Sessio 4 Työelämän tutkimuspäivät

Perjantai 16.09 klo 9.00 - 10.45

Työryhmät ja esitykset

Etätyön ajankohtaisia haasteita ja mahdollisuuksia (PJ: Bordi)

 1. Koponen & Salin: Etäjohtamisen käsiteanalyysi
 2. Huhtasalo & Mäkitalo: Etäpalveluiden vuorovaikutuksen haasteet
 3. Pohjola ym.: Miten etäpalaverien vuorovaikutuksen laatua voi parantaa?
 4. Bordi ym.: Teknostressitekijät peruskoulun opettajan työssä korona-aikana

Työntekijöiden arviointi ja testaaminen (PJ: Ahopelto, Liinamo, Peteri, Ruusuvuori)

 1. Liinamo: Persoonallisuustesti sosiologisen tutkimuksen kohteena
 2. Seppänen ym.: Arviointi eli reittaus alustatyössä – ja kuinka alustatyön suorittajat arvioivat reittausta?
 3. Kallio: Laadunvarmistus osana henkilöstön arviointia yliopistoissa
 4. Ahopelto ym.: ”Keskimääräisen empaattinen” – persoonallisuuspiirteistä neuvotteleminen rekrytointihaastatteluissa

Hybridiyrittäjyyden haasteet ja mahdollisuudet (PJ: Kangas, Viljamaa)

 1. Kangas ym.: Rahasta ja rakkaudesta – sivutoimisen yrittäjyyden motiivit
 2. Viljamaa ym.: Hybridiyrittäjien hyvinvointia selittävät tekijät
 3. Järvensivu ym.: ”Toisinaan koen olevani valmis päivätöihin, työyhteisöön ja kuukausipalkkaan”
 4. Lähdeniemi ym.: Näkemyksiä yrittäjyydestä ja palkkatyöstä sote-alalla
 5. Viljamaa ym.: Sivutoimisten yrittäjien kasvuaikomuksia selittävät tekijät
 6. Palukka & Salin: Osuuskuntayrittäjyys työhyvinvoinnin ja työurien pidentämisen mahdollistajana

Vastuullisuus mikroyrityksissä, osa 2/2 (PJ: Simunaniemi, Liikala, Franzen)

 1. Franzen & Suomi: Vastuullisen mikroyrittäjän identiteetti – miten yrittäjät rakentavat vastuullista yrittäjäidentiteettiä puheessa
 2. Tähtinen: The conceptual landscape of corporate sustainability and CSR
 3. Liikala & Franzén: Eikö vastuullisuusvalmennus houkuttele mikroyrittäjää? – Syitä negatiivisen asenteen taustalla
 4. Haukioja ym.: Tulevien yritysjohtajien vastuullisuusasenteet
 5. Simunaniemi ym.: Mikroyritysten vastuullisuuden käsitykset ja käytännöt