Puhujat

Perjantai 30.9.2022 Keynote: What Collaboration Entails: From the Traitorous to Team Care

Stephanie Fox

Associate Professor, Communication, Université de Montréal

Ph.D., Simon Fraser University School of Communication. M.Sc. Université de Montréal, Communication. My research aims to explain how communication practices shape and are shaped by collaboration processes across professional boundaries. Inspired by an engaged approach to research, I use theory to better understand issues of leadership, sensemaking, professional hierarchy, and care and service provision in healthcare organizations. I have conducted studies on the role of communication in interprofessional collaboration, both in primary and hospital care settings, focusing on how collaborators collectively navigate the multiple meanings that are often simultaneously at play, given differences in professional epistemology, organizational and institutional status, and relationship with patients. My recent interests focus on the relational aspects of teamwork, or team care for the care team.

 

What Collaboration Entails: From the Traitorous to Team Care

Collaboration is an essential activity that is highly prized by contemporary organizations across a range of sectors. Yet consensus on its definition is elusive. In this keynote presentation, I draw on over 15 years of researching interprofessional collaboration in healthcare organizations to explore various conceptual definitions of collaboration, as well as when and why these definitions matter.

I argue that competing definitions contribute to a paradigmatic tension between the functionalist conceptualizations embraced by many organizations and the social constructionist and critical approaches often adopted by communication scholars who study collaboration. From this diversity, it follows that the role of communication is multi-faceted when it comes to collaboration.

However, while there is broad practical and theoretical agreement on the importance of communication to collaboration, an organizational emphasis on effectiveness often fails to recognize the complexity of this relationship and, in particular, the constitutive role of communication. This can negatively impact the experience of work, contributing to stress, burnout, and other unfortunate consequences for collaborators. Hence, this talk is an invitation to collectively imagine how communication and social interaction scholars can aid policy and decision makers to enlarge their understanding of communication and collaboration, and what this might mean for on-the-ground organizational practice.

Lauantai 1.10.2022 Keynote: Minne menet ja mistä tulet medioitu vuorovaikutus?

Pekka Isotalus

Professori, viestintä, Tampereen yliopisto

Pekka Isotalus (FT, Jyväskylän yliopisto) on viestinnän professori Tampereen yliopistossa. Isotalus on opettanut yliopistossa puheviestintää vuodesta 1990 alkaen. Hän on työskennellyt aikaisemmin Jyväskylän yliopistossa, Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa. Prologin päätoimittaja hän oli 2007­–2008 ja Prologos ry:n puheenjohtaja vuosina 2016–2018. Hän oli perustamassa ECREA:n interpersonaalisen viestinnän ja sosiaalisen vuorovaikutuksen jaostoa ja toimi sen puheenjohtajana 2008–2012. Isotalus on tutkinut urallaan monenlaisia teemoja. Keskeisiä tutkimusaiheita ovat olleet medioitu vuorovaikutus ja poliittinen viestintä. Viime aikoina hän tutkinut myös sosiaalista mediaa ja johtamisviestintää. Hän on julkaissut lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita sekä kirjoittanut ja toimittanut useita kirjoja, esimerkiksi Mediapoliitikko ja Twitter viestintänä. Tällä hetkellä hänellä on menossa tutkimusprojekti, jossa tarkastellaan ruudussa esiintymistä perinteisestä televisiosta uusimpiin sosiaalisen median sovelluksiin.

 

Minne menet ja mistä tulet medioitu vuorovaikutus?

Esitelmässään Pekka Isotalus kuvaa omien tutkimustensa kautta medioidun vuorovaikutuksen tutkimuksen kehitystä vuosikymmenten aikana. Isotalus on ensimmäisiä suomalaisia tutkijoita, joiden kiinnostus on kohdentunut vuorovaikutukseen medioidussa kontekstissa. Esitelmässä eri ajanjaksojen mediaympäristö ja tutkimusaiheet sekä elämänvaiheet kietoutuvat toisiinsa. Ajan myötä mediaympäristön muuttuessa medioidun vuorovaikutuksen ymmärtäminen, käsitteellistäminen ja tutkimuskohteet ovat muuttuneet.

Medioidulla vuorovaikutuksella esitelmässä tarkoitetaan ihmisten välistä vuorovaikutusta, joka tapahtuu jonkin median välityksellä, kautta tai yhteydessä. Vanhimmat medioidun vuorovaikutuksen teoriat ovat 1950-luvulta, ja vuosituhannen vaihteeseen saakka nämä teoriat käsittelevät ensisijaisesti viestintää joukkoviestimissä. Isotaluksen ensimmäiset medioitua vuorovaikutusta käsittelevät tutkimukset liittyvät televisioesiintymiseen. Nämä aikaisemmat näkökulmat medioidusta vuorovaikutuksesta auttavat ymmärtämään, minkälaisista ajatuksista aihealueen nykyiset teoriat tulevat.

1990-luvulta alkaen internet ja sen myötä teknologiavälitteinen viestintä sekä myöhemmin sosiaalinen media ovat muuttaneet medioidun vuorovaikutuksen tutkimusta ja näkökulmia ratkaisevalla tavalla. Omissa tutkimuksissaan Isotalus on käsitellyt esimerkiksi verkkosivuja, sosiaalisia agentteja, hybridimediaa sekä vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa. Nykyinen mediamaisema virtuaalisine medioineen ja tekoälyineen haastaa nykyisiä medioidun vuorovaikutuksen teorioita. Esimerkiksi vuorovaikutus ei enää tapahdu median välityksellä, vaan media voidaan ennemminkin ymmärtää paikkana, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen. Tätä näkökulmaa vahvistaa Isotaluksen ja kollegoiden viimeisimmän tutkimusprojektin tulokset, jossa on tarkasteltu immersiivistä mediaa ja videopuheluita.

Esitelmässä pohditaan myös, mihin suuntaan medioidun vuorovaikutuksen tutkimus on mahdollisesti tulevaisuudessa menossa. Tähän liittyy Isotaluksen juuri käynnistynyt tutkimus, jossa tarkastellaan ruudussa esiintymistä, eli hänen tutkimuksensa palaa aiheeseen, josta hän uransa on aikoinaan alkanut. Projektin tavoitteena on tutkia esimerkiksi, miten perinteinen media ja sosiaalinen media ottavat vaikutteita toisiltaan ja millaisen merkityksen ruudussa esiintyvä ihminen ja hänen viestintänsä saa vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa.