Sessio 1 Työelämän tutkimuspäivät

Työryhmät ja esitykset

Suorittavan työn tekijät ja ammatit tutkimuskohteena (PJ: Lindström, Saari)

 1. Lindström: Koronakevään sankari, syyllinen vai uhri? Palvelualojen ammattien mediajulkisuuden tarkastelua keväällä 2020
 2. Anttila, Kaasinen & Heikkilä: Digitalisaatio tekee teollisuustyöstä vaativampaa ja kiinnostavampaa
 3. Näätänen: Hyvän työn mittari työelämän laadun kuvaajana
 4. Mäkinen: Majoitus- ja ravintola-alan varjotalous: Työntekijöiden kokemukset, asenteet ja havainnot pimeästä työstä
 5. Pehkonen ym.: Työnantajan vaihtoaikeet ja työhyvinvointi korona-aikana – tuloksia kyselytutkimuksesta
 6. Saari & Pyöriä: Ammattiylpeys ja työn merkityksellisyys suorittavassa työssä

Tunteet työelämässä ja organisaatioiden muutoksessa, osa 1/3 (PJ: Ikävalko, Hökkä, Vähäsantanen, Paloniemi)

 1. Kolonen & Toljamo: Peruskoulun opettajien tunteet ja eettinen kuormitus korona-aikana
 2. Parkatti ym.: Ammatillinen toimijuus ja tunteet pakotetussa etätyössä
 3. Urrila ym.: Autonomiaa ja kompetenssia – mitä tapahtui yhteenkuuluvuudelle? Psykologiset perustarpeet ja niiden täyttyminen siirryttäessä etätyöstä kohti hybridimallia
 4. Päätalo ym.: Eettinen kuormitus ICT-alan työssä
 5. Päätalo ym.: Eettinen kuormitus peruskoulun opettajien työssä

Resilienssi työelämässä, osa 1/3 (PJ: Tikkamäki, Tiuraniemi, Mäkikangas)

 1. Janhonen & Launonen: Mitä on työyhteisön resilienssi, ja miten sitä voidaan kehittää lisäämällä organisaation demokraattisuutta?
 2. Niemi: Käsityksiä itseohjautuvan asiantuntijatyöntekijän resilienssistä
 3. Malin: Muutoksen hallinta ja resilienssin monet tulkinnat johtamisen näkökulmasta
 4. Kareinen & Heilmann: Yliopistojen opettavan henkilökunnan työntekijäresilienssi
 5. Tikkamäki ym.: Muutoskykyisemmiksi yhdessä – Resilienssin kehittäminen Mara-alan yrityksissä

Työllisyyden edistämisen ekosysteemi, osa 1/2 (PJ: Saikku, Aho, Joensuu)

 1. Harkko: Näyttöön perustuvat tuettu työllistyminen (IPS-malli) osana työllistymisen edistämisen ekosysteemiä
 2. Kallio & Uurtimo: Kolmannen sektorin rooli muuttuvassa työllisyyden edistämisen ekosysteemissä
 3. Iso-Koivisto & Miettinen: Kela osana monialaisen työkyvyn tuen verkostoa – kokemuksia, näkemyksiä ja rekisteritietoa monialaisesta osatyökykyisten työttömien työkyvyn tukemisesta
 4. Joensuu ym.: Monimutkaisten interventioiden arviointi Työkykyohjelman arviointi- ja seurantatutkimuksessa

Tuottavuuden ja työelämän laadun kehittäminen työn murroksessa, osa 1/2 (PJ: Hakonen, Antila)

 1. Järvensivu ym.: Teollisten ääniympäristöjen monimerkityksinen melu
 2. Aaltonen ym.: Varhaisen vaiheen teknologiavälitteinen yhteiskehittäminen sosiaali- ja hyvinvointialalla
 3. Jokinen ym.: Virtuaalikokousten työelämävaikutukset – katsaus tutkimuskirjallisuuteen
 4. Hakonen: Työn murros on käynnissä kaikilla ammattialoilla
 5. Sinervo & Hietapakka: Esihenkilöiden kokemuksia moniammatillisesta tiimityöstä sote-keskuksissa
 6. Syvänen & Loppela: Yhteistoiminnallisen ja dialogisen kehittämisen vaikuttavuus SoteDialogit-hankkeessa