvittavaa energiamurrosta. Hän on sosioekologiseen monitieteiseen tutkimukseen ja tiedeviestintään keskityvän BIOS-tutkimusyksikön sekä ekologisia kysymyksiä koskevaa taiteellista ja tieteellistä työtä yhdistävän Mustarinda-seuran perustajajäsen.

Tuula Helne

Tuula Helne

Tuula Helne on kestävän hyvinvoinnin tutkija ja ekososiaalipoliitikko, joka työskentelee Kelan tutkimusyksikössä johtavana tutkijana. Viime aikoina hän on tutkinut työttömyyttä kohdanneiden nuorten tulkintoja yhteiskunnasta, työstä, hyvinvoinnista ja sosiaaliturvasta. Kestävän hyvinvoinnin saralla hänen julkaisuihinsa kuuluu ns. Sininen trilogia eli kolme kirjaa kestävästä hyvinvoinnista (Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla, Yhteyksien kirja – Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla sekä Kriisi-istunto: Dialogi ekologiseen hyvinvointivaltioon siirtymisestä) sekä aihetta käsitteleviä artikkeleita kansainvälisissä lehdissä ja kirjoissa (myös ekososiaalityötä sivuten). Tuula Helneen aikaisemmat julkaisut käsittelevät sosiaaliturvan historiaa elokuvan kautta, sosiaalipolitiikan perustaa ja suuntaa, yhteiskunnallisia vääryyksiä sekä syrjäytymiskeskustelua. Hänen tutkimusintressinsä on ennen kaikkea kriittinen ja kaiken kattavana tavoitteena yhteiskunnan ekososiaalisen transformaation edistäminen.

Kuva: A. Söderblom/Kela

Meri Koivusalo

Meri Koivusalo on globaalin terveyden professori Tampereen Yliopistossa. Hän aloitti tutkijanuransa ympäristöepidemiologiasta, mutta tehtyään tausta-analyysiä globaalin terveyspolitiikan toimijoista yhdessä Eeva Ollilan kanssa siirtyi tutkimaan vahvemmin kansainvälisiä terveyspolitiikan toimijoita, instituutioita ja politiikka. Meri Koivusalon tutkimus on kohdentunut sittemmin terveyspalvelujärjestelmiin ja Euroopan Unionin terveyspolitiikkaan sekä siihen, miten muiden sektorien toimet vaikuttavat terveyspolitiikan liikkumavaraan sekä terveydestä muissa politiikoissa. Viimeisten vuosien aikana Koivusaloa on kiinnostanut tutkimus globalisaation vaikutukset terveyspolitiikkaan sekä globaalin terveyspolitiikan ja ympäristöpolitiikan yhteiset ja eriävät tavoitteet.

Anne Ylikosken kuva

Anne Ylikoski

Anne Ylikoski työskentelee sosiaalityöntekijänä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntoutustutkimuspoliklinikalla. Tätä edeltäen hän on toiminut Satakunnan sairaanhoitopiirissä mm. nuorten neuropsykiatrisessa työryhmässä ja yleissairaalapsykiatrialla. Nykyisessä työssä Ylikosken tehtävät painottuvat kuntoutujien elämäntilanteiden selvittelyyn, heidän työ- ja toimintakykynsä arviointiin sekä monipuolisiin kuntoutuksen ja sosiaaliturvan kysymyksiin.

Sosiaalityön tehtäviin Ylikoski siirtyi v. 2011 työskenneltyään tätä ennen koulutuksen ja it-alan tehtävissä v. 2010 asti. Ylikoski on koulutukseltaan YTM (sosiaalityö) ja DI (tietotekniikka).