CC0 Creative Commons
Metodifestivaali 2019

Metodifestivaali täyttää 10 vuotta!

27. - 29.8.2019 Tampereen yliopisto

Metodifestivaali on vuodesta 2009 alkaen järjestetty tieteellinen tapahtuma, joka kokoaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten eri alojen tutkijoita keskustelemaan ajankohtaisista menetelmäkysymyksistä ja tutkijan taitoihin liittyvistä teemoista. Festivaali ei siis ole tavallinen konferenssi, vaan pikemminkin kohtaamis- ja keskustelufoorumi, jolta voit poimia juuri sinua kiinnostavat teemat ja laajentaa metodiosaamistasi.

TWITTER: #metodifestarit
FACEBOOK: Metodifestivaalit

Osallistujana saat tietoa niin uusista kuin vakiintuneemmistakin tutkimusmenetelmistä, konkreettisia esimerkkejä niiden käytöstä ja haasteista, tutkijalta edellytettävästä yhä laajenevista metoditaidoista sekä muista menetelmiin liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Festivaaleilla kuullaan asiantuntijoita ja keskustellaan myös tutkimusmenetelmien opettamisesta ja kysytään miten kehittää opetusta. Nyt jo kuudetta kertaa järjestettävä, 10-vuotissynttäriään juhliva festivaali on suunnattu kaikille tutkijoille, metodeista kiinnostuneille ja niitä opettaville. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat tutkijat, väitöskirjatutkijat sekä kaikki menetelmäosaamistaan ylläpitävät.

Metodifestivaali koostuu sessioista, luennoista, metodisista tietoiskuista, työpajoista ja keskusteluista. Lisäksi Tampereen kaupunki järjestää osallistujille vastaanoton Raatihuoneella ja osallistujilla on mahdollisuus illalliseen Vapriikissa.

Laaja, kolmepäiväinen ohjelmamme sisältää seuraavia aiheita

Sessioita

Laadullisen aineiston analyysiohjelmistot
SOTE-tutkimuksen menetelmälliset haasteet
Mixture-mallit
Metodiset valinnat tutkimuksessa
What Is? Citizen Science, Living Lab, CNN
Feministinen metodologia
Reflektiiviset ja formatiiviset mallit
Lainoppia muille kuin oikeustieteilijöille
Kausaalipäättely
Tieteen ja taiteen rajapinnan menetelmät
Tarinat ja todellisuus: Kertomusten tutkimus organisaatiossa
Vertailevan tutkimuksen metodeja ja aineistoja – 1/2
Realistinen katsaus ja realistinen tapaustutkimus
How to write the integrative/summary chapter for PhD-by-publication?
Tutkimuksen toteuttamisen raportointi
Taso ja muutos pitkittäistutkimuksessa
Vertailevan tutkimuksen metodeja ja aineistoja – 2/2
Laadullisten menetelmien laadukas opettaminen – miten ihmeessä?
What Is? Open Science, Emic/Etic, Go-along interviews
Rekisteritutkimuksen uudet mahdollisuudet ja haasteet
Mitä IHMEttä on? Avoin tiede, Emic/Etic?, Osallistuva tutkimus
Syistä selityksiin: Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä
Tietosuoja ja tutkimusaineistot
Designing solutions: practical relevance and theoretical contribution
What Is? Qualitative Longitudinal Analysis, Effective Abstract, Publication Forum?
Kerronta ja asemointi
KvantiMOTV ja Tutkimusmenetelmien työkalupakki
Mitä Ihmettä on? Tietoarkisto, Temaattinen analyysi, Policy Brief
Tutkimushaastattelu ja miten se tehdään?
Game Research Methods
Suurten aineistojen tutkiminen
Laadullinen seurantatutkimus: käytännöt, evidenssi ja poliittinen päätöksenteko
Määrällisten menetelmien opetus

Plenaariluentoja
Prof. Joao Paraskeva
Prof. Jennifer Mason

Paneelikeskustelu, teemana
Tekoäly monitieteisen tutkimuksen välineenä ja kohteena

Työpajoja, teemoista
How to Pitch your Research (and yourself)?
Tutkimusaineistojen anonymisointi

Järjestäjät

Tampereen yliopiston tutkijakoulu ja Jyväskylän yliopiston ihmistieteiden metodikeskus IHME

Yhteistyökumppanit