Tampereen yliopiston Ikääntymisen tutkimuksen symposium 8.9.2023

TAU-AGE symposium 8.9.2023
Tampereen yliopisto, Linna-rakennus (Kalevantie 5)

Tutkimuksella parempaan vanhuuteen!

Pitkä ikä on ihmiskunnan suurin saavutus, mutta myös tämän hetken suuri globaali haaste. Tampereen yliopistossa tehdään monenlaista vanhenemiseen ja ikääntyvään yhteiskuntaan kohdistuvaa tutkimusta. Yliopistossamme on paljon myös sellaista tutkimusta, jolla on toistaiseksi tunnistamatonta potentiaalia vastata ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin. Yhteistyöllä ja verkostoitumalla vahvistamme tutkimuksemme tuloksellisuutta ja näkyvyyttä.

Kutsumme koolle kaikki Tampereen yliopiston tutkijat, jotka ovat kiinnostuneita:
• vanhenemisen biologisista, psykologisista ja sosiaalisista ulottuvuuksista, ja ikääntyvästä yhteiskunnasta
• ikääntyvien ihmisten terveydestä, hoivasta, hoidosta ja palveluista
• vanhuusiän aktiivisuudesta, harrastuksista ja sosiaalisista suhteista
• vanhuuden taloudesta ja vanhuuspolitiikasta
• työurien pidentämisestä, eläkkeelle jäämisestä ja eläkkeellä olemisesta
• teknologiasta hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa, ikäteknologiasta
• digitalisaatiosta ikääntyvässä yhteiskunnassa
• ikääntyvän yhteiskunnan elinympäristöistä ja infrastruktuureista
• muista ihmisen vanhenemiseen tai ikääntyvään yhteiskuntaan liittyvistä kysymyksistä

Tule tutustumaan muihin tutkijoihin ja kertomaan omasta tutkimuksestasi. Luodaan yhdessä uusia keinoja vastata ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin ja vahvistetaan Tampereen yliopiston monitieteistä ikääntymistutkimusta.

TAU-AGE -symposium pidetään yliopiston Keskustakampuksella Linnassa, Kalevantie 5. Symposiumissa on plenary-luentoja, temaattisia sessioita ja posterinäyttely. Tilaisuuden järjestää Gerontologian tutkimuskeskus (www.gerec.fi).