Ohjelma

Katso sivun alaosasta työryhmien ja puheenvuorojen otsikot ja päivien kaikkien puhujien nimet.

Ladattavan käsiohjelman, joka sisältää päivän ohjelman, tarkat kuvaukset työryhmistä ja abstraktit, löydät TÄÄLTÄ

Perjantai 30.9.2022

11.00 Ilmoittautuminen alkaa
12.15 Konferenssin avaus / Prologos ry:n puheenjohtaja Kaisa Laitinen. Tilaisuudessa esiintyy myös Duo Murumuru. Väinö Linna -Sali, Linna K104
12.30 Keynote: Stephanie Fox  Väinö Linna -Sali, Linna K104
13.45 Tauko
14.00 Työryhmät I
15.15 Kahvitarjoilu 
15.45 Työryhmät II
19.00 Iltajuhla / Saivo Kitchen & Bar of Moments, Ratapihankatu 54. (Iltajuhla illalliskortin ostaneille)

Lauantai 1.10.2022

10.00 Keynote: Pekka Isotalus Väinö Linna -Sali, Linna K104
11.15  Kahvitarjoilu
11.30 Työryhmät III
12.45 Lounas / (Osallistumismaksun maksaneille lounas tarjotaan Linnan ravintolassa. Opiskelijaosallistujille lounas on omakustanteinen)
13.30 Työryhmät IV
14.45 Vuoden vuorovaikutusteko –kunniamaininnan ja Gradupalkinnon julkistaminen Väinö Linna -Sali, Linna K104
15.30 Päätössanat Väinö Linna -Sali, Linna K104

 

Työryh­mät ja puheen­vuorot

Perjantai 30.9.2022 14.00–15.15 Työryhmät I

Työryhmä 1.1 : Tieteellinen ajattelu ja viestinnän asiantuntijuus: yliopistopedagogiikan ja yhteisöjen äärellä (Osa 1)

LINNA 5026
Puheenjohtajat: Leena Mikkola, Tampereen yliopisto & Mitra Raappana, Jyväskylän yliopisto & Leena Ripatti-Torniainen, Tampereen yliopisto

 • Tieteellisen ajattelun ja viestintäkäsityksen epistemologia – tulkinnallinen käsiteanalyysi viestintätieteiden yliopisto-opiskelijoiden näkemyksistä, Mitra Raappana, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto
 • Ensimmäisen vuoden viestinnän opiskelijoiden pystyvyyskäsityksiä viestintäosaamisesta yliopisto-opinnoissa, Ida Kalliosaari, FM, Tampereen yliopisto & Tessa Horila, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto
 • Ensimmäisen vuoden viestinnän opiskelijoiden käsityksiä asiantuntijuudesta, Tuulia Viljanen, HuK, Tampereen yliopisto & Leena Mikkola, apulaisprofessori, Tampereen yliopisto
 • Syrjivä vuorovaikutus tutkintokoulutuksessa: yksityisen ja julkisen välinen neuvottelu ja kokemusten kerrottavuus, Leena Ripatti-Torniainen, tutkija, Tampereen yliopisto & Henri Nevalainen, tutkimusavustaja, Tampereen yliopisto; Melisa Stevanovic, apulaisprofessori, Tampereen yliopisto

Työryhmä 1.2: Ammatillisen viestinnän ja vuorovaikutuksen haasteita ja ratkaisuja

Linna 6017 
Puheenjohtaja: Rasa Jämsen, Jyväskylän yliopisto

 • Uutismedian ja kuntaviestijöiden vuorovaikutusprosessin viestintäkompetenssit tietopyyntöihin vastaamisessa, Markus Mykkänen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto & Aleksi Koski, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto
 • Ammatillisen kuuntelun ulottuvuudet etätulkkauksessa: Tulkin näkökulma teknologiavälitteiseen vuorovaikutukseen, Anu Viljanmaa, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto
 • Restoratiivisen johtamisen kulmakivet, tavoitteet ja keinot, Pia Lappalainen, Dosentti, Maanpuolustuskorkeakoulu

