Antiikintutkimuksen päivät 2020

24.-25.1.2020
Tampereen yliopisto

Tervetuloa antiikintutkimuksen päiville! Kutsumme mukaan kaikki alan toimijat Suomen eri yliopistoista ja tieteenaloilta, kielitieteilijöistä arkeologeihin ja kirjallisuustieteilijöistä historian tutkijoihin. Kyseessä on matalan kynnyksen foorumi, joka on tarkoitettu kaikille alalla toimiville, maisterivaiheen opiskelijoista professoreihin. Ohjelmassa yhdistyvät konferenssiesitelmät ja keskustelut. Keskitymme erityisesti kartoittamaan meneillään olevaa tutkimusta, sekä keskustelmaan antiikintutkimuksen tieteellisestä ja yhteiskunnallisesta relevanssista. Konferenssikieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti.
Konferenssin järjestävät historian sekä latinan kielen ja antiikin tradition oppialat yhteistyössä Trivium – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies -tutkimuskeskuksen kanssa, jotka kaikki toimivat Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.
**
Welcome to the Finnish Classics Days! We invite all working within the field of Classical Studies in Finland, from literary historians to archaeologists and linguists to historians to Tampere in 24.-25. January 2020. The conference will be a low-threshold forum for everyone working in the field, starting with Master’s degree students. The program combines conference presentations and discussions. In particular, we will focus on mapping the ongoing research, as well as discussing the scientific and contextual relevance of Classics in Finland. The conference languages are Finnish, Swedish and English.
The conference is organized by the disciplines of History and of Latin language and Classical heritage, in cooperation with the Trivium – Tampere Center for Classical, Medieval and Early Modern Studies, all in the Faculty of Social Sciences at the Tampere University.

Twitter & Social Media: #antiikki2020