Valtakunnalliset oikeustieteen päivät 2023 - National Legal Research Conference 2023

24.-25.8.2023, Tampereen yliopisto, Keskustakampus

Valtakunnalliset oikeustieteen päivät 24.-25.8.2023, Tampere

Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB) sekä Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC) järjestivät yhteistyössä Valtakunnalliset oikeustieteen päivät 24.-25.8.2023.

Lämpimät kiitokset kaikille oikeustieteen tutkijoille mielenkiintoisista esityksistä ja keskusteluista niin plenumeissa kuin työryhmissä. Seuraavat 21. oikeustieteen päivät järjestää Åbo Akademi Turussa 2025.

Järjestäjien puolesta erityiset kiitokset konferenssin päätukijalle Pohjoismaiden hallinnollisen liitto Suomen osasto ry:lle  (NAF) ja isot kiitokset myös Tampereen kaupungille vieranvaraisuudesta.

Tapahtuman teemana on muuttuva oikeus ja oikeustieteen vaikuttavuus. Oikeustieteeltä odotetaan vastauksia uusiin ja entistä vaativampiin ja laaja-alaisempiin kysymyksiin. Oikeustieteen päivien 2023 ydinteemana on ymmärtää oikeustieteen rooli muutosten aikakautena.

Tampereen oikeustieteen päivillä tarkastellaan oikeustieteen vaikuttavuutta. Rationaalisen päätöksenteon tunnusmerkkinä on, että päätöksenteko perustuu tutkittuun tietoon. Myös oikeustieteeltä odotetaan perusteltuja vastauksia uusiin, entistä vaativampiin ja laaja-alaisempiin kysymyksiin. Haasteita aiheuttavat aikamme globaalit ilmiöt (esim. ilmastonmuutos, pandemiat, muuttunut turvallisuustilanne) sekä talouden muutokset (esim. talouskriisit, uudet vaihdannan muodot sekä muuttuneet käsitykset yritysvastuusta). Oikeustieteen ja oikeustieteen tutkijoiden on jatkuvasti etsittävä paikkaansa näiden ilmiöiden tulkitsijana ja niihin vaikuttajana.

Päivien ydinteemana on tarkastella oikeustieteen vaikuttavuuden ulottuvuuksia. Miten ymmärrämme oikeuden ja oikeustieteen rajat sekä niiden vaikuttavuuden rajat? Ovatko oikeustieteilijät menettäneet vaikuttavuuttaan talous- ja yhteiskuntatieteilijöille? Mitä uusia näkökulmia, menetelmiä ja rajapintoja oikeustieteen tutkijoiden tulisi muuttuneissa olosuhteissa huomioida? Aihepiiri liittyy tiiviisti myös keskusteluun oikeustieteen itseymmärryksestä sekä metodien moninaisuudesta.

—-

Main topic of Tampere conference is the societal impact of legal research. Rational decision-making should be based on correct scientific knowledge. Legal research should be able to absorb acute societal developments and to provide reasoned and useful views on them. Those developments are increasingly challenging to analyze as they are linked to environment and the economy on a global scale (including climate change, pandemics, security, financial crises, new forms of trade and new conceptions regarding social responsibility). To retain societal impact and topicality of research, legal scholars must constantly reconsider their role and seek new approaches.

 

What kind of limits and limitations there is to law and legal science when it comes to social impact of science? Are legal researchers losing ground to economists and other social scientists? What new methods, approaches and topics legal scholars should observe to retain and advance their societal impact among other scholars? Thus, the conference topic is closely linked to discussions regarding the diversity of methods and the current self-understanding of legal scholars.

 

Organising committee/Päivien järjestelytyöryhmä:

Jukka Viljanen, julkisoikeuden professori/Professor of Public Law

Pekka Nykänen, vero-oikeuden professori/Professor of Tax Law

Veikko Vahtera, yritysjuridiikan professori/Professor of Business Law

Laura Kalliomaa-Puha, sosiaalioikeuden professori/Professor of Social Law

Janne Ruohonen, yritysoikeuden tenure track -professori/Associate professor (tenure track) of Business Law

Anu Mutanen, julkisoikeuden tenure track -professori/Associate professor (tenure track) of Public Law

Matti Urpilainen, vero-oikeuden yliopistonlehtori/University Lecturer of Tax Law

Riku Neuvonen, julkisoikeuden yliopistonlehtori/University Lecturer of Public Law

 

Tampereen Oikeustieteen päivien 2023 päätukija on Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry (NAF).

Finnish Section of the Nordic Federation of Public Administration (NAF) is the main partner of Tampere National Legal Research Conference 2023.

Järjestäjät

Päätukija/main sponsor of the event

Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry