Sessio 3 Työelämän tutkimuspäivät

Torstai 15.09 klo 13.30 - 15.10

Työryhmät ja esitykset

Työhön kytkeytyvä kuntoutus pidentää työuria (PJ: Tanttu, Tammelin)

 1. Ruotsalainen ym.: Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti -tukena työkyvyn ja työurien edistämiseen työpaikoilla
 2. Pehkonen ym.: Työn muokkauksen toimintamallin kehittäminen
 3. Henriksson ym.: Kuinka edistää työkyvyn tukea työpaikoilla?
 4. Poutanen & Joensuu: Työ- ja toimintakyvyn muutos työkyvyn tuen tiimien palveluihin osallistuvilla osatyökykyisillä työelämän ulkopuolella olevilla henkilöillä

Ilmastonmuutos ja kestävä työelämä (PJ:t Ala-Laurinalho, Jalonen, Taipale)

 1. Turunen & Moilanen: Ilmastonmuutoksen hillintä ja työntekijöiden osaamistarpeet yksityisillä palvelualoilla – tuloksia kyselytutkimuksesta
 2. Jalonen & Niemi: Työelämän kestävyyttä edistämässä – miten tuoda kestävyysnäkökulma työpaikkojen muutoskyvykkyyden kehittämiseen?
 3. Uusitalo: Ilmastonmuutos ja työturvallisuus
 4. Taipale: Ammatillinen opetus kestävyysmurroksessa

Vastuullisuus mikroyrityksissä, osa 1/2 (PJ:t Simunaniemi, Liikala, Franzen)

 1. Kangas ym.: Vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen pienyrityksissä
 2. Valkjärvi ym.: Lessons from the Green Sustainability project for micro businesses and entrepreneurs – sustainable themes generated from the corporate world
 3. Jeminen & Tulonen: Kokemuksia mikroyrityksille suunnatun vastuullisuusvalmennuksen kehittämisen prosessista ViVa – Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä -hankkeessa
 4. Viitasaari ym.: Human resource management in sustainability reports

Työelämän ongelmalliset vuorovaikutustilanteet, osa 2/2 (PJ:t Stevanovic, Leinonen, Weiste)

 1. Weiste ym.: Terveydenhuollon asiakkaiden negatiiviset palvelukokemukset: kerronta, asemointi ja asiakkuuden normatiiviset diskurssit
 2. Vartiainen & Repo: Kaksikielistä ohjaamista ja vuorovaikutusta sairaanhoitajakoulutuksessa
 3. Hyvönen: Kielteissävytteinen feminiinisyys osana miesten käsityksiä työpaikalla tapahtuvasta terveyden edistämisestä
 4. Nissi ym.: Asiakkaan kysymysten käsittely palvelumyynnissä

Resilienssi työelämässä, osa 3/3 (PJ:t Tikkamäki, Tiuraniemi, Mäkikangas)

 1. Alasoini & Selander: Etätyö organisaation resilienssitekijänä
 2. Vuori: Esihenkilöiden resilienssi ja työhyvinvointi pandemian aikana
 3. Mäkelä ym.: Lähijohtaja aivotyön kognitiivista kuormaa helpottamassa
 4. Vento: Muutoskyvykkyys sosiaalialan työssä
 5. Jousmäki: Venyykö ope? Resilienssi peruskoulun maahanmuuttajaopetuksessa

Tunteet työelämässä ja organisaatioiden muutoksessa, osa  3/3 (PJ:t Ikävalko, Hökkä, Vähäsantanen, Paloniemi)

 1. Rantanen: Työpaikan tunnetoimijuutta vahvistava interventio
 2. Ikävalko ym.: Tunteet strategian toteuttamisessa
 3. Ikävalko ym.: Tunnetoimijuuden merkitys strategian toimeenpanossa
 4. Vanhanen: Hauras luottamus ja kuulumisen tunne moninaistuvassa työelämässä
 5. Paloniemi ym.: Tunteet yhteisöllisissä työssä oppimisen prosesseissa