Vastuullisuus

(In English below)
Tampereen yliopiston järjestämät kongressit edistävät kestävää kehitystä ja globaalia vastuuta erilaisin tavoin:

 • Tampereen yliopiston Keskustakampus sijaitsee kävelyetäisyydellä rautatie- ja bussiasemasta, useimmista hotelleista sekä sosiaalisen ohjelman paikoista. Yliopiston muut kampukset sijaitsevat hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella.
 • Kongressien tapahtumapaikat ovat useimmiten keskeisellä sijainnilla, jolloin osallistujille ei tarvitse järjestää kuljetuksia.
 • Tampereen yliopiston kampuksilla esteettömyys on varmistettu eri tavoin (esim. luiskat, hissit, automaattiovet, esteettömät wc:t, induktiosilmukat).
 • Suosimme esteettömiä tapahtumapaikkoja yliopiston ulkopuolella.
 • Huolehdimme siitä, että kaikki viestintä ja tiedottaminen on kongressivieraille saavutettavaa (esim. kongressin verkkosivut, ilmoittautumislomake, opasteet tapahtumapaikalla).
 • Suosimme paikallisia kumppaneita (hotellit, tapahtumapaikat, ravintolapalvelut), joilla on kestävän kehityksen sertifikaatti.
 • Emme tilaa tarjoiluita kertakäyttöastioissa.
 • Suosimme lähiruokaa sekä kasvis- ja vegaanimenuita.
 • Ruokahävikin minimoimiseksi tilaamme tarjoilut ennakkoilmoittautumisten perusteella.
 • Koska suomalainen hanavesi on puhdasta ja turvallista, emme käytä tai jaa pullotettua vettä.
 • Tuemme monitieteisiä kohtaamisia ja monimuotoisuutta (esim. ekumeeninen kappeli, sukupuolineutraalit wc-tilat, lastenhoitohuone).
 • Vältämme osallistujille jaettavaa materiaalia.
 • Käytämme uudelleen rintanimikylttikotelot ja järjestämme niille palautuksen.
 • Vältämme ylimääräisiä, roskaavia koristeluita.
 • Tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja etäosallistumiseen.
 • Kun matkajärjestelyt ovat tarpeen, valitsemme sujuvimman mahdollisen lentovaihtoehdon.
 • Kierrätys on järjestetty tehokkaasti Tampereen yliopiston kampuksilla ja se on tehty näkyväksi myös vierailijoille.
 • Varmistamme terveysturvallisuuden (hygienia, tilojen siivous, mahdollisten rajoitusten noudattaminen) globaalin terveystilanteen mukaisesti.
 • Edistämme sosiaalista vastuullisuutta esim. tarjoamalla yliopisto-opiskelijoille mahdollisuuden toimia kongressiavustajina.
 • Käytämme mahdollisuuksien mukaan useita maksukategorioita, jotta eri taloudellisista lähtökohdista tulevilla osallistujilla olisi mahdollisuus osallistua kongresseihin. Niille, joiden taloudellinen tilanne sallii, tarjoamme mahdollisuuden tukea kongressin toteutusta taloudellisesti.
 • Rohkaisemme kongresseja pitämään yleisölle avoimia luentoja ja jakamaan virtuaalitapahtumia laajemmalle yleisölle.

Lue lisää Tampereen yliopiston kestävän kehityksen toiminnasta täällä. 

________________________________________________________________

Congresses that are organised by Tampere University promote sustainable development and global responsibility in a number of ways:

 • Tampere University’s City Centre Campus is located conveniently within walking distance from the railway and bus stations, most hotels and social event venues. The university’s other campuses are easily reached by public transportation.
 • We usually organise congress activities in central locations, which eliminates the need for arranged participant transportation.
 • At the university campuses, accessibility is ensured by various means (e.g. ramps, elevators, automatic doors, accessible toilets, induction loops).
 • When outside the university facilities, we favour accessible venues.
 • We ensure that all communication and information is accessible for the congress delegates (e.g. congress website, registration form, signs at the venue).
 • We favour local suppliers and partners (hotels, venues, catering operators) that have obtained a certificate in sustainability.
 • We do not request for disposable tableware and dishes for catering.
 • We prioritise vegetarian or vegan menus and locally produced catering options.
 • Pre-registration is required to minimise food waste at congresses.
 • As Finnish tap water is clean and safe to drink, we do not use or distribute bottled water.
 • We support multidisciplinary encounters and diversity perspectives (e.g. ecumenical chapel, gender-neutral toilets, availability of nursing room).
 • We keep all congress materials to minimum and distribute giveaways (pens, notepads and the like) only to those who need them.
 • We reuse name-badge holders and provide a drop-off point for them.
 • We avoid using any decorations that create unnecessary waste.
 • We offer different options to participate online.
 • When travel arrangements are needed, we opt for the most effortless flight connections.
 • Recycling is done efficiently at Tampere University campuses and it is also made clear to visitors.
 • We take measures to ensure health security (hygiene, thorough cleaning of facilities, following eventual restrictions) according to the global health situation.
 • We promote social responsibility e.g. by appointing university students as congress assistants.
 • When possible, we use several price categories to make congresses accessible even for participants with lower economical status. Similarly, we give participants with higher economical status the possibility to support the congress.
 • When possible, we encourage congresses to organise open access lectures and to make virtual events available for a larger audience.

Read more about sustainability in Tampere University here.