Työryhmä 1.3: Kansainvälisyys ja monikielisyys: vuorovaikutuksen monet äänet

Linna 5014
Puheenjohtaja: Maija Gerlander, Movi/Jyväskylän yliopisto

 • Interpersonaalisen vuorovaikutuksen näkökulma kansainvälisessä kaupassa ja myynnissä, Lotta Kokkonen, yliopistonlehtori, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus, Jyväskylän yliopisto & Jonna Koponen, Akatemiatutkija, Itä-Suomen yliopisto
 • Mediankäyttöön liittyvät merkitysneuvottelut maahanmuuttajataustaisissa perheissä, Marko Siitonen, Associate Professor, Jyväskylän yliopisto & Lotta Kokkonen, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto; Margarethe Olbertz-Siitonen, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto; Ilkhom Khalimzoda, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
 • Yliopisto-opiskelijoiden monikielinen vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen: seurantakysely itsearvioinnin välineenä, Maija Gerlander, yliopistonlehtori, Movi/Jyväskylän yliopisto & Päivi Torvelainen, lehtori, Movi/Jyväskylän yliopisto; Peppi Taalas, johtaja, Movi/Jyväskylän yliopisto; Päivi Tynjälä, professori, KTL/Jyväskylän yliopisto; Anne Virtanen, yliopistotutkija, KTL/Jyväskylän yliopisto; Eeva Kallio, erikoistutkija, KTL/Jyväskylän yliopisto

 

Perjantai 30.9.2022 15.45–17.00 Työryhmät II

Paneeli 2.1: Tieteellinen ajattelu ja viestinnän asiantuntijuus: yliopistopedagogiikan ja yhteisöjen äärellä (Osa 2)

Linna 5026
Paneelin puheenjohtajat: Leena Mikkola, Tampereen yliopisto & Mitra Raappana, Jyväskylän yliopisto & Leena Ripatti-Torniainen, Tampereen yliopisto

 • Mihin viestinnän opiskelijat liittyvät? Viestinnän käytäntöyhteisöä etsimässä, Leena Mikkola, apulaisprofessori, Tampereen yliopisto
 • Tieteellinen ajattelu, asiantuntijuus ja yhteisöt – mitä viestinnän yliopisto-opetukselta vaaditaan? Panelisteina: Pekka Isotalus, professori, Tampereen yliopisto & ProCom; Lotta Kokkonen, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto; Leena Ripatti-Torniainen, tutkija, Tampereen yliopisto, TAJU-hanke; Anu Sivunen, professori, Jyväskylän yliopisto; Sonja Kärkkäinen, viestintäasiantuntija, Kaskas Media (Puheenjohtajana Mitra Raappana)

Työryhmä 2.2: Vuorovaikutus politiikan ja median monimuotoisilla areenoilla

Linna 4013
Puheenjohtaja: Lassi Rikkonen, Tampereen yliopisto

 • Twitter-diplomatiasta: Ulkopolitiikan ammattilaiset julkisen diplomatian viestijöinä, Lassi Rikkonen, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto & Pekka Isotalus, professori, Tampereen yliopisto
 • Lobbauskonsultit ja politiikan toimittajat – strategiset vuorovaikutusverkostot poliittisen vaikuttamisen taustalla, Markus Mykkänen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
 • Mitä organisaatioviestinnän lähestymistavat voivat antaa journalismin tutkimukselle? Pohdintoja ja suuntia eteenpäin, Minna Koivula, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

Työryhmä 2.3: Osaaminen, etiikka ja teknologia: vuorovaikutuksen opetuksen ajankohtaisia kysymyksiä

Linna 5014
Puheenjohtaja: Janne Niinivaara, Helsingin yliopisto

 • Miten opetamme vuorovaikutusetiikkaa? Eettisyys opetussisältönä kielikeskuksen vuorovaikutusosaamisen kursseilla, Minna Lyytinen, yliopisto-opettaja, Helsingin yliopisto
 • ”Se ei tarkoita, ettenkö olisi kiinnostunut” – Yliopisto-opiskelijoiden käsitykset ja kokemukset vuorovaikutuksesta verkko-opiskelussa, Janne Niinivaara, opetuksen kehittämisen asiantuntija, Helsingin yliopisto
 • Vuorovaikutus virtuaalitodellisuudessa: kokemuksia ja kurkistuksia tulevaisuuteen, Marja Eklund, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto & Karoliina Karppinen, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Lauantai 1.10.2022 11.30–12.45 Työryhmät III

Työryhmä 3.1: Näkökulmia tiimien viestintään ja vuorovaikutukseen

Linna 5014 -> siirtynyt Väinö Linna -saliin
Puheenjohtaja: Kaisa Laitinen, Jyväskylän yliopisto

 • Vertaispalaute opettajatiimeissä, Karoliina Ahonen, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskus & Jani Ylönen, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
 • Practices of knowledge construction during break interactions of a cleaning team, Malgorzata Lahti, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto & Margarethe Olbertz-Siitonen, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto
 • Viestintäilmapiiri luovassa virtuaalitiimissä: Viestintäkäytänteet ilmapiirin muovaajina ja ilmentäjinä, Sarita Laine, viestintäsuunnittelija, Geologian tutkimuskeskus & Roosa Minkkilä, markkinointiviestinnän koordinaattori, Tulkkikeskus Ästerä & Kaisa Laitinen, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

Työryhmä 3.2: Digitaalisten viestintäympäristöjen monet muodot ja mahdollisuudet

Linna 4013
Puheenjohtaja: Tomi Laapotti, Vaasan yliopisto

 • Digitaaliset alustat meissä, Tomi Laapotti, Apulaisprofessori, Vaasan yliopisto & Mitra Raappana, Yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto
 • Kokemuksia vuorovaikutuksen opetuksen pelillistämisestä, Suvi-Tuuli Murumäki, Puheviestinnän yliopisto-opettaja, Helsingin yliopisto
 • Itsevarmuutta virtuaalisesti: koe esiintymisjännityksen hallitsemiseksi pituusilluusion kautta, Anna-Leena Macey, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto & Simo Järvelä, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto; Juho Hamari, professori, Tampereen yliopisto

Lauantai 1.10.2022 13.30–14.45 Työryhmät IV

Työryhmä 4.1: Viestintäteknologia ja teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen haasteet ja mahdollisuudet työelämässä

Linna 4013
Puheenjohtaja: Anu Sivunen, Jyväskylän yliopisto

 • Tavoitettavuutta ja autonomiaa – viestintäteknologioiden käytön hallinta tietotyössä, Anniina Huusko, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
 • Tavoitettavuuden odotukset globaalissa työssä, Jonna Leppäkumpu, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
 • Viestintäteknologian käytön jännitteet ja paradoksit työn ja muun elämän rajankäynnissä, Camilla Suortti, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
 • Digitaaliset jäljet, monitorointi ja performanssit dataistuvassa työelämässä, Rasa Jämsen, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

Työryhmä 4.2: Viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmia johtajuuteen

Linna 5014
Puheenjohtaja: Marja Eklund, Tampereen yliopisto

 • Kompleksisuusviestintä? Ratkaisuja kriisien ja työryhmien välimaastoon, Outi Ihanainen-Rokio, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto, Kauppakorkeakoulu & Jaana Loipponen, LAB ammattikorkeakoulu
 • Implisiittinen palaute johtajan ja alaisen vuorovaikutuksessa, Inkeri Roos-Manninen, yliopisto-opettaja, Aalto-yliopisto
 • Johtajuuden ja toimijuuden kietoutuminen yhteistyötilaorganisaatiossa, Mitra Raappana, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto & Tomi Laapotti, tutkijatohtori, Vaasan yliopisto

Työryhmä 4.3: Haasteita ja hyvinvointia: vuorovaikutus julkisissa instituutioissa

Linna 6017 -> siirtynyt Väinö Linna -saliin
Puheenjohtaja: Karoliina Karppinen, Tampereen yliopisto

 • Oivalluksia ja uutta ymmärrystä etävälitteisessä työnohjauksessa, Mikko Pohjola, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto & Virpi-Liisa Kykyri, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto
 • Ratkaisevat ehdotukset asiakkaan ja ammattilaisten välisen yhteistyön rakentajina monialaisissa kohtaamisissa, Tuuli Kalari, sosiaalityön väitöskirjatutkija/INSOTE-hanke, Tampereen yliopisto
 • Erikoistuvien lääkärien näkemyksiä moniammatillisen tiimin vuorovaikutuksesta, Emma Sallinen, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
 • Kiusaamisen vastaisen työn tehostaminen: Miten tukea kouluja kiusaamisen vastaisen ohjelman toteuttamisessa?, Sanna Herkama, erikoistutkija, Turun yliopisto & Marie-Pier Larosa, erikoistutkija; Inari Harjuniemi, väitöskirjatutkija; Virpi Pöyhönen, erikoistutkija; Elisa Poskiparta, erityisasiantuntija; Christina Salmivalli, professori