Infoa osallistujille

Ohjeita esitelmien ja posterien pitäjille
Esitelmiä ja postereita pidetään Zoomissa.

ESITELMÄT:
Esitelmät pidetään etäyhteydellä Zoomissa (linkki lähetään osallistujille myöhemmin). Esitelmöitsijän on varmistettava, että hänen laitteistossaan on toimiva mikrofoni ja kamera. Kalvojen, kuvien ja videoiden jakaminen onnistuu Zoomin ruudunjakotoiminnolla. Esitelmien pituus on maksimissaan 20 minuuttia, jonka jälkeen on varattu 10 minuuttia keskustelulle.

Noin 10 minuuttia ennen jokaisen sektion alkua konferenssiavustaja varmistaa, että ääni, video ja näytön jakaminen toimivat sektion esitelmöitsijöillä.

Jokaisella sektiolla on puheenjohtaja, jonka tehtävänä on lyhyesti esitellä puhujat ja toimia keskusteluosuudessa puheenjohtajana. Konferenssiavustajat huolehtivat esitelmöitsijöiden “kiinnittämisestä” yleisön nähtäville esityksen ajaksi. Lisäksi avustajat valvovat, että esitelmöitsijät pysyvät aikataulussa. Esitelmän jälkeen esitelmöitsijät saavat vastata heille esitettyihin kysymyksiin.
Yleisö esittää kysymyksensä kirjoittamalla kysymyksensä suoraan chattiin tai pyytämällä puheenvuoroa kirjoittamalla chattiin ”PV”. Sektion puheenjohtaja vastaa kysymysvuorojen myöntämisestä ja vastaa tavanomaiseen tapaan siitä, ettei sektiolle varattu kokonaisaika ylity.

POSTERIT:
Torstaina (19.8.2021) on posterisessio Zoomissa.
Posterisessiossa ensin jokainen posterin pitäjä saa vuorollaan pitää lyhyen hissipuheen (max. 2 min) omasta posteristaan. Sen jälkeen jakaudutaan breakout-huoneisiin (yksi huone per posteri), joissa posterin esittäjä jakaa posterinsa Zoomin ruudunjakotoiminnolla ja jää keskustelemaan siitä osallistujien kanssa, jotka pistäytyvät posterin huoneessa.

Ennen posterisession alkua konferenssiavustajat varmistavat, että ääni, video ja näytön jakaminen toimivat posterin esittäjillä.

Posterisession lisäksi posterit ovat verkossa osallistujien katsottavissa päivien loppuun saakka. Posteritiedostot (mielellään pdf-muodossa) lähetetään sähköpostitse osoitteelle michael.odell@tuni.fi niin pian kuin mahdollista, viimeistään 16.8.2021 mennessä.