Esitelmäkutsu

Kiitos kiinnostuksesta!
Antiikintutkimuksen päivien ohjelma on valmistunut, katso ohjelma täältä.
Päiville voi ilmoittautua 10.1. mennessä tällä lomakkeella.

Thank you for your interest!
Our programme is now available at here.
Please register as a participant with this form.

Tervetuloa antiikintutkimuksen päiville! For English, please see the information below. Konferenssin järjestävät Tampereen yliopiston historian sekä latinan kielen ja antiikin tradition oppialat yhteistyössä Trivium – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies -tutkimuskeskuksen kanssa. Antiikintutkimuksen päivistä on suunnitteilla säännöllisesti toistuva antiikintutkijoiden verkostoitumistapaaminen. Antiikintutkimus on jo lähtökohtaisesti aidosti kansainvälistä, ja se koulii vaikutuspiirissään olevia nuoria tutkijoita kansainvälisen tiedeyhteisön jäseneksi. Yhteinen kansallinen foorumi on tutkimusalalta tähän asti kuitenkin puuttunut.

Antiikintutkimuksen päivät edistävät tieteiden välistä tutkimusta ja yhteistyötä kooten yhteen eri antiikintutkimuksen alojen tutkijat ja väitöskirjantekijät eri oppialoilta ja yliopistoista.  Maisteriopiskelijoiden ja aloittelevien väitöskirjatutkijoiden integroiminen tutkijayhteisöön on erityisen huomiomme kohteena. Toivommekin, että saamme esitelmäehdotuksia eri vaiheessa opinto-ja tutkijanuraa olevilta opiskelijoilta ja tutkijoilta. Esitysten kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti – tarkoituksena on koostaa mahdollisuuksien mukaan yksikielisiä sessioita. Konferenssin yleiskieli on kuitenkin suomi. Konferenssin rekisteröitymismaksu on opiskelijoilta ja väitöskirjatutkijoilta 20 euroa ja muilta 60 euroa.

Esitelmäehdotusten deadline on 18.9.2019! Abstraktit (puoli liuskaa / 300 sanaa, word-tiedostoina: abstraktissa tulee olla yhteystiedot, sekä mihin alla olevista osioista se sopisi) palautetaan TÄÄLLÄ. Tieto esitelmäehdotusten hyväksymisestä tulee viimeistään 18.11., jolloin myös konferenssiin rekisteröityminen alkaa.

Toivomme ehdotuksia seuraaviin osioihin:

  • laajemmat, useamman tutkijan tutkimushankkeiden esittelyt (varattu esitysaika 14 min.) (käynnissä olevat ja suunnitellut)
  • yksittäisten tutkimusten tai tutkimussuunnitelmien esittelyt: a) graduvaiheessa olevilta, b) väitöskirjatutkijoilta tai väitöskirjaa suunnittelevilta sekä c) jo pitemmällä tutkijauralla olevilta (varattu esitysaika: 7 min)
  • kommentti- ja keskustelupuheenvuoroja antiikintutkimuksen ja yhteiskunnan välisestä suhteesta nykypäivän Suomessa/maailmassa. Toiveissa ovat paperit, joissa pohditaan tutkimuksen yhteiskuntarelevanssia ja sen vahvistamista (abstraktiin merkittävä, onko ajatuksissa 7 vai 14 minuutin paperi)
  • muu (kerro mikä)

Welcome to the First Finnish Classics Days! We welcome proposals for four different kinds of presentations: larger research project presentations, 14 min; individually run research projects, 7 min; discussion papers which survey the relevance of Classical Studies in contemporary Finland, 7 or 14 min – and papers in the category of ‘other’ (please specify). The abstracts (½ page, or 300 words) and the presentations can be in Finnish, in Swedish and or in English. The aim is to form sessions consisting of one language at a time – however, the overall language of the conference will be Finnish; we are unfortunately unable to provide all the information in all languages, and there will not be any translation available in the conference. Please submit the abstract HERE.