Programme

TAU-AGE PROGRAMME

Friday 8, September, 2023

8.30 Morning coffee at Linna-building, 1st floor

9.00 Tervetuloa/Welcome, Linna K103

  • Professor of Gerontology Anu Siren

9.15 Avaussanat: Tampereen yliopisto monitieteisen ikääntymisen tutkimuksen pioneerina/Tampere University as a pioneer in multidisciplinary aging research, Linna K103

  • Vice president Tapio Visakorpi

9.30–10.30 Väestön ikääntymisen moninaiset vaikutukset eri tutkimusaloilla/The various impacts of population aging in different fields of research, Linna K103

  • Associate professor of Insurance science Timo Rintamäki, MAB
  • Professor of Architecture and Housing Design Sofie Pelsmakers, BEN
  • Professor of Nordic languages Camilla Lindholm, ITC

10.30–11.30 Workshop, Linna K103

11.30–12.30 Lunch (at one’s own expence)

12.30–14.00 Sessions

  • Perhe ja sukupolvet, Linna K108
  • Environments & Contexts of Aging, Linna K109

14.00–14.30 Coffee break

14.30–16.00 Sessions

  • Yhteiskunta ja järjestelmät, Linna K108
  • Innovations and early detection of illness, Linna K112
  • Social Inclusion and loneliness, Linna K109: This session will present new conceptual, empirical and methodological perspectives on loneliness research being conducted at Brunel University London, as well as research-led teaching carried out at Tampere University showing how architectural design strategies may palliate loneliness and social isolation through the creation of physical frameworks that boost community bonds in public buildings. The collaboration between Brunel University London and Tampere University in the area of Ageing & Wellness is carried out through the project called “Older adults’ loneliness and social isolation”, which exchanges knowledge on the topic gained through empirical interdisciplinary studies done at both universities. The project is funded by Research England funded I3 strategic collaboration project and Tampere University’s seed funding.

16.00 – cocktails, Cafe & Aula Toivo (Main Building, Tampere University)

Sessions and presenters

8.9. at 12.30–14

Perhe ja sukupolvet, Linna K108

chair Mira Palonen (in Finnish)

Mira Palonen ym.: Interventioiden ja perheen tuen merkitys iäkkäiden kotona asuvien henkilöiden kaatumistapaturmissa

Eveliina Kaukkila: Teknologiat muistisairasta puolisoaan hoitavien ikääntyvien omaishoitajien arjessa

Kristina Tiainen ym.: Sosiaalinen aktiivisuus, osallistuminen ja itsearvioitu terveys 65–84-vuotiailla suomalaisilla: SoWell-kyselytutkimuksen tuloksia

Kaarina Hippi & Hanna Lappalainen: Sukupolvien välisyys kielikäsityksissä ja -kokemuksissa

Mari Heitto ym.: Muistisairauden vaikutukset sairastuneen elämänlaatuun sairastuneiden itsensä ja omaisten kuvailemana

Environments & Contexts of Aging, Linna K109

chair Kirsi Lumme-Sandt (in English)

Terhi Ravaska ym.: Relabeling, retirement and regret

Katariina Tuominen: Making space for social relations – Understanding social relationships of older people in the context of social spaces

Jonathan Taylor & Anna-Kaisa Viitanen: Adapting Elderly Residences for Climate Resilience

Kirsi Lumme-Sandt & Sanna Kivimäki: Gendered portraits of the older adults of a Nordic welfare state

Lina Van Aerschot: Living with Dementia: Social relational perspective to sustainable care

 

8.9. at 14.30–16

Yhteiskunta ja järjestelmät, Linna K108

chair Leena Forma (in Finnish)

Marja Jylhä ym.: Luottavatko 65–84-vuotiaat suomalaiset yhteiskuntaan? Tuloksia SoWell-tutkimuksen kyselystä

Petri Purola ym.: Ikääntyvien ihmisten näkökyky ja silmäsairaudet – vaikutukset elämänlaatuun ja yhteiskunnan kustannuksiin

Leena Forma ym.: Characteristics of home care clients in Finland

Annamaija Paunu & Hannele Väyrynen: Kustannushyötyanalyysi (KuHA) -malli ikääntyvien hoidossa käytettävien teknologioiden arviointiin

Sirpa Gränö ym.: Kehitysvammaisten ihmisten siirtymä vanhuuden eläkeläisyyden vaiheeseen

Innovations and early detection of illness, Linna K112

chair Pedro A Moreno-Sanchez (in English)

Pedro A. Moreno-Sanchez: Prediction of adverse outcomes associated with ageing: a data-driven approach

Anna Slocinska: Investigating Early Symptoms of Parkinson’s Disease from Prosody Impairments

Kamilia Tanjung: Exposure to high physical and psychological work demands and risk of all-cause mortality: a 29-year follow-up of Finnish public sector employees

Social Inclusion and loneliness, Linna K109

chair Fernando Nieto (in English)

Christina Victor ym.: New conceptual, empirical and methodological perspectives on loneliness research

Rosana Rubio-Hernandez & Fernando Nieto Fernández: Architecture for Intergenerational Community Bonds