Sessio 2 Työelämän tutkimuspäivät

Torstai 15.09 klo 10.30 - 12.30

Työryhmät ja esitykset

Ajankohtaisia työelämän haasteita ja mahdollisuuksia (PJ: Koivunen)

 1. Lindfors: ”Saan mun koko osaamisen käyttöön” – Sote-järjestöjen johtajien urapolut
 2. Huhtasalo & Raukola-Lindblom: Uudet moniosaajat
 3. Vuokila-Oikkonen: Ratkaisuja tuottava yhteiskehittäminen
 4. Lehtivuori ym.: Suoriutumiseen sidotun palkkauksen koettu kontrolloivuus, suoriutumispaine ja sisäinen työmotivaatio: kahden aikapisteen tutkimus ulkoisten kannusteiden yhteydestä yksilön sisäiseen työmotivaatioon
 5. Koivunen: Segregaatio ja syrjintä pelastusalalla

Työntekijän tukeminen työuran eri vaiheissa (PJ: Pöyry, Nykänen)

 1. Leinikki ym.: Freelance-neuvola helpottamaan freelancereiden työelämää
 2. Nykänen ym.: Onnistuneesti työuralle – verkkovalmennus: Menetelmä nuorten työntekijöiden työhyvinvoinnin vahvistamiseen
 3. Pankkonen ym.: Osaamisen ja työuralla uudistumisen tukeminen työpaikoilla
 4. Seppälä: Koetun työkyvyn yhteys työllistymisuskon rakentumiseen
 5. Rosenius: Uraohjausasiantuntijan yksilöllinen ja yhteisöllinen asiantuntijuuden rakentumisprosessi muuntuvan työelämäkontekstin viitekehyksessä
 6. Ruokolainen ym.: Esihenkilöiden osaamisen vahvistaminen ikäjohtamisessa – vertaisryhmävalmennuksen välittömät vaikutukset satunnaistetussa kenttäkokeessa

Työelämän ongelmalliset vuorovaikutustilanteet, osa 1/2 (PJ: Stevanovic, Leinonen, Weiste)

 1. Leinonen: Epäkohtien kerrottavuus kulttuurialan kontekstissa
 2. Kallio & Blomberg: Mistä asioista suomalaisissa työyhteisöissä vaietaan? – Tutkimus työyhteisöjen tabuista
 3. Olakivi ym.: Ikäsyrjintäkokemuksen sanallistaminen kehityskeskustelussa: tapaustutkimus vaikeudesta rakentaa organisaatiorelevantti kertomus hienoviritteisestä syrjintäkokemuksesta
 4. Pietiläinen ym.: Työssä koettu seksuaalinen häirintä

Tuottavuuden ja työelämän laadun kehittäminen työn murroksessa, osa 2/2 (PJ: Hakonen, Antila)

 1. Tanskanen & Kemppinen: Suomenkielisen työyksinäisyys-mittarin validointi etä- ja hybridityöläisillä
 2. Myllymaa ym.: Vertaistuella kestävää työtä
 3. Ylisassi ym.: Organisaatioiden välinen yhteiskehittäminen – riemu vai riesa? Työpaikkojen näkemyksiä kehittämisestä koronapandemian aikana
 4. Mäkelä ym.: Kokemuksia hyvästä ja huonosta johtamisesta: Johtajuusbarometrin tuloksia
 5. Kostamo & Gamrasni: Viisi askelta kohti yhteisöohjautuvuutta

Työllisyyden edistämisen ekosysteemi, osa 2/2 (PJ: Saikku, Aho, Joensuu)

 1. Ojala ym.: Työttömyysturvan vastikkeellisuus – Kirjallisuuskatsaus sanktioiden vaikutuksista työllisyyteen, sosiaaliturvan käyttöön ja hyvinvointiin
 2. Ahlroth: Tutkimussuunnitelma: Muutakin kuin työvoimareservi – Nuorten työvoimapalveluiden tavoitteet ja työkalut
 3. Jakonen: Prekaarin työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen työssäkäyvien köyhien arjessa
 4. Wikström & Joensuu: Koettu työ- ja toimintakyky työllisyyden kuntakokeilun ja TE-toimiston asiakkailla -kahden tapauksen vertailu palvelun alkaessa

Resilienssi työelämässä, osa 2/3 (PJ: Tikkamäki, Tiuraniemi, Mäkikangas)

 1. Rantanen ym.: MEANWELL – Merkityksellisestä työstä resilienssiä
 2. Heilmann & Ekonen: Resilienssin parantaminen johtamiskäytäntöjen avulla – Case Covid-19
 3. Heiniö: Muutoskyvykkyys organisaation taitona PK-yityksissä
 4. Mäki ym.: Organisaatioiden resilienssin kehittäminen rakennusalan yritysten oppimispoluilla

Tunteet työelämässä ja organisaatioiden muutoksessa, osa 2/3 (PJ: Ikävalko, Hökkä, Vähäsantanen, Paloniemi)

 1. Hartikainen: Tunteiden ja toiminnanohjauksen vuorovaikutus työssä – Miksi affektiivista ergonomiaa tarvitaan?
 2. Hökkä ym.: Tunnetoimijuus ja sen mittaaminen organisaatioiden kehittämisessä
 3. Simola: Kuinka tavoittaa tunne organisaatiossa ja kehittämistyössä? Emootiot huomioivan diskurssianalyyttisen analyysitavan askelmerkkejä
 4. Vähäsantanen ym.: Ammatillinen toimijuus ja tunteet – erottamattomat työelämässä?
 5. Mayor: Yksilölliset motivaatiotekijät ja tunteet opettajien hyvinvoinnin tukemisessa