Paluu Juurille 2024

2.-3.5.2024 Tampereen yliopisto
Keskustakampus

Yhteiset juuret ja jaetut poliittiset tavoitteet yhdistävät feminististä tutkimusta, sukupuolentutkimusta, queer-tutkimusta, miestutkimusta ja transtutkimusta. Alat jakavat keskenään yhteistä käsitteistöä ja teoriapohjaa. Niiden suhde aktivismiin ja pyrkimys yhteiskunnalliseen muutokseen ja vaikuttavuuteen on niin ikään jaettua. Moni tutkija liikkuu samanaikaisesti usealla näistä kentistä ja kokee kuuluvuutta useampaan kuin yhteen niistä. Nyt näiden tieteenalojen kotimaiset tieteelliset seurat yhdistävät ensimmäistä kertaa voimansa ja järjestävät yhteisen tutkimuskonferenssin. Paluu Juurille 2024 -konferenssi järjestetään 2.-3.5.2024 Tampereen yliopistossa.

Tervetuloa pohtimaan miten monenlaista teoreettista juurikasvua toisiinsa kietoutuvilta aloilta löytyy! Konferenssi on yhteisöllinen ja kaikille avoin.

 

Etusivun kuva: Saara Lehtonen, TAMK

Konferenssin järjestäjät

Tampereen yliopisto, sukupuolentutkimuksen oppiaine / Suomen Queer-tutkimuksen Seura SQS / Sukupuolentutkimuksen Seura SUNS / Suomen Miestutkimuksen Seura SuMS / Transtutkimusverkosto