TERVETULOA METODIFESTIVAALEILLE 2019!

Metodologinen osaaminen, oivaltavien kysymysten ja tutkimusasetelmien rakentaminen sekä ajantasaisten välineiden käyttäminen, soveltaminen ja kehittäminen ovat tutkijuuden ydin. Erityisesti nuorten tutkijoiden rooli innovaatioiden, tutkitun tiedon ja ymmärryksen rakentamisen moottoreina tai esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen teema-alueisiin liittyviin haasteisiin vastattaessa on keskeinen.

Tutkijan osaaminen on myös liikkeessä, ja uusia vaatimuksia syntyy jatkuvasti. Tällöin kaikkien tutkimustehtävissä toimivien, myös kypsempien tutkijoiden, on ylläpidettävä tutkijuuttaan. Jatkuvasta oppimisesta on tullut olennainen osa tutkijan työtä niin yliopistoissa kuin muissakin tutkimusympäristöissä. Uudet menetelmät ja niiden toisiinsa liittäminen, avoin tiede, aineistojen hallinta, tieteen tekemisen ja yhteiskunnan digitalisoituminen, immateriaalioikeudet, uudella tapaa asettuvat tutkimuseettiset kysymykset, tieteen popularisointi ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat esimerkkejä tutkijan taidoista, joita on päivitettävä.

Metodifestivaali on syntymästään lähtien toiminut eri alojen tutkijoiden menetelmällisen osaamisen ja tutkijataitojen täydentämisen ympäristönä. 10- vuotista taivalta juhlistavilla festareilla on 35 pääosin menetelmiin keskittyvää sessiota. Pääpuhujat nostavat esiin niin metodologiaan liittyvät globaalit kysymykset, tekoälyn tutkimuksen välineenä ja kohteena kuin laadullisten menetelmien ainutlaatuisuuden. Lisäksi mukana on sisältöjä menetelmiä opettaville, väitöskirjatutkijoille ja laajemmin tutkijataitoihin ja tutkijan arkeen suoraan liittyviä teemoja.

Yksittäinen tutkija asetetaan usein tieteen tekemisen keskiöön. Yhtä tärkeitä kuitenkin ovat tieteenala- ja yliopistorajat ylittävä keskustelu ja verkottunut yhteistyö, johon mukaan kutsutaan myös laajempi yleisö. Metodifestivaali palvelee juuri näitä tavoitteita.

Lämpimästi tervetuloa Tampereen yliopiston tutkijakoulun järjestämään Metodifestivaaliin 2019 ja juhlistamaan tapahtuman 10-vuotissynttäreitä! Päivät tarjoavat varmasti mahdollisuuksia verkostoitua ja keskustella monitieteellisessä ympäristössä. Ja kenties haluat käväistä myös metodisen mukavuusalueesi ulkopuolella?

Pirjo Nikander

 

Metodifestivaalien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Tampereen yliopiston tutkijakoulun tutkimusjohtaja