Ohjelma

Päivittyvä ohjelma

Symposiumissa julkaistaan Tilintarkastus ja evaluaatio – talouden ja sääntelyn vuoropuhelu -kirja (2023). Kirjasta on lisätietoa tällä sivulla.

Ilmoittautuminen & lounas ennen symposiumin aloitusta klo 12-13

Torstai 17.8.2023 klo 13

Puheenjohtaja: tenure track -professori, T&A-maisteriohjelman johtaja Janne Ruohonen, Tampereen yliopisto

13.00 – 13.10 Tilaisuuden avaus, Janne Ruohonen

13.10 – 13.35 Pääjohtaja Sami Yläoutinen, VTV: Valtiontalouden haasteet ja VTV:n valvonta- ja tarkastustoiminta

13.40 – 14.05 Finanssineuvos, yksikön päällikkö Pasi Leppänen, Valtiovarainministeriö: Aihe täsmentyy myöhemmin

14.10 – 14.35 TILA:n puheenjohtaja Pekka Pajamo, Tilintarkastuslautakunta: Ajankohtaisia pohdintoja tilintarkastukseen liittyen

14.40 – 15.10 Kahvitauko

15.10 – 15.35

15:40 – 16.05 Yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera, Tampereen yliopisto: Kunnan tarkastuslautakunnat ja kuntayhtiöiden toiminnan arviointi ja avoimuuden edistäminen

16.10 – 16.35 Tilintarkastusasiantuntija Riitta Laine, Suomen Tilintarkastajat ry: ISA for LCE – Valmistella oleva standardi yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastukseen

16.40 Päivän päätössanat Janne Ruohonen

16.45 Seminaari päättyy

18:30 Illallinen ja iltaohjelma 

Perjantai 18.8.2023 klo 9-12:30 (lisäksi lounas symposiumin päättymisen jälkeen)

Päivä jakautuu kahteen vaihtoehtoiseen seminaariin:

1.) tarkastusta painottava seminaari (puheenjohtajana yrityksen laskentatoimen professori Lili-Anne Kihn Tampereen yliopistosta)

2.) arviointia ja omistajaohjausta painottava seminaari (puheenjohtajana kunnallistalouden professori Jarmo Vakkuri Tampereen yliopistosta)

Seminaari I: Tarkastus

Puheenjohtaja: yrityksen laskentatoimen professori Lili-Anne Kihn, Tampereen yliopisto

9.00 Seminaarin avaus. Lili-Anne Kihn

9.05 – 9.25 Yliopisto-opettaja, HT, KHT Jaakko Rönkkö, Tampereen yliopisto: Asunto-osakeyhtiön tilintarkastus – odotuskuilu ja erityispiirteet Tampereen yliopisto

9.30 – 9.55 Tarkastusyksikön johtaja Jaakko Eskola, VTV: Valtiontalouden tarkastusviraston julkisen tarkastuksen haasteet

10.00 – 10.25 Partner Markus Kiviaho, IA Insight Public Oy: Näkökulmia korruption torjuntaan ja tarkastamiseen

10.30 – 10.50 Kahvitauko

10.50 – 11.15 Vanhempi tutkija Benita Gullkvist, Vaasan yliopisto: Vastuullisuusraportoinnin varmentaminen

11.20 – 11.45 Tilintarkastusteeman puheenvuoro

11.50 – 12.15 Professori Lasse Oulasvirta, Tampereen yliopisto: Viimeaikaisista tilintarkastuksen pro gradu -tutkimuksista (yhteenveto)

Keskustelua

Päivän päätös ja yhteenveto, Lili-Anne Kihn

12.30 Tilaisuus päättyy

Lounas klo 12:30

Seminaari II: Arviointi ja omistajaohjaus

Puheenjohtaja: professori Jarmo VakkuriTampereen yliopisto

9.00 Seminaarin avaus, Jarmo Vakkuri

9.05 – 9.25 Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue: Sote-palveluiden arviointi uusilla hyvinvointialueilla – Tarkastuslautakunnan rooli hyvinvointialueen arviointitiedon tuottajana

9.30 – 9.55 Tenure track -professori Janne Ruohonen: Kuntayhtiön omistajaohjaus

10.00 – 10.25 Suomen Arviointiyhdistys ry:n edustajat arviointineuvos Mari Räkköläinen, Karvi ja arviointipäällikkö Minna Tiili, Helsingin kaupungin tarkastusvirasto: Kehittävä arviointi ja tilivelvollisuutta painottava arviointi mahdollisuuksia ja rajoituksia

10.30 – 10.50 Kahvitauko

10.50 – 11.15 Professori Jari Stenvall, Omistajaohjaus ja arvoa tuottava julkinen hallinto

11.20 – 11.45 Finanssineuvos Maija Strandberg, Valtioneuvoston kanslia: Riskienhallinta omistajan näkökulmasta

11.50 – 12.15 Tenure track -professori Elina Kestilä-Kekkonen, Tampereen yliopisto: Suomalaisen demokratian mittaaminen heikkoudet, vahvuudet ja yhteydet

Keskustelua

Päivän päätös ja yhteenveto, Jarmo Vakkuri

12.30 Tilaisuus päättyy

Lounas klo 12:30