Ohjelma

Symposiumissa julkaistaan Tilintarkastus ja evaluaatio – talouden ja sääntelyn vuoropuhelu -kirja (2023). Kirjasta on lisätietoa tällä sivulla.

Ilmoittautuminen & lounas ennen symposiumin aloitusta klo 12-13

Symposiumiin ilmoittaudutaan Pinni B-rakennuksen ala-aulassa (ks. kampuskartta) klo 12-13. Ilmoittautumisen yhteydessä symposiumiin ilmoittautuneet saavat nimikyltin, joka oikeuttaa myös osallistumaan kahveille ja lounaille.

Lounas tarjoillaan ravintola Minervassa, Pinni B, 2. krs.

Torstai 17.8.2023 klo 13, Pinni B1100 

Puheenjohtaja: tenure track -professori, T&A-maisteriohjelman johtaja Janne Ruohonen, Tampereen yliopisto

13.00 – 13.05 Tilaisuuden avaus, Janne Ruohonen

13.05 – 13.25 Puheenjohtaja Erkki Liikanen, IFRS Foundation Trustees: Kuinka etenee tie kohti globaaleja kestävyysstandardeja? (Zoom-etäyhteydellä)

13.30 – 13.55 Pääjohtaja Sami Yläoutinen, VTV: Valtiontalouden haasteet ja VTV:n valvonta- ja tarkastustoiminta

14.00 – 14.25 Finanssineuvos, yksikön päällikkö Pasi Leppänen, Valtiovarainministeriö: Hyvinvointialueiden ja kuntien talouden ohjauksen sekä tarkastuksen kehittämissuunnat

14.30 – 15.00 Kahvitauko, ravintola Minerva (Pinni B)

15.00 – 15.25 TILA:n puheenjohtaja Pekka Pajamo, Tilintarkastuslautakunta: Ajankohtaisia pohdintoja tilintarkastukseen liittyen

15:30 – 15.55 Yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera, Tampereen yliopisto: Kunnan tarkastuslautakunnat ja kuntayhtiöiden toiminnan arviointi ja avoimuuden edistäminen

16.00 – 16.25 Tilintarkastusasiantuntija Riitta Laine, Suomen Tilintarkastajat ry: ISA for LCE – Valmistella oleva standardi yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastukseen

16.30 Päivän päätössanat Janne Ruohonen

16.40 Seminaari päättyy

18:30 – 19:00 Saapuminen: Cocktail-tilaisuus Sorella Dining & Cellar Club -ravintolassa (Vuolteenkatu 20, Tampere) / illalliselle ilmoittautuneille

19:00 Illallinen alkaa

Perjantai 18.8.2023 klo 9-12:30 (lisäksi lounas symposiumin päättymisen jälkeen)

Päivä jakautuu kahteen vaihtoehtoiseen seminaariin:

1.) tarkastusta painottava seminaari (puheenjohtajana yrityksen laskentatoimen professori Lili-Anne Kihn Tampereen yliopistosta)

2.) arviointia ja omistajaohjausta painottava seminaari (puheenjohtajana kunnallistalouden professori Jarmo Vakkuri Tampereen yliopistosta)

Seminaari I: Tarkastus, Pinni B1096

Puheenjohtaja: yrityksen laskentatoimen professori Lili-Anne Kihn, Tampereen yliopisto

9.00 Seminaarin avaus. Lili-Anne Kihn

9.05 – 9.25 Yliopisto-opettaja, HT, KHT Jaakko Rönkkö, Tampereen yliopisto: Asunto-osakeyhtiön tilintarkastuksen erityispiirteet

9.30 – 9.55 Tarkastusyksikön johtaja Jaakko Eskola, VTV: Valtiontalouden tarkastusviraston julkisen tarkastuksen haasteet

10.00 – 10.25 Partner Markus Kiviaho, IA Insight Public Oy: Näkökulmia korruption torjuntaan ja tarkastamiseen

10.30 – 10.50 Kahvitauko, Aulabuffet (Pinni B)

10.50 – 11.15 Vanhempi tutkija Benita Gullkvist, Vaasan yliopisto: Vastuullisuusraportoinnin varmentaminen

11.20 – 11.45 KTM, KHT Eero Suomela: Yrityksen tilintarkastus, sisäinen tarkastus ja hallitus – roolit ja vastuut eilen, tänään ja huomenna

11.50 – 12.15 Professori Lasse Oulasvirta, Tampereen yliopisto: Viimeaikaisista tilintarkastuksen pro gradu -tutkimuksista (yhteenveto)

Keskustelua

Päivän päätös ja yhteenveto, Lili-Anne Kihn

12.30 Tilaisuus päättyy

Lounas klo 12:30, ravintola Minerva

Seminaari II: Arviointi ja omistajaohjaus, Pinni B1097

Puheenjohtaja: professori Jarmo VakkuriTampereen yliopisto

9.00 Seminaarin avaus, Jarmo Vakkuri

9.05 – 9.25 Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue: Sote-palveluiden arviointi uusilla hyvinvointialueilla – Tarkastuslautakunnan rooli hyvinvointialueen arviointitiedon tuottajana

9.30 – 9.55 Tenure track -professori Janne Ruohonen: Kuntayhtiön omistajaohjaus

10.00 – 10.25 Suomen Arviointiyhdistys ry:n edustajat arviointineuvos Mari Räkköläinen, Karvi ja arviointipäällikkö Minna Tiili, Helsingin kaupungin tarkastusvirasto: Kehittävä arviointi ja tilivelvollisuutta painottava arviointi mahdollisuuksia ja rajoituksia

10.30 – 10.50 Kahvitauko, Aulabuffet (Pinni B)

10.50 – 11.15 Professori Jari Stenvall, Tampereen yliopisto: Omistajaohjaus ja arvoa tuottava julkinen hallinto

11.20 – 11.45 Finanssineuvos Maija Strandberg, Valtioneuvoston kanslia: Riskienhallinta omistajan näkökulmasta

11.50 – 12.15 Tenure track -professori Elina Kestilä-Kekkonen, Tampereen yliopisto: Suomalaisen demokratian mittaaminen heikkoudet, vahvuudet ja yhteydet

Keskustelua

Päivän päätös ja yhteenveto, Jarmo Vakkuri

12.30 Tilaisuus päättyy

Lounas klo 12:30, ravintola Minerva (Pinni B)