Posterit ja Demot

Posterien ja demonstraatioiden kautta kutsumme ohjelmistokehityksen, tekoälyn ja muiden vastaavien teemojen kanssa työskenteleviä tutkimusryhmiä, väitöskirjatutkijoita ja tutkijoita esittelemään työtään. Posterit ja demonstraatiot tarjoavat näkyvyyttä ja keskusteluaihioita viimeisimmistä tutkimusaloitteista, -aiheista, ja -haasteista, ja esittelevät teknisiä ratkaisuja.

Postereita voi tarjota monessa muodossa, esimerkiksi (mutta ei ainoastaan):
– Tutkimusryhmän esittely. Ihmisten, tämänhetkisten projektien ja kiinnostavien aiheiden esittäminen.
– Tavanomainen tutkimusposteri esittäen tieteellisen tutkimuksen tuloksia samaan tapaan kuin perinteisissä akateemisissa konferensseissa.
– Positiopaperi: tutkimushaasteiden ja -kysymysten esittäminen, ajatuksena käynnistää keskustelua ja ideointia, mahdollisesti uusien yhteistyökumppanuuksien löytäminen aiheen ympärille.
– Tekniseen demooon yhdistettu posteri esitellen demon taustalla tehtyä tutkimusta ja työtä.
Posterien tekijöiltä odotetaan yksisivusta posteria (A0) ja pitävän 1 minuutin pitch-tyyppisen esityksen posteri- ja demosession aikana.
Demojen esittäjiä pyydetään esittämään demo posteri- ja demosession aikana.
Ehdotukset postereista ja demoista tulee lähettää osoitteisiin timo.poranen@tuni.fi  zheying.zhang@tuni.fi,  31.5.2022 mennessä. Ehdotuksen tulee sisältää tiedot posterin tai demon tekijöistä ja yleiskuvaus posterin/demon luonteesta ja sisällöstä.  Ehdotuksen hyväksymisestä ilmoitetaan n. viikon sisällä ehdotuksen vastaanotaamisesta ja viimeistään 7.6.2022.
Hyväksyttyjen posteriehdotusten tekijöiden tulee lähettää posteri tiedostona osoitteisiin timo.poranen@tuni.fi ja zheying.zhang@tuni.fi viimeistään 18.6.2022.
Yhden posteritekijöistä tai demon esittäjistä tulee ilmoittautua päiville ja tuoda tulostettu posteri tai demonstraatiovälineet TKT-päiville